Objednajte sa Opýtajte sa

Kedy začnete horšie vidieť

Aj keď sa v dospelosti na kvalitu videnia nesťažujete, neznamená to, že vás niektorá z očných chýb nepostihne. Zrak sa vám môže zhoršiť kedykoľvek...

Príčiny zhoršenia zraku môžu byť rôzne – genetické faktory, očné i celkové ochorenia (cukrovka, roztrúsená skleróza), poškodenie zraku úrazom a najčastejšie pribúdajúci vek. Vo vyššom veku totiž omnoho viac hrozí riziko vzniku sivého a zeleného zákalu, makulárnej degenerácie a iných očných problémov, po 40. roku veku sa celkom určite nevyhnete presbyopii (vetchozrakosti).

Zhoršenie dioptrickej očnej chyby

K zhoršeniu zraku však môže dôjsť tiež prirodzeným vývojom vašej očnej chyby. Napríklad krátkozrakosť sa objavuje spravidla v detstve, v dospelosti sa síce ustáli a ďalej sa nerozvíja, niekedy sa však s pribúdajúcim vekom môže zrak zhoršiť a krátkozrakosť narastať. K zhoršeniu chyby kedykoľvek v priebehu života môže prispieť i váš životný štýl – sledovanie televízie, práca na počítači, časté čítanie alebo náročnejšie štúdium.

Zhoršenie zraku v strednom a vyššom veku vás môže postihnúť i v prípade ďalekozrakosti. V mladosti väčšina ľudí o tom, že zle vidí na blízko, vôbec nevie. Vplyvom starnutia však dochádza k zhoršeniu akomodačných schopností oka, šošovka už sama nedokáže chybu vyrovnávať, čo pocítite ako zhoršenú zrakovú ostrosť. A to nielen pri pohľade na bežnú čítaciu vzdialenosť, ale i na diaľku. Ďalšou častou chybou je astigmatizmus. Ani o ňom nemusíte vedieť, veľakrát je chyba odhalená až v dospelosti v spojení s operáciami, poškodením rohovky úrazom alebo v súvislosti s očnými chorobami.

S pribúdajúcim vekom sa celkom určite stretnete s presbyopiou – po štyridsiatke sa prirodzene zhoršuje zrak pri pohľade na bežnú čítaciu vzdialenosť. Postupom času sa zrak zhoršuje, môžu sa pridať problémy s pohľadom na strednú i dlhšiu vzdialenosť, okolo 60. roku veku sa však chyba väčšinou ustáli.

Refrakčné očné chyby spravidla objavíte sami, pretože zhoršené videnie začne výrazne ovplyvňovať kvalitu videnia a pohodu pri pohľade na blízko či do diaľky. Sprievodnými príznakmi zhoršujúceho sa zraku môžu byť tiež tzv. astenopické problémy, ako sú bolesti a pálenie očí, bolesti hlavy, únava a pod. V každom prípade chybu jednoducho odhalí očný lekár pri bežnej očnej kontrole. Vzhľadom na to, že zrak patrí k najdôležitejším zmyslom človeka, je zbytočné nechať si zhoršenou kvalitou zraku znepríjemňovať život. Preto v prípade zmieňovaných problémov vyhľadajte očného lekára a nechajte si zrak premerať. Po 40. roku veku nezanedbávajte preventívne očné prehliadky. Len tak môžete odhaliť nielen refrakčnú chybu, ale aj závažnejšie očné problémy.

Zhoršené videnie vo vyššom veku

K častým očným ochoreniam prejavujúcim sa vo vyššom veku patrí sivý a zelený zákal. S kataraktou (sivý zákal) sa po 75. roku života potýka viac než 75 % populácie, veľmi často sa však objavuje už o desať rokov skôr. Prejavuje sa zakalením a zníženou priehľadnosťou očnej šošovky. Najprv ochorenie nemusí byť zjavné, neustále sa ale vyvíja a videnie je časom výrazne zhoršené a skreslené. Pravá príčina vzniku choroby nie je známa, vznik katarakty môže byť ovplyvnený geneticky, niektorými chorobami i nezdravým životným štýlom. Riziko vzniku zvyšuje najmä fajčenie, drogy, nesprávna výživa a nadmerné pôsobenie infračerveného a ultrafialového žiarenia.

Vo vyššom veku je tiež časté ďalšie ochorenie – glaukóm (zelený zákal). Prejavuje sa bohužiaľ až v rozvinutom štádiu, spočiatku nespôsobuje žiadne problémy, preto je považovaný za zradné a nebezpečné ochorenie. Poškodzuje totiž zrakový nerv a čím neskôr sa choroba odhalí, tým viac môže byť zrak postihnutý. A to natrvalo, pretože poškodenie zrakového nervu nie je možné nijako napraviť, dá sa iba zastaviť ďalší priebeh choroby. Ako príčina zeleného zákalu sa uvádza vysoký vnútroočný tlak, ale vyššie riziko vzniku katarakty hrozí napr. chorým starší 65 rokov a tím, u ktorých sa glaukóm už v rodine vyskytuje. Pri glaukóme je veľmi dôležitá včasná diagnostika, ktorá umožní najvhodnejšiu liečbu a zabráni ďalšiemu zhoršeniu zraku.

