Chcem sa objednať

Astigmatizmus – chyba, o ktorej sa nehovorí

Astigmatizmus je takzvaná cylindrická očná chyba spôsobená nerovnomerne zakrivenou rohovkou. Zdravá rohovka má pravidelný guľatý tvar a svetlo, ktoré cez ňu prechádza, sa láme vo všetkých smeroch a rovinách rovnako. Pri astigmatizme je rohovka v jednej rovine viac zakrivená. Svetlo dopadajúce na miesta s väčším zakrivením sa tým pádom láme iným spôsobom než v miestach s menším zakrivením. Lúče svetla sa tak na sietnici nespoja do jedného ohniska, ale vzájomne sa míňajú.

 

 

Obraz sa tak zaostruje nerovnomerne. V jednej rovine môže byť rozmazaný, zatiaľ čo v druhej rovine ostáva ostrý. To výrazne znižuje kvalitu videnia.  Astigmatizmus môže tiež viesť k zvýšenej únave očí či bolestiam hlavy.

 

Liečba astigmatizmu - Očná klinika Neovízia Bratislava. Astigmatizmus môže tiež viesť k zvýšenej únave očí či bolestiam hlavy.

 

Moderné metódy už našťastie dokážu astigmatizmus efektívne odstrániť. Nepravidelné zakrivenie rohovky je možné vyriešiť laserovou operáciou, kedy na základe presnej 3D mapy oka laser precízne modeluje tvar rohovky. Toto riešenie je vhodné pre pacientov približne do 40 rokov. Ďalším šetrným riešením je implantácia torickej vnútroočnej šošovky, ktorá zvnútra oka chybu vykoriguje, pričom rohovka zostáva nedotknutá, čím dosiahneme presný lom a dopad lúčov na sietnicu. Implantácia torickej šošovky  je ideálnym riešením pre pacientov so sivým zákalom a astigmatizmom, ktorých čaká výmena zakalenej vnútroočnej šošovky.

Vďaka novému navigačnému systému VERION dokážu oční chirurgovia v NeoVízii implantovať torické vnútroočné šošovky s dokonalou presnosťou. „Pri laserových operáciách  používame veľmi presný navigačný systém, ktorý nám umožňuje absolútne precízny zásah do rohovky a to iba tam, kde je to nevyhnutné. Teraz sa nám vďaka systému VERION táto možnosť po prvýkrát otvára aj pri vnútroočných operáciách,“ popisuje MUDr. Piovarči.  

Použitie obrazom riadeného navigačného systému VERION tak významným spôsobom uľahčuje priebeh operácie a zlepšuje pooperačné výsledky u implantovaných vnútroočných šošoviek.

Objednajte sa na vyšetrenie.

konzultace