Objednajte sa Opýtajte sa

Očné chyby a ochorenia

Podľa štatistík dokážeme pomôcť 9 z 10 pacientov. Našou špecializáciou je liečba refrakčných chýb oka, liečba sivého zákalu, liečba zeleného zákalu, liečba ochorení sietnice a sklovca a rohovky. Očná klinika NeoVízia poskytuje komplexnú starostlivosť pre vaše oči.

Refrakčné chyby oka

Tento pojem sa vzťahuje na dioptrické chyby oka, ktoré spôsobujú zhoršené videnie. Zvyčajne ich možno lepšie či horšie korigovať okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami, účinným a trvalým riešením je potom chirurgická liečba. Do tejto skupiny očných chýb patrí: krátkozrakosťďalekozrakosť a astigmatizmus.

Krátkozrakosť spôsobuje zhoršené videnie do diaľky. Patrí medzi najčastejšie refrakčné chyby oka, väčšinou sa objavuje už v detskom veku a môže byť viac či menej závažná – od jednoduchých až po ťažké a progresívne chyby.

Ďalekozrakosť predstavuje zhoršené videnie na krátke vzdialenosti, pričom v nízkom veku sa táto chyba nemusí  prejaviť. Zrak sa pri pohľade do blízka zvyčajne výrazne zhorší okolo štyridsiatky.

Astigmatismus takisto ovplyvňuje kvalitu videnia, je príčinou zníženej ostrosti videnia a zhoršeného vnímania detailov, a to pri pohľade do blízka aj do diaľky. Zvyčajne sa objavuje súčasne s inou očnou chybou, najčastejšie s ďalekozrakosťou a krátkozrakosťou.

Sivý zákal, zelený zákal, ochorenie sietnice a sklovca, keratokonous. Dioptrické chyby oka - Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus.

Ochorenia očí

Sivý zákal (katarakta), ide o očné ochorenie spôsobené starnutím šošovky, a preto sa s ním najčastejšie stretávajú ľudia po 65. roku veku, ale objavuje sa aj neskôr. Pri katakarte dochádza k trvalému zakaleniu očnej šošovky, ktoré sa v priebehu mesiacov či rokov zhoršuje. Videnie je potom nejasné, zahmlené a neostré. Jediným riešením je operácia, pri ktorej sa zakalená očná šošovka nahradí umelou šošovkou.

 

Zelený zákal

Zelený zákal (glaukóm) patrí medzi závažné a veľmi zákerné ochorenia, pretože ho spočiatku nesprevádzajú žiadne príznaky, a pritom môže spôsobiť trvalé poškodenie zraku aj slepotuGlaukóm postihuje zrakový nerv, a preto je včasné zistenie ochorenia veľmi dôležité pre zachovanie zraku. Na našej klinike používame na diagnostiku optickú koherenčnú tomografiu (OCT). Na základe výsledku vyšetrenia môžu lekári stanoviť najvhodnejšiu liečbu.

 

Ochorenia sietnica 

Ochorení sietnica je celý rad. Ide o zápalové ochorenia, genetické postihnutia či rôzne zmeny na sietnici, ktoré vznikajú v súvislosti s vysokým krvným tlakom, cukrovkou, obehovými poruchami alebo v dôsledku poranenia. Vzhľadom na to, že sietnica je základným orgánom zraku, jej zdravie je veľmi dôležité pre bezproblémové videnie.Zameriavame sa aj na poruchy sklovca, čo je tkanivo vo vnútri oka, ktoré vypĺňa priestor medzi šošovkou a sietnicou, pretože aj tie ovplyvňujú kvalitu videnia.

 

Keratokonus

Ochorenie, pri ktorom dochádza k zoslabeniu a vyklenutiu rohovky, takže sa videnie postupne zhoršuje sa nazýva keratokonus. Liečba sa zameriava nielen na korekciu videnia, ale aj na zastavenie vývoja ochorenia.

Vhodnú liečbu akejkoľvek očnej vady pre vás môžeme navrhnúť až po dôkladnom vstupnom vyšetrení.

konzultace