Objednajte sa Opýtajte sa

Čo je astigmatizmus

Hoci sa táto očná chyba prejavuje zhoršenou ostrosťou zraku a nedostatočným vnímaním detailov a kontrastov, častokrát vôbec netušíme, že nás postihla.

Príčinou astigmatizmu je nerovnomerné zakrivenie niektorých optických plôch oka, najčastejšie očnej rohovky. Pri astigmatizme totiž nie je rohovka pravidelná a nepripomína guľatú loptu, ale skôr šišku, pretože je v jednej alebo v oboch osiach viac či menej zakrivená. Lúče svetla zo všetkých smerov prechádzajúce rohovkou sa potom odlišne lámu a na sietnici sa nedokážu spojiť do jedného bodu. Výsledkom je rozostrené a deformované videnie.

S astigmatizmom (tzv. cylindrickou očnou vadou) sa zvyčajne narodíme – nízky stupeň zakrivenia postihuje väčšinu ľudí, pretože rohovka nikdy nie je úplne pravidelná, ale má mierne zakrivenie. Videnie je však bezproblémové a nie je potrebné ho žiadnym spôsobom korigovať. V prípade väčšej chyby je však korekcia nevyhnutná. Niekedy sa astigmatizmus diagnostikuje až u dospelých, napríklad v súvislosti s úrazmi, operáciami rohovky a pri niektorých očných ochoreniach.

Astigmatizmus sa často objavuje súčasne s inou očnou chybou, zvyčajne s ďalekozrakosťou a krátkozrakosťou. Veľkosť vady možno zistiť len pri očnom vyšetrení a uvádza sa v tzv. cylindrických dioptriách s počtom uhlových stupňov osi. Namerané údaje lekár zapisuje napríklad do poukazu na okuliare, pretože sú potrebné na vhodnú korekciu.

 

 

Ako sa astigmatizmus prejavuje

Astigmatizmus ovplyvňuje videnie do blízka aj do diaľky. Kvalita videnia závisí od veľkosti vady. Nízke postihnutie nebýva viditeľné, u vyšších stupňov astigmatizmu sa objavuje znížená ostrosť videnia, zhoršené vnímanie detailov a kontrastov, pokrivený a deformovaný obraz, čo často vedie k zamieňaniu si niektorých písmen a znakov, napríklad 3 namiesto 8, M namiesto H alebo N, P namiesto F alebo K namiesto X. Sprievodným javom astigmatizmu bývajú bolesti hlavy, únava, pálenie a rezanie očí a podobne. Človek máva problém aj s priestorovou orientáciou, priviera oči pri pohľade na vzdialené predmety alebo otáča hlavu do určitého smeru.

 

Astigmatizmus a možnosti riešenia

Astigmatizmus možno riešiť nielen optickými pomôckami, ako sú okuliare a kontaktné šošovky, ale aj pomocou laserových a vnútroočných zákrokov. Najjednoduchším spôsobom korekcie sú okuliare, v ktorých sa používajú tórické šošovky. Tie ovplyvňujú smer dopadu svetelných lúčov, čím korigujú asymetrické zakrivenie rohovky. Rovnakým spôsobom vadu korigujú kontaktné šošovky, množstvo ľudí ich však odmieta kvôli určitému nepohodliu a počiatočným problémom. Na dosiahnutie dobrého videnia je totiž vždy nutná správna orientácia nasadenej kontaktnej šošovky. Pri väčších vadách sa zvyčajne používa tzv. tvrdá kontaktná šošovka. Okuliare ani kontaktné šošovky však nedokážu vadu odstrániť, len ju vyrovnávajú a zlepšujú videnie.

 

Laserové a chirurgické operácie očí

Astigmatizmus patrí k očným vadám, ktoré dnes možno úspešne riešiť pomocou vnútroočných a laserových operácií. Vnútroočné operácie na našej klinike odporúčame pacientom s ťažším astigmatizmom alebo s astigmatizmom, ktorý je kombinovaný s inou refrakčnou vadou, ďalej pacientom nad 45 rokov, u ktorých sa už prejavila presbyopia, alebo pacientom postihnutým astigmatizmom a sivým zákalom. Pri tomto type zákrokov sa prirodzená očná šošovka nahrádza umelou (tórickou) šošovkou, ktorá dokáže vyrovnať zakrivenie rohovky a vyriešiť astigmatizmus tak, aby bolo videnie trvalo ostré a jasné.

Ďalšou možnosťou riešenia astigmatizmu sú laserové operácie. Počas zákroku laserový lúč upraví zakrivenie očnej rohovky, takže po operácii svetelné lúče dopadajú na sietnicu rovnomerne a videnie je ostré a presné. Laserovou operáciou možno vyriešiť astigmatizmus aj krátkozrakosť a ďalekozrakosť. Medzi obľúbené a často žiadané zákroky patria na našej klinike operácie NeoLASIK HD a NeoSMILE PRO (ReLEX SMILE) – pri zákroku sa nepoužívajú žiadne ostré nástroje, len femtosekundový laser, ktorý pracuje na základe presne nameraných hodnôt. Výhodou laserovej operácie je rýchlosť, šetrnosť a bezbolestnosť.

 Vhodnú liečbu pre vás môžeme navrhnúť až po dôkladnom vstupnom vyšetrení.

Vhodnú liečbu pre vás môžeme navrhnúť až po dôkladnom vstupnom vyšetrení. OBJEDNAJTE SA! MÁTE OTÁZKY? SPÝTAJTE SA NÁS!

konzultace