Objednajte sa Opýtajte sa

Čo je to astigmatizmus

Astigmatizmus je takzvaná cylindrická očná chyba spôsobená nerovnomerne zakrivenou rohovkou. Aj keď táto refrakčná chyba znižuje zrakovú ostrosť a znemožňuje rozpoznávanie rôznych detailov, často o nej vôbec nevieme.

Zdravá rohovka má pravidelný guľatý tvar a svetlo, ktoré cez ňu prechádza, sa láme vo všetkých smeroch a rovinách rovnako. Pri astigmatizme je rohovka v jednej rovine viac zakrivená. Svetlo dopadajúce na miesta s väčším zakrivením sa tým pádom láme iným spôsobom než v miestach s menším zakrivením. Lúče svetla sa tak na sietnici nespoja do jedného ohniska, ale vzájomne sa míňajú.

 

Obraz sa tak zaostruje nerovnomerne. V jednej rovine môže byť rozmazaný, zatiaľ čo v druhej rovine ostáva ostrý. To výrazne znižuje kvalitu videnia.  Astigmatizmus môže tiež viesť k zvýšenej únave očí či bolestiam hlavy. 

Liečba astigmatizmu - Očná klinika Neovízia Bratislava. Astigmatizmus môže tiež viesť k zvýšenej únave očí či bolestiam hlavy.

Ako sa astigmatizmus prejavuje 

Astigmatizmus ovplyvňuje videnie na blízko i do diaľky, jeho kvalita závisí na veľkosti chyby. Nízke postihnutie nebýva zjavné, pri vyšších stupňov astigmatizmu sa objavuje znížená ostrosť videnia, zhoršené vnímanie detailov a kontrastov, pokrivený a deformovaný obraz, čo často vedie k zamieňaniu niektorých písmen a znakov, napríklad 3 za 8, M za H či N, P za F, K za X. Sprievodným javom astigmatizmu bývajú bolesti hlavy, únava, pálenie a rezanie očí atď. Človek má tiež problém s priestorovou orientáciou, priviera oči pri pohľade na vzdialené predmety, alebo natáča hlavu do určitého smeru.

Astigmatizmus (tzv. cylindrická očná chyba) je vo väčšine prípadov vrodený. Nízky stupeň sa objavuje u väčšiny ľudí, pretože rohovka nie je takmer nikdy absolútne pravidelne zakrivená, nespôsobuje ale žiadne problémy a preto nevyžaduje žiadnu korekciu. Vyšší stupeň astigmatizmu je však nutné riešiť a korigovať. V niektorých prípadoch sa astigmatizmus môže objaviť až v dospelosti, napríklad v súvislosti s niektorými očnými ochoreniami – nezápalové i zápalové ochorenia rohovky, môže sa objaviť po úraze či operáciách rohovky.

Astigmatizmus veľmi často sprevádza inú refrakčnú chybu – vyskytuje sa často spoločne s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Astigmatizmus môže byť rôzne veľký, jeho stupeň určí lekár na základe očného vyšetrenia, pričom veľkosť chyby sa meria v tzv. cylindrických dioptriách, ktoré doplňuje údaj o počte uhlových stupňov osy. Tieto údaje sú dôležité pre následnú a správnu korekciu astigmatizmu.

Ako sa astigmatizmus rieši

Astigmatizmus je možné korigovať niekoľkými spôsobmi – okuliarmi, kontaktnými šošovkami a vnútroočnými a laserovými operáciami.

Základnou korekčnou pomôckou sú okuliare, chyba sa koriguje torickými šošovkami, ktorých hodnotu určí lekár podľa výsledkov vyšetrenia. Znášanlivosť takýchto okuliarov môže byť ale problematická (najmä pri vyššom astigmatizme), pretože obraz sa môže javiť deformovaný a môže spôsobovať nevoľnosť. Pri vyššom stupni postihnutia je treba použiť tvrdú kontaktnú šošovku. Obe tieto optické pomôcky však chybu neliečia a neodstraňujú, iba ju korigujú a napomáhajú lepšiemu videniu.

Liečba astigmatizmu 

Liečba astigmatizmu - moderné metódy už našťastie dokážu astigmatizmus efektívne odstrániť. Nepravidelné zakrivenie rohovky je možné vyriešiť:

 • laserovou operáciou, kedy na základe presnej 3D mapy oka laser precízne modeluje tvar rohovky. Toto riešenie je vhodné pre pacientov približne do 40 rokov života.
 • implantáciou torickej vnútroočnej šošovky, ktorá zvnútra oka chybu vykoriguje, pričom rohovka zostáva nedotknutá, čím dosiahneme presný lom a dopad lúčov na sietnicu. Implantácia torickej šošovky  je ideálnym riešením pre pacientov so sivým zákalom a astigmatizmom, ktorých čaká výmena zakalenej vnútroočnej šošovky.

Vďaka novému navigačnému systému VERION dokážu oční chirurgovia v NeoVízii implantovať torické vnútroočné šošovky s dokonalou presnosťou. „Pri laserových operáciách  používame veľmi presný navigačný systém, ktorý nám umožňuje absolútne precízny zásah do rohovky a to iba tam, kde je to nevyhnutné. Teraz sa nám vďaka systému VERION táto možnosť po prvýkrát otvára aj pri vnútroočných operáciách,“ popisuje primár MUDr. Radovan Piovarči.  

Použitie obrazom riadeného navigačného systému VERION tak významným spôsobom uľahčuje priebeh operácie a zlepšuje pooperačné výsledky u implantovaných vnútroočných šošoviek.

Metóda NeoSMILE 3D a NeoLASIK HD

Vhodným riešením sú laserové zákroky NeoSMILE 3D a NeoLASIK HD, pri ktorých laserový lúč jemne a presne upraví tvar rohovky. Lúče tak rovnomerne dopadajú na sietnicu a obraz je ostrý, ako u normálneho oka. Tieto operácie patria k najpopulárnejším metódam, sú vykonávané pomocou femtosekundového lasera, ktorým je oko operované bez použitia akýchkoľvek ostrých nástrojov a úplne bezbolestne.

Cenu zákroku nájdete v našom cenníku. Presné informácie ohľadne ceny sa dozviete po absolvovaní vyšetrenia. Zákrok si tiež môžete vziať na bezúročné splátky.

Zvažujete operáciu očí? Objednajte sa a dohodnite si vhodný termín na vstupné vyšetrenie s našimi koordinátorkami.

laserová operácia očí dokáže odstrániť astigmatiizmus

Časté otázky

 • Aké sú príznaky astigmatizmu?
  Pacient s astigmatizmom vidí realitu značne skreslenú. Svietiaci bod má v jeho vnímaní úplne iný tvar než v skutočnosti. Môže byť predĺžený, širší, šikmý, vyzerať ako hviezda a podobne. Rohovka má totiž parabolický tvar, no polomer jej zakrivenia vo všetkých miestach nie je rovnaký. Neriešený astigmatizmus (cylindrická chyba) nielenže znepríjemňuje pohľad na svet, ale spôsobuje tiež časté bolesti hlavy, zvýšenú únavu a u detí môže viesť k tupozrakosti.
 • Aké sú príčiny vzniku astigmatizmus?
  Astigmatizmus je vrodená dioptrická chyba. Príčinou tejto refrakčnej chyby môžu byť aj rôzne chyby rohovky a očnej šošovky, nižšia optická hustota niektorej časti oka alebo zmeny oka spôsobené niektorými ochoreniami (napríklad cukrovkou či úrazom).
 • Je možné astigmatizmus operačne odstrániť?
  Pomocou najmodernejších prístrojov je dnes možné astigmatizmus (cylindre) odstrániť rôznymi metódami. O ich vhodnosti rozhodne lekár na základe precízneho vstupného vyšetrenia. Môže ísť o laserovú operáciu, fakickú šošovku ICL, alebo o metódu výmeny vnútroočnej šošovky z refrakčných dôvodov (CLE).

 

konzultace