Ako dosiahnúť zlepšenie zraku

V prípade zhoršenia zraku z dôvodu refrakčnej chyby je náprava jednoduchá - stačia dioptrické okuliare alebo kontaktné šošovky. Pri návšteve očnej ordinácie vás lekár vyšetrí, očí premeria a odporučí vhodnú korekciu. Pri ďalekozrakosti sa na zlepšenie očnej chyby používajú tzv. plusové šošovky (spojky), pri krátkozrakosti korekciu riešia rozptylné (mínusové) okuliarové sklá. Správnou úpravou chyby je zaistený dopad svetelných lúčov priamo na sietnici, a tak dochádza k zlepšeniu zraku a videnie je ostré. Rovnakým spôsobom upravujú zrak kontaktné šošovky. Okuliare aj šošovky môžu však človeka obmedzovať, alebo nemusia byť pre každého a každú očnú chybu ideálne.

Refrakčné chyby je možné, našťastie, riešiť aj pomocou laserových alebo chirurgických zákrokov. Laserové operácie sú vhodným riešením ďalekozrakosti, krátkozrakosti a astigmatizmu. Na našej klinike v Bratislave patrí k veľmi žiadaným zákrokom moderný spôsob liečby femtosekundovým laserom, a to bez použitia akýchkoľvek ostrých alebo rezných nástrojov. 96 % našich pacientov uprednostňuje metódu NeoLASIK HD, najdokonalejšiu metódu odstránenia dioptrických chýb laserom, ktorá je navyše vysoko bezpečná a bezbolestná. Novou metódou je NeoSMILE 3D, ktorá kombinuje to najlepšie z doterajších laserových postupov. Je ideálnou metódou pre fyzicky aktívnych jedincov so stabilnou dioptrickou chybou (aspoň dva roky sa chyba nemení) a s vyššími mínusovými dioptriami (od –3 do –10) alebo s astigmatizmom. V prípade, že dioptrickú chybu nemožno laserovou operáciou úspešne korigovať, alebo u pacientov v strednom alebo vyššom veku (nad 45 rokov) odporúčame vnútroočné operácie, kedy je pôvodná očná šošovka odstránená a do oka je implantovaná umelá vnútroočná šošovka – videnie je potom trvalo ostré a jasné.

V súčasnej dobe je možné liečiť aj sivý aj zelený zákal. Sivý zákal sa rieši operatívne, počas zákroku je z oka odstránená zakalená očná šošovka a je nahradená novou umelou vnútroočnou šošovkou. Operácia prebieha ambulantne, je nebolestivá a šetrná. Umelá šošovka dokonale nahrádza pôvodnú očnú šošovku a pokiaľ pacient zvolí vhodný typ vnútroočnej šošovky, môže aj natrvalo odložiť okuliare. Špeciálnu liečbu vyžaduje zelený zákal, vďaka nej je možné rozvoj choroby zastaviť, nemožno však napraviť poškodenie zrakového nervu, ku ktorému už došlo. Včasná diagnostika je preto pre zachovanie zraku to najdôležitejšie. Na našich klinikách vykonávame detailné vyšetrenie, tzv. optickú koherenčnú tomografiu, pri ktorej sú sietnica a zrakový nerv vyšetrené laserovým lúčom. Lekári tak získajú veľmi presné a veľmi podrobné informácie o stave sietnice a všetkých štruktúr oka, ktoré umožnia stanoviť najvhodnejší liečebný postup.

Starostlivosť o zrak a tipy pre zlepšenie zraku

Pre dobré videnie sú vhodné nielen optické pomôcky, laserové alebo vnútroočné operácie, ale aj prevencia a správna starostlivosť o zrak. Samozrejmosťou je zdravá výživa, ktorá poskytuje očiam a mozgu dostatok výživných látok, najmä vitamínov a minerálov, potrebných na udržanie zrakových funkcií. Nezabúdajte na kvalitný spánok a na potrebnú ochranu očí pred UV žiarením. Pri nedostatočnej ochrane očí môže dôjsť k vzniku zápalu spojiviek, poškodeniu rohovky, ale aj k závažnejším poškodeniam, ktoré sa môžu prejaviť až s odstupom času. UV žiarenie tiež prispieva k vzniku niektorých očných chorôb, ako je napríklad zelený zákal. Oči značne zaťažuje aj súčasný životný štýl, pracovné tempo a stres, časté sledovanie televízie, práca na počítači a pod. Snažte sa preto uľavovať očiam prestávkami, striedajte pohľad na blízko s pohľadom do diaľky, občas si viac zažmurkajte (pri sledovaní TV alebo pri práci na počítači žmurkáme len veľmi málo), často vetrajte a do svojho programu zaraďte aj prechádzky na čerstvom vzduchu.

Tipy pre zlepšenie a udržanie zrakovej pohody:

 • chráňte oči pred UV žiarením, v lete aj v zime na horách,
 • myslite na ochranu očí pri práci a pri športe,
 • oči nepreťažujte, počas práce robte pauzy,
 • pri dlhej práci na počítači občas zavrite oči, niekoľkokrát za sebou zažmurkajte, zagúľajte očami, zadívajte sa do diaľky,
 • doprajte očiam čo najviac prirodzeného denného svetla,
 • dávajte prednosť vyváženej strave s dostatkom zeleniny a ovocia,
 • noste dioptrické okuliare so správnou korekciou,
 • žiadne očné problémy nepodceňujte, radšej čo najskôr navštívte očného lekára,
 • pri nosení kontaktných šošoviek dodržujte správnu hygienu a dĺžku nosenia šošoviek,
 • v prípade celkových ochorení (cukrovka, obezita, vysoký krvný tlak) navštevujte pravidelne aj očného lekára,
 • dochádzajte na pravidelné preventívne očné prehliadky.
konzultace