Chcem sa objednať

Podrobné vyšetrenia

,,V NeoVízii vieme, že každý z vás má individuálne požiadavky na videnie, iné koníčky a  typ práce. Každé oko je navyše iné. Preto sa každému pacientovi venujeme individuálnu starostlivosť a prístup."

Precízne očné vyšetrenie v NeoVízii Božidara Turzonovová

 Na precíznom očnom vyšetrení v NeoVízii bola aj obľúbená herečka Božidara Turzonovová.

 

Čo všetko zisťujeme pri vstupnom očnom vyšetrení? 

 • anamnéza (zistenie vašej zdravotnej a očnej histórie)
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti 
 • meranie očného tlaku
 • vyšetrenie hrúbky, zakrivenia a priemeru rohovky
 • vyšetrenie binokulárneho videnia (spolupráca oboch očí)
 • vyšetrenie subjektívnej refrakcie optometristom pomocou skúšobných okuliarov a foropteru
 • vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
 • vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu - miesta najostrejšieho videnia) lekárom

 Precízne očné vyšetrenie v NeoVízii

 

 Pozrite si ako prebieha celé očné vyšetrenie

 

Dôležitosť rozkvapkania očí 

Na vyšetrenie sietnice a odhalenie skutočnej výšky dioptrickej chyby je potrebné oko nielen "rozkvapkať". Je nevyhnutné navodiť stav, kedy nastane "ochrnutie" svalstva, ktoré zabezpečuje zaostrovanie (tzv. cykloplégia). Toto vyšetrenie je nevyhnutné, aby lekár dokázal posúdiť, či je pre vás laserový zákrok vhodný. 

Pri rozkvapkanej sietnici lekár vidí veľmi presne celú plochu sietnice vrátane jej okrajových oblastí. Odhalí tak každú zreteľnú či skrytú degeneráciu.

Ak pacient podstupuje vstupné vyšetrenie aj laserovú operáciu v jeden deň, je jasné, že vyšetrenie sietnice v rozkvapkaní nemohol podstúpiť.

Pacient s rozkvapkanou zrenicou nemôže v rovnaký deň podstúpiť najmodernejšiu laserovú operáciu, pretože nefunguje laserový sledovač (eye tracker), ktorý zabezpečuje presnosť výkonu.

 Precízne očné vyšetrenie Zuzana Pisarčíková

 

Prístrojové merania

 • autorefraktometer- meria objektívnu dioptrickú chybu oka
 • keratometer - meria zakrivenie rohovky
 • bezkontaktný, prípadne aplanační tonometer - meria vnútroočný tlak
 • pentacam - moderný zobrazovací prístroj na vyšetrenie predného segment oka (vypočítava parametre, vrátane mapy hrúbky rohovky, prednej komory, topografie rohovky, čírosť a prípadné zákaly šošovky atď.
 • aberometer - meria nepravidelnosti celkového optického systému oka vrátane rôznych odchyliek. Ide o chyby, ktoré sa ťažko opisujú a bežnými korekčnými pomôckami (dioptrické okuliare, kontaktné šošovky) sa nedajú korigovať. Môžu však výrazne zhoršovať kvalitu videnia, najmä v kombinácii so širokou zrenicou (mladí ľudia, genetické dispozície, za šera ...).

 

Celý proces trvá približne 2-3 hodiny a jeho výsledkom sú perfektné podklady na úspešné vykonanie operácie.


Operáciu môžete podstúpiť už v nasledujúcich dňoch, nie však v rovnakom dni ako vyšetrenie. Toto drobné zdržanie je však veľkým prínosom pre bezpečie vašich očí. Náhlenie v tomto prípade skutočne nie je na mieste. V prípade vstupného očného vyšetrenia by sme sa mali riadiť heslom "Ponáhľaj sa pomaly", aby nemuseli svoj zhon vzápätí ľutovať.

 

konzultace