Chcem sa objednať

Čo to je OCT?

Vyšetrenie na OCT (optická koherentná tomografia) je dôležité pri väčšine očných zákrokov. Lekárom poskytne dôležité údaje o vnútorných štruktúrach vášho oka, na základe ktorých sa dokážu najlepšie rozhodnúť, aký typ starostlivosti je vás najvhodnejší. 

OCT vyšetrenie

Na Očnej klinike NeoVízia používame na vyšetrenie sietnice špičkový očný tomograf Cirrus OCT HD od nemeckej firmy Carl Zeiss. Vyšetrenie na OCT je bezbolestné a trvá pár minút. Na bežných OCT prístrojoch je nutné oči pred vyšetrením rozkvapkať. Na OCT, ktoré používame na našej klinike, vás vyšetríme BEZ ROZKVAPKANIA. Pacient teda môže ihneď po vyšetrení riadiť auto a normálne zaostrovať.

 

Vyšetrenie na OCT (optická koherentná tomografia)

 

"Vyšetrenie OCT prináša lekárovi oveľa podrobnejšie informácie o stave sietnice a jej jednotlivých vrstvách než to umožňovali doterajšie vyšetrovacie metódy. Prístroj pomocou laserového lúča premeria a dokonale zmapuje sietnicu. Následne vytvorí rezy štruktúrou sietnice na akomkoľvek mieste, ktoré lekár potrebuje zobraziť. Cirrus OCT HD navyše vďaka dokonalej optike a softvérovému vybaveniu vypracúva lekárovi vysoko profesionálne analýzy a grafické zobrazenie získaných výsledkov. Získame tak relevantné podklady, na základe ktorých môže ďalej posudzovať stanovenie individuálnej liečby," vysvetľuje MUDr. Petra Schreinerová.

Vyšetrenie na modernom OCT je bezpodmienečne nutné pri:

  • podozrení na zelený zákal a pri jeho liečbe
  • pri ochorení sietnice - VPDM (vekom podmienenej degenerácii makuly)
  • diabetickej retinopatii, makulárnej diere
  • ochorení sietnice, sklovca a zrakového nervu

Lekárom OCT vyšetrenie umožňuje:

  • stanoviť správnu diagnózu
  • porovnávať vyšetrenie v časových intervaloch
  • naplánovať prípadnú chirurgickú liečbu
  • naplánovať injekčnú liečbu Avastinom
  • vyhodnotiť účinnosť liečby
  • spoznať, kedy je liečba zbytočná, alebo nedostatočná

Všetky spomínané choroby sú veľmi závažné a môžu viesť k poškodeniu zraku a postupne aj k jeho strate.

Vyšetrenie na OCT nie je hradené zo zdravotného poistenia a jeho cena je uvedená v cenníku.

konzultace