Objednajte sa Opýtajte sa

Odlúčenie sietnice

Odlúčenie sietnice je ochorenie, ktorého príčinou je trhlina, ktorá sa na sietnici vytvorí v miestach chorobného stenčenia sietnice, ťahom sklovcového úponu alebo pri úrazoch oka. Vzniknutou trhlinou pod sietnicu preniká tekutina zo sklovcového priestoru, ktorá sietnicu odtláča a spôsobuje jej odlúčenie.

Zradnosť mnohých chorôb sietnice spočíva v riziku rýchleho vzniku nezvratného poškodenia zraku. Týmto situáciám však možno často predísť. Čím skôr sú príznaky chorôb rozpoznané počas pravidelných preventívnych vyšetrení, tým väčšia je nádej na záchranu zraku.

Skúsení oftalmológovia Očnej kliniky NeoVízia disponujú množstvom špecializovaných prístrojov, ktoré presne a rýchlo preveria stav očí a zrak pacientov.

Príčiny odlúčenia sietnice

Najčastejšou príčinou odlúčenia sietnice je trhlina, ktorá sa na sietnici vytvorí v miestach chorobného stenčenia sietnice, ťahom sklovcového úponu alebo pri úrazoch oka. Vzniknutou trhlinou pod sietnicu preniká tekutina zo sklovcového priestoru, ktorá sietnicu odtláča a spôsobuje jej odlúčenie.

Ďalšou príčinou môže byť ťah patologicky vzniknutých väzivových pruhov za sietnicou. Ten priamo nespôsobí trhlinu, ale vyťahuje sietnicu nad povrch očnej steny. Objavuje sa najmä u pacientov s cukrovkou pri pokročilom štádiu diabetickej retinopatie a obehových porúch sietnice.

Vyšetrovacie metódy

Ak má lekár podozrenie na odlúčenie sietnice, je potrebné dôkladné vyšetrenie očného pozadia. To sa robí po tzv. rozkvapkaní očí kvapkami, ktoré rozšíria zreničku tak, aby bolo celé očné pozadie viditeľné. Vyšetrenie sa vykonáva pomocou štrbinovej lampy (špeciálneho očného mikroskopu) a zväčšovacej šošovky, ktorú drží lekár tesne pred okom. Prehliadkou očného pozadia je možné vyhľadať diery či trhliny v sietnici, určiť rozsah odlúčenia sietnice a podľa vzhľadu odlúčenia tiež približnú dĺžku trvania.

Nález je vhodné doplniť aj ultrazvukovým vyšetrením, najmä pokiaľ nie je možné očné pozadie z nejakého dôvodu detailne prezrieť (napr. kvôli nedostatočne rozšírenej zreničke, zakalenej rohovke, výraznému sivému zákalu alebo silnému prekrveniu sklovca).

Očné pozadie sa môže pre neskoršiu potrebu aj zdokumentovať, a to pomocou tzv. fundus kamery, ktorá urobí fotografiu sietnice.

Foto sietnice pomocou Aireen sa využíva aj na diagnostiku niektorých ochorení sietnice. Aireen využíva umelú inteligenciu, ktorá vie zo snímky sietnice rozpoznať zmeny charakteristické pre diabetickú retinopatiu (ochorenie sietnice u pacientov s cukrovkou) aj zákernú chorobu VPMD (vekom podmienenú makulárnu degeneráciu).

vyšetrenie očí pomocou Aireen

Včasný záchyt ochorenia znižuje následky na minimum

Odlúčenie sietnice je závažné ochorenie, ktoré môže vzniknúť kedykoľvek počas života, najčastejšie však postihuje pacientov v strednom a vyššom veku a pacientov s vyššou krátkozrakosťou.

Príznaky odlúčenia sietnice sú väčšinou náhle vzniknuté:

  • tmavá clona alebo tieň šíriaci sa zo strany zorného poľa a obmedzujúci videnie,
  • záblesky vo videní, väčšinou na okraji zorného poľa,
  • padajúce čierne sadze, pohybujúce sa zákalky (tzv. plávajúce mušky).

Pokiaľ pacient vo svojom videní spozoruje jeden alebo viac týchto príznakov, mal by sa okamžite objednať na špecializované očné vyšetrenie. Výsledná kvalita videnia závisí od včasnej operácie. Jedine tá znižuje následky na minimum.

"Skúsený lekár s využitím moderných liečebných metód vie odlúčenú sietnicu chirurgicky priložiť späť a zachrániť tak videnie. Avšak zákrok sa musí vykonať čo najskôr," hovorí primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči. Úspešnosť operácií na klinikách NeoVízia je veľmi vysoká. Princípom liečby je priloženie sietnice, uzávera trhlín a dier v sietnici.

konzultace