Objednajte sa Opýtajte sa

Čo je to tupozrakosť?

Tupozrakosť alebo amblyopia je očná chyba, ktorá postihuje takmer 4 % detí a je spôsobená nedostatočnou stimuláciou zraku v období, kedy sa zrak vyvíja. Ide o zníženie zrakovej ostrosti rôzneho stupňa bez viditeľných známok ochorenia. Závažnosť tejto očnej vady spočíva v riziku trvalého poškodenia zraku – riziko je tým väčšie, čím skôr chyba vznikla a čím neskôr sa začne s liečbou.

očné vyšetrenie detí

Pre pochopenie – ak je videnie bezproblémové, mozog obrazy pozorovaného predmetu z oboch očí spája do jedného priestorového obrazu. Ak je však jedno oko odchýlené od druhého, mozog získava dva rozdielne obrazy – jeden správny a druhý neostrý či inak zmenený. Aby obraz zo slabšieho oka nerušil obraz vytvorený zdravým okom, mozog obraz zo slabšieho oka vyradí. Potláča tak dvojité videnie, ktoré pri nespolupráci očí vzniká. Aktívne utlmenie obrazu postihnutého oka je možné len v detstve, kedy mozog slabšie oko postupne potlačí a prestane ho používať. Zrakové funkcie postihnutého oka sa tak prestávajú vyvíjať a zhoršujú sa. Tým dochádza k narušeniu spolupráce oboch očí a dieťa stráca schopnosť priestorového videnia – oko sa stáva tupozrakým.  Tupozrakosť väčšinou postihuje len jedno oko, pri vysokej refrakčnej chybe oboch očí môže tupozrakosť vzniknúť obojstranne.

"Príčinou tupozrakosti býva najčastejšie dioptrická chyba oka, najčastejšie ďalekozrakosť, niekedy aj astigmatizmus, veľký rozdiel v dioptrických vadách oboch očí, vrodená katarakta a iné ochorenia oka, ktoré brzdia alebo úplne znemožňujú vývoj zrakových funkcií," upresňuje MUDr. Natália Dubeňová.

Tupozrakosť často vedie k vzniku škúlenia. To je väčšinou chvíľa, kedy rodičia dieťaťa zaznamenajú problém s očami a navštívia lekára.

 detská očná optika NeoVízia

Príznaky a prejavy tupozrakosti

Tupozrakosť nie je na prvý pohľad zreteľná. Dieťa vidí zdravým okom normálne a hoci mozog obraz z postihnutého oka ignoruje, dieťaťu vnem tupozrakého oka nechýba a vôbec si neuvedomuje, že jedno oko vôbec nepoužíva. Vzhľadom na to, že používa len jedno oko, stráca schopnosť priestorového videnia, zle odhaduje vzdialenosti a má horšiu priestorovú orientáciu. K prejavom tupozrakosti preto patrí nemotornosť dieťaťa, časté zakopávanie, vrážanie do vecí, vyhýbanie sa niektorým hrám a podobne.

U tupozrakého dieťaťa možno pozorovať:

 • časté skláňanie hlavy do strany,
 • žmúrenie očí, privieranie jedného oka atď.

Ak si tieto alebo podobné príznaky všimnete, neváhajte a navštívte lekára. Na zachovanie zraku je nevyhnutné, aby bola chyba rozpoznaná včas a s liečbou sa začalo čo najskôr. 

Liečba tupozrakosti

Predpokladom úspešného riešenia tejto chyby je včasná návšteva lekára.  Ak máte v rodine očné chyby, škúlenie či tupozrakosť, navštívte očného lekára okolo 2. roku veku dieťaťa, a to aj v prípade, že žiadne problémy nepozorujete. Preventívne by ste potom mali s dieťaťom k očnému lekárovi zájsť pred dosiahnutím štvrtého roku veku. Ak dieťa škúli (občasné škúlenie jedného oka do šiestich mesiacov veku sa považuje za normálne), návštevu lekára neodkladajte.

Základom liečby je odstránenie príčiny, ktorá tupozrakosť spôsobila. Je teda nutné pri dioptrickej chybe predpísať okuliare, operovať sivý zákal a podobne, niekedy je dokonca nutné operačné riešenie škúlenia. Dôležité je aj to, aby dieťa začalo postihnuté oko používať. Preto sa zdravé oko dočasne zakrýva. Mozog tak nemá možnosť používať a uprednostňovať obraz zo zdravého oka a núti pracovať postihnuté oko, čo pomáha obnoviť jeho zrakové funkcie. 

očné vyšetrenie

Dôležitou súčasťou liečby sú tzv. pleoptické cvičenia, ktoré sa zameriavajú na rozvoj zrakových funkcií postihnutého oka – vnímanie svetelných podnetov, rozvoj farbocitu, zlepšenie orientácie v priestore, výcvik zrakovo-motorickej orientácie atď. Cvičenie prebieha nielen v ordinácii lekára, ale aj doma pomocou rôznych hier, pri ktorých musí dieťa namáhať tupozraké oko. Liečba tupozrakosti je dlhodobá a vyžaduje úzku spoluprácu medzi rodičmi a lekárom. 

Podmienkou úspešnej liečby je nutnosť začatia liečby najlepšie do piatich rokov veku dieťaťa, kedy ešte nie je dokončený vývoj zrakového systému. Čím je dieťa staršie, tým pomalšia je obnova zrakových funkcií a tým viac klesá pravdepodobnosť úplného vyliečenia. Ak sa tupozrakosť nelieči včas, dochádza k trvalému postihnutiu zraku, pričom vada je v dospelosti neodstrániteľná. Dochádza k strate priestorového videnia, človek často vidí ako cez matné sklo a prakticky sa stáva jednookým. 

 

Časté otázky

 • Aká je príčina tupozrakosti?
  Príčinou tupozrakosti býva najčastejšie dioptrická chyba oka, najčastejšie ďalekozrakosť, niekedy aj astigmatizmus, veľký rozdiel v dioptrických vadách oboch očí, vrodená katarakta a iné ochorenia oka, ktoré brzdia alebo úplne znemožňujú vývoj zrakových funkcií.
 • Aké sú príznaky tupozrakosti?
  Tupozrakosť nie je na prvý pohľad zreteľná. Dieťa vidí zdravým okom normálne a hoci mozog obraz z postihnutého oka ignoruje, dieťaťu vnem tupozrakého oka nechýba a vôbec si neuvedomuje, že jedno oko vôbec nepoužíva.
 • Je možné tupozrakosť liečiť?
  Základom liečby, ktorá dokáže videnie tupozrakého oka zlepšiť, je odstránenie príčiny, ktorá tupozrakosť spôsobila. To znamená, vhodnou metódou odstrániť dioptrickú chybu, prípadne sivý zákal či škúlenie. Dôležité je však vedieť, že tupozraké oko už nikdy nebude mať videnie na 100%.

 

konzultace