Objednajte sa Opýtajte sa

Operácie podľa očnej chyby

 

Podľa posledných údajov trpí očnou vadou viac ako 60% populácie. V súvislosti s tým v poslednej dobe výrazne rastie popularita nielen refrakčnej očnej chirurgie. Moderná očná medicína má v súčasnosti k dispozícii moderné a bezbolestné metódy liečby očných chyb či očných ochorení. Ako sa dajú problémy so zrakom riešiť?


Krátkozrakosť

Zle rozoznávate vzdialené predmety, citlivo vnímate slnečné žiarenie. Pri športe či šoférovaní, kedy je zraková pohoda nevyhnutná, je aj menšia nekorigovaná vada riziková. Pri krátkozrakosti je obraz vytváraný pred sietnicou, a preto dochádza k neostrosti. Krátkozrakosť (alebo myopia) sa koriguje „mínusovými“ šošovkami, ktoré posunú obraz dozadu na sietnicu a ten sa potom stáva ostrým. Štandardným riešením je nosenie okuliarov alebo kontaktných šošoviek.

Precíznym a bezbolestným riešením krátkozrakosti je laserová operácia alebo implantácia vnútroočných kontaktných šošoviek ICL*.


Ďalekozrakosť

Ťažšie zaostrujete na predmety umiestnené v blízkej vzdialenosti. Nižší stupeň ďalekozrakosti si na začiatku vôbec nemusíte všimnúť, pretože sa oko automaticky doostrí (akomoduje). Permanentná akomodácia oka však môže už pri stupni +0,5 dioptrie spôsobiť bolesť hlavy, migrény, ospalosť či nesústredenosť. Pri ďalekozrakosti (alebo hypermetropii) je obraz vytváraný za sietnicou, preto sa korekcia vykonáva „plusovými“ šošovkami, ktorú posunú obraz dopredu na sietnicu.

Presné a bezbolestné riešenie ďalekozrakosti ponúka implantácia vnútroočných kontaktných šošoviek ICL alebo vnútroočný zákrok PRELEX.


Astigmatizmus

Táto očná vada je spôsobená nerovnomerným zakrivením rohovky alebo (menej často) zakrivením prirodzenej očnej šošovky. Zdravá rohovka má pravidelný guľatý tvar, je hladká a svetlo, ktoré cez ňu prechádza, sa tak lomí vo všetkých smeroch a rovinách rovnako. Pri astigmatizme je lomivá plocha oka v jednej rovine viac vyklenutá, v inej rovine zas viac sploštená. Svetlo dopadajúce na miesta s väčším zakrivením sa potom lomia iným spôsobom ako v miestach s menším zakrivením. Dopadajúce lúče svetla sa tak nespoja do jedného ohniska na sietnici, ale prejavia sa ako rôzne veľké a zakrivené plôšky. Vnímaný obraz tak môže byť v jednej rovine rozmazaný, zatiaľ čo v druhej rovine je ostrý. Vnímanie takého obrazu je nepríjemné a znemožňuje kvalitné videnie.

Nekorigovaný astigmatizmus je preto často sprevádzaný únavou a bolesťami hlavy, pálením a rezaním očí i poklesom výkonnosti. Typické je tiež pritváranie viečok pri pohľade do diaľky alebo natáčaní hlavy do určitého smeru.

Astigmatizmus je možné precízne odstrániť laserovou operáciou či implantáciou vnútroočnou kontaktnej šošovky ICL alebo implantáciou torickej vnútroočnej šošovky počas zákroku PRELEX  či pri operácii sivého zákalu.

 

Presbyopia

Po 40. roku naše očné šošovky začínajú strácať svoju pružnosť a tým aj schopnosť zaostriť na blízke predmety. Presbyopia sa začne prejavovať potrebou odďaľovať text či drobné predmety, až sú jedného dňa ruky príliš „krátke“. Nevidíte dobre na jemné ručné práce, s problémami hľadáte v mobilnom telefóne, neprečítate cenovku v obchode. Pokiaľ to neriešite, môžete trpieť bolesťou hlavy, pálením očí, nadmerným slzením alebo naopak pocitom piesku v očiach.

Precíznym a trvalým riešením presbyopie je vnútroočný zákrok PRELEX.

 

Sivý zákal

Máte zahmlené a rozostrené videnie, hlavne pri pozorovaní predmetov do diaľky. Cítite nepríjemné oslňovanie pri silnejšom slnečnom svetle alebo pri nočnom šoférovaní. Farby na postihnutom oku nie sú tak sýte ako na druhom, majú inú intenzitu a odtieň. Niekedy sa vám predmety pri pohľade jedným okom javia zdvojené až strojené.


Sivý zákal (alebo katarakta) postihuje viac ako 60% osôb starších ako 65 rokov. Pri sivom zákale dochádza k metabolickým zmenám vo vnútri ľudskej šošovky a jej následnému zakaleniu periférnej a následne aj optickej časti. Sivý zákal nie je možné zastaviť ani spomaliť žiadnymi kvapkami ani liekmi.

Jediným spôsobom liečby je bezbolestná ambulantná operácia sivého zákalu.

 

Glaukóm (zelený zákal)

Glaukóm sa neprejavuje žiadnou bolesťou, ani nespôsobuje iné problémy. Postupne a častokrát nepozorovane však strácate periférne videnie. Toto ochorenie býva odhalené náhodne pri preventívnom očnom vyšetrení počas predpisu okuliarov do blízka. V prípade, že už vnímate zmeny v zornom poli, ide o veľmi pokročilú fázu ochorenia s výrazne nižšou pravdepodobnosťou úspešnej liečby.


Pri zelenom zákale dochádza k postupnému odumieraniu očného nervu, čo môže viesť až k slepote. Zmeny na nervových vláknach však odhalí veľmi citlivý prístroj – OCT (očný tomograf). Liečba musí byť zahájená okamžite, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu videnia. Zhoršeniu stavu je možné zabrániť antiglaukomovými kvapkami (na zníženie vnútroočného tlaku). Pokročilé prípady glaukómu sú liečené chirurgickými a laserovými zákrokmi.


Odlúpenie sietnice

Pokiaľ občas vidíte pre okom temné alebo nepravidelné škvrny či svetelné záblesky, môže to byť počiatočný príznak odlupovania sietnice. Počas odlupovania sietnice si všimnete tmavú clony, ktorá postupne zakrýva zorné pole. Ak nie je odlúpená sietnica včas operovaná, hrozí až trvalá strata zraku.
Väčšinu ochorení sietnice dokáže moderná medicína mikrochirurgie liečiť, a to buď chirurgickým zákrokom, alebo pomocou najmodernejších sietnicových laserov. Operácia prebieha ambulantne.

 

Makulárna degenerácia

Vnímate náhle zakrivenie obrazu alebo vám naraz vypadne obraz uprostred zorného poľa. Aj takto sa môže prejavovať veľmi závažné ochorenie – makulárna degenerácia, ktorá sa najčastejšie vyskytuje u osôb starších ako 60 rokov. Pacientom znemožňuje táto vada sledovať televíziu a majú poruchy čítania. Môže viesť k praktickej slepote.


Pri vekom podmienenej makulárnej degenerácii (VPMD) dochádza k chorobným zmenám na sietnici v mieste najostrejšieho videnia. Makulárna degenerácia sa lieči pomocou vnútroočných injekcií, ktoré zabraňujú krvácaniu a opuchom. Aplikácia je bezbolestná a trvá len niekoľko minút, injekcie je nutné opakovať niekoľkokrát za sebou.

*Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke edfu.staar.com.

konzultace