Objednajte sa Opýtajte sa

Odborné očné vyšetrenie

Možno vám zdravé oči pripadajú ako samozrejmosť, ale s pribúdajúcim vekom by sme sa o ne mali starať stále starostlivejšie. Včasná návšteva v ordinácii môže pacienta zachrániť pred komplikáciami so zrakom a niekedy dokonca zabrániť aj slepote. Očná klinika NeoVízia ponúka komplexné vyšetrenie očí.

Dôkladné vyšetrenie zraku je nevyhnutné pre vhodnú korekciu refrakčných chýb, diagnostiku, liečbu očných ochorení a nepostrádateľným podkladom pre akékoľvek očné operácie.

Pravidelné prehliadky a meranie zraku je vhodné absolvovať raz za jeden až dva roky. Pri bežnej prehliadke sa očný lekár zameriava na riešenie aktuálnych problémov, kontrolu zrakovej ostrosti, meranie vnútroočného tlaku a prístrojové merania, ktoré podávajú podrobné informácie o refrakčných chybách, očných ale aj celkových ochoreniach, ktoré so zrakom zdanlivo nesúvisia.

Na našich klinikách kladieme na dôkladné, presné a komplexné vyšetrenia veľký dôraz. Vyšetrenie je vždy dôležitým podkladom pre správne rozhodnutia lekára o najlepšej liečbe a vhodnej operácii. Komplexné vyšetrenie u nás môžete absolvovať nielen z dôvodu akútnych problémov či uvažovanej operácie, ale aj ako preventívnu prehliadku vašich očí.

Precízne očné vyšetrenie v NeoVízii Božidara Turzonovová

 Na precíznom očnom vyšetrení v NeoVízii bola aj obľúbená herečka Božidara Turzonovová.

Čo všetko zisťujeme pri vstupnom očnom vyšetrení? 

 • anamnéza (zistenie vašej zdravotnej a očnej histórie)
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti 
 • meranie očného tlaku
 • vyšetrenie hrúbky, zakrivenia a priemeru rohovky
 • vyšetrenie binokulárneho videnia (spolupráca oboch očí)
 • vyšetrenie subjektívnej refrakcie optometristom pomocou skúšobných okuliarov a foropteru
 • vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
 • vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu - miesta najostrejšieho videnia) lekárom

 Precízne očné vyšetrenie v NeoVízii

 

 Pozrite si ako prebieha celé očné vyšetrenie

 

Dôležitosť rozkvapkania očí 

Na vyšetrenie sietnice a odhalenie skutočnej výšky dioptrickej chyby je potrebné oko nielen "rozkvapkať". Je nevyhnutné navodiť stav, kedy nastane "ochrnutie" svalstva, ktoré zabezpečuje zaostrovanie (tzv. cykloplégia). Toto vyšetrenie je nevyhnutné, aby lekár dokázal posúdiť, či je pre vás laserový zákrok vhodný. 

Pri rozkvapkanej sietnici lekár vidí veľmi presne celú plochu sietnice vrátane jej okrajových oblastí. Odhalí tak každú zreteľnú či skrytú degeneráciu.

Ak pacient podstupuje vstupné vyšetrenie aj laserovú operáciu v jeden deň, je jasné, že vyšetrenie sietnice v rozkvapkaní nemohol podstúpiť.

Pacient s rozkvapkanou zrenicou nemôže v rovnaký deň podstúpiť najmodernejšiu laserovú operáciu, pretože nefunguje laserový sledovač (eye tracker), ktorý zabezpečuje presnosť výkonu.

Precízne očné vyšetrenie Zuzana Pisarčíková

Prístrojové merania

 • autorefraktometer- meria objektívnu dioptrickú chybu oka
 • keratometer - meria zakrivenie rohovky
 • bezkontaktný, prípadne aplanační tonometer - meria vnútroočný tlak
 • pentacam - moderný zobrazovací prístroj na vyšetrenie predného segment oka (vypočítava parametre, vrátane mapy hrúbky rohovky, prednej komory, topografie rohovky, čírosť a prípadné zákaly šošovky atď.
 • aberometer - meria nepravidelnosti celkového optického systému oka vrátane rôznych odchyliek. Ide o chyby, ktoré sa ťažko opisujú a bežnými korekčnými pomôckami (dioptrické okuliare, kontaktné šošovky) sa nedajú korigovať. Môžu však výrazne zhoršovať kvalitu videnia, najmä v kombinácii so širokou zrenicou (mladí ľudia, genetické dispozície, za šera ...).

Po všetkých prístrojových meraniach nasleduje vyšetrenie u špecializovaného optometristu, ktorý detailne zistí videnie do diaľky aj blízka, vyskúša najlepšiu okuliarovú korekciu, ktorá je vám najpohodlnejšia. Vykoná testy na skryté škúlenie, priestorové videnie a zistí, ktoré oko je dominantné – to je to, ktoré váš mozog uprednostňuje. Tieto merania sú vykonávané na modernom fokometri – už žiadne zasúvanie sklíčok do nepohodlných rámov, foroptér je najmodernejším spôsobom zistenia vašej dioptrickej korekcie.

Nasleduje Schirmerov test, čo je meranie schopnosti slziť. Slzenie je totiž dôležité na hojenie oka.

Po meraniach ste odovzdaný sestre na rozkvapkanie. Sestra asi 20 minút rozkvapkáva oči špeciálnymi kvapkami, vďaka ktorým sa rozšíri zrenička. To spôsobí, že pár hodín uvidíte trochu rozhmlene do blízka aj do diaľky. To je dôvod, prečo by ste niekoľko hodín po vyšetrení nemali viesť motorové vozidlo.

Posledný krok je vyšetrenie lekárom, ktorý zhodnotí všetky doterajšie výsledky. V prípade zistenej očnej chyby vám lekár odporučí to najlepšie riešenie práve pre vás a zodpovie všetky otázky.

Na očných klinikách NeoVízia kladieme veľký dôraz na dôkladné, presné a podrobné vyšetrenia.

Presné výsledky z kvalitných vyšetrení sú dôležitým podkladom pre správne rozhodnutia lekára o tej najlepšej liečbe pre vás.

Na očných klinikách NeoVízia vieme, že každý má svoje individuálne požiadavky na videnie, každý má svoje koníčky a prácu a tiež že každé oko je iné. Preto venujeme každému pacientovi úplne individuálnu starostlivosť a prístup.

Do prístrojovej techniky neustále investujeme a rozširujeme naše vybavenie, aby sme vám mohli vždy poskytnúť starostlivosť na tej najvyššej úrovni.

Vyšetrenia na našej klinike sú vždy dôkladné a starostlivé. Pre kvalitný výsledok potrebujeme vašu súčinnosť a preto sa počas vyšetrenia riaďte pokynmi lekárov, sestričiek a optometristov.

Vyšetrenie pred operáciami dioptrických vád robíme vždy v iný deň ako je deň operácie. Aj keď je pre kliniku výhodnejšie a lacnejšie robiť vyšetrenia v rovnaký deň ako operáciu. Chceme pre vás len to najlepšie a najbezpečnejšie a naše výsledky nám dávajú za pravdu.

Celý proces trvá približne 2-3 hodiny a jeho výsledkom sú perfektné podklady na úspešné vykonanie operácie.

konzultace