Objednajte sa Opýtajte sa

Škúlenie

Škúlenie (strabizmus, heterotropia) je funkčná porucha videnia, ktorá je navonok sprevádzaná asymetrickým postavením očí.

Príčinou škúlenia je nespolupráca očí daná rôznymi prekážkami. Vzniká pri dioptrických chybách, predovšetkým vysokej ďalekozrakostiastigmatizme a rozdielnych dioptrických hodnotách obidvoch očí. Ďalšou príčinou sú vrodené a získané poruchy zrakovej dráhy, okohybných svalov a ich nervov, vrodený sivý zákal alebo poruchy vyšších mozgových centier, ktoré riadia koordináciu očí. Význam pri vzniku škúlenia tiež hraje dedičnosť. 

Liečba škúlenia sa u detí a dospelých podstatne líši. V liečbe detských pacientov sa kladie dôraz na správnu korekciu okuliarov, liečbu tupozrakosti pomocou oklúznej terapie a špeciálnych cvičení. Liečba škúlenia operáciou na očných svaloch je u detí vykonávaná až po čiastočnom vyliečení tupozrakosti. V NeoVízii vám s liečbou škúlenia vašich detí radi pomôžeme.

Dospelí pacienti, ktorí majú strabizmus (škúlia), spadajú do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria pacienti, ktorí spravidla škúlia od detstva a majú rôzny stupeň tupozrakosti. Do druhej skupiny spadajú pacienti, u ktorých škúlenie vzniklo až v dospelosti následkom úrazu oka alebo hlavy, choroby alebo zhoršením tzv. skrytého škúlenia. Títo pacienti majú väčšinou obťažujúce dvojité videnie. Dôvody pre operáciu, ktoré dospelí škúliaci pacienti uvádzajú, sú estetické zlepšenie postavenia očí a zmiernenie alebo odstránenie obťažujúceho dvojitého videnia.

Po operácii strabizmu je u niektorých pacientov opäť možné navodiť spoluprácu očí, zvýšiť šancu binokulárneho videnia (3-D videnie) a normalizovať zorné pole obidvoch očí. Operácia očných svalov tiež v niektorých prípadoch napravuje kompenzačné postavenie hlavy vynútené škúlením napr. k udržaniu priestorového videnia alebo zmiernenie dvojitého videnia.

Pokiaľ sa rozhodujete pre operáciu škúlenia, je treba brať na vedomie, že tupozrakosť je