Objednajte sa Opýtajte sa

Diplopia

Diplopia – inak povedané dvojité videnie. Človek súčasne vidí dva obrazy jedného predmetu naraz. Ochorenie sa môže prejaviť aj ako chvíľkové rozmazané videnie. Niekedy postihuje iba jedno oko, častejšie sa však objavuje „postihnutie“ obidvoch očí.

Obraz, ktorý pacienti vnímajú dvojmo, môže byť posunutý rôznymi smermi. Niekto teda vidí dva obrazy vedľa seba, iný nad sebou či dokonca ako čiastočne rotujúci.

Príčina

Dvojité videnie je vo väčšine prípadov následkom narušenej funkcie okohybných svalov, ktoré ovplyvňujú zrakovú os. Oči škúlia.

Riešenie

Liečba diplopie vždy závisí na tom, čo dvojité videnie u pacienta spôsobilo. Dôležitý je tiež rozsah zrakového poškodenia. „S diplopiou by mal pacient vždy zájsť k očnému lekárovi a neurológovi. Medzi možné riešenia patria cviky na posilnenie okohybných svalov, korekcia prizmaty pomocou špeciálnych okuliarov alebo zakrytie oka okluzorom," hovorí primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava MUDr. Radovan Piovarči.

Malí pacienti sa na dvojité videnie sťažujú zriedka, väčšinou u nich totiž škúlenie vedie k tupozrakosti a nie k diplopii. Je nutné preto nepodceniť vyšetrenie u očného lekára. 

konzultace