Podmienky používania a spracovania osobných údajov

Ďakujeme Vám za využívanie služieb nášho webu. Služby poskytuje spoločnosť NeoVízia s.r.o., IČ DPH SK2022955561, so sídlom na adrese: Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava.

Akceptovaním týchto zmluvných podmienok vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Pozorne si ich preto prečítajte. Pokiaľ so zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, naše služby, prosím, nepoužívajte.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti NeoVízia s.r.o., IČ DPH SK2022955561, so sídlom na adrese: Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovala tieto osobné údaje: 

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A ZA AKÝM ÚČELOM

 1) Návšteva webu - cookies:

Pri návšteve webu sú spracované súbory cookies. Niektoré typy súborov nám umožňujú správne fungovanie webu a prepojovanie vašich aktivít počas prezerania webu. Za účelom cielených ponúk v rámci reklamy na iných webových stránkach a sociálnych sieťach tiež odovzdávame týmto stránkam a sieťam údaje o vašom správaní na webe. V takom prípade ale nie sú odovzdané vaše identifikačné údaje.

Využitie cookies tretími stranami môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v nastaveniach vášho prehliadača alebo mobilného telefónu. 

Cookies správca zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

 

Služba/Typ

Název Cookies

Účel

Expirace

Adform.net

CM

Reklamný systém Adform - cielenie

1 deň

Adform.net

CM14

Reklamný systém Adform - cielenie

14 dní

Adform.net

uid

Reklamný systém Adform - cielenie - Unique identifier

2 mesiace

track.adform.net

cid

Cookie id (legacy) – same as uid

2 mesiace

doubleclick.net

IDE

Jeden alebo viac súborov cookie používame aj pre reklamy zobrazované po celom internete. Náš hlavný reklamný súbor cookie na weboch mimo Google má názov IDE a ukladá sa do prehliadačov pod doménou doubleclick.net.

13 mesiacov

estheticon.com

PHPSESSID

Widget portálu Estheticon na webe.

Session

facebook.com

fr

Facebook túto cookie používa k identifikovaniu facebook užívateľa a browseru pre reklamu.

3 mesiace

google.com

NID

Súbor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocou ktorého si Google pamätá vaše nastavenie a ďalšie informácie, napríklad váš preferovaný jazyk (napr. slovenčina), koľko výsledkov vyhľadávania chcete zobrazovat na jednej stránke (napr. 10 alebo 20) a či chcete mať zapnutý filter Bezpečné vyhľadávanie Google

6 mesiacov

youtube.com

PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Cookie pomáha trackovat počet vzhliadnutí videa.

Cookie pomáha trackovat užívateľské preferencie a následkom toho po skončení videa doporučuje ďalšie videá.

8 mesiacov

 

Použitie cookies je možné deaktivovať v nastaveniach vášho prehliadača alebo mobilného telefónu. Využitie cookies niektorých poskytovateľov môžete deaktivovať priamo tu:

-       Adform - https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

 2) Odosielanie kontaktného formulára alebo objednávky konzultácie

 Pri odosielaní kontaktného formulára alebo objednávky konzultácie spracovávame tieto údaje:

- meno a priezvisko

- e-mail

- telefónne číslo

- vek

- adresu

- IP adresu

- ďalšie prípadné osobné údaje, ktoré dobrovoľne vyplníte v texte vášho dotazu

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, vek, adresu a IP adresu je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a je nutné spracovať za účelom poskytovania služieb kliniky NeoVízia (očné lekárstvo), správy webu, informatívnej komunikácie s klientmi (pokiaľ sa nimi následne stanete) a pre štatistiky a analytické práce v rámci zlepšovania služieb NeoVízie. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov, pričom pokiaľ dôjde k poskytnutiu zdravotníckych služieb zo strany Správcu, tak budú osobné údaje evidované počas nutnej doby, podľa platnej legislatívy v zdravotníctve.

 3) Odosielanie dopytu do online poradne

 Pri odosielaní dopytu do online poradne alebo pri vložení referencie spracovávame tieto údaje:

- meno alebo prezývka

- e-mail

- IP adresu

- ďalšie prípadné osobné údaje, ktoré dobrovoľne vyplníte v texte vášho príspevku

Meno, e-mail, IP adresu je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a je nutné spracovať za účelom publikácie príspevku na webe NeoVízia a následné notifikácie užívateľa za účelom správy webu a pre štatistiky a analytické práce v rámci zlepšovania služieb NeoVízia. Vaša e-mail adresa a IP adresa nebudú publikované verejne. Meno alebo prezývka áno, prosíme zoberte to na vedomie. Tieto neverejné údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

4) Objednávka newsletteru alebo sprievodca k stiahnutiu

 Pri objednávke newsletteru nebo PDF sprievodcu spracovávame tieto údaje:

- e-mail

- IP adresu

E-mail a IP adresu je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a je nutné spracovať v prípade objednávky newsletteru za účelom zasielania newsletteru NeoVízia a v prípade objednávky sprievodcu k stiahnutiu za účelom zaslania sprievodcu na e-mail. V oboch prípadoch je E-mail a IP adresu nutné spracovať taktiež za účelom správy webu a pre štatistiky a analytické práce v rámci zlepšovania služieb NeoVízia. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločností info@neovizia.sk.

 KTO ÚDAJE SPRACOVÁVA

Spracovanie osobných údajov je prevádzkované Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:

  1. Poskytovatelia softvéru/IT a servisné agentúry a ďalšie spolupracujúce subjekty:
  • INDIGO Multimedia, s.r.o. (správca webu, webhostingu a CRM systému)
  • Atweb Consulting, s.r.o (marketingová agentúra)

     2. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

AKÉ SÚ VAŠE MOŽNOSTI A PRÁVA

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
  • požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • na prenosnosť údajov,
  • v prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Poskytovateľ služieb dbá, aby všetky osobné údaje boli chránené v súlade s platnými právnymi predpismi a zaistené proti zneužitiu či neoprávnenému prístupu tretích osôb.

Akceptovaním týchto zmluvných podmienok vrátane zásad beriete na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že jednou zo služieb webu je zverejňovanie a rozširovanie informácií, môžu byť tieto dáta ďalej indexované webovými prehliadačmi. Tieto zásady sa vzťahujú len na služby poskytovateľa webu NeoVízia a nie na služby ako také, osobné údaje a ďalšie informácie poskytované treťou stranou uverejnené na webových stránkach, na ktorých je možné sa cez webové stránky poskytovateľa služieb prekliknúť (ide o tzv. odkazy na webové stránky tretích strán).

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť niektoré ustanovenia týchto zmluvných podmienok.

Neplatnosť niektorých ustanovení týchto podmienok nespôsobuje neplatnosť akýchkoľvek ustanovení.

Poskytovateľ služieb a Vy súhlasíte, že tieto podmienky sa riadia slovenských právom a akékoľvek spory, ktoré z týchto podmienok vyplývajú alebo sa ich, či služieb týkajú, budú podliehať právnym predpisom Slovenskej republiky a príslušných súdom Slovenskej republiky. 

Tieto zmluvné podmienky rušia predchádzajúce podmienky a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webe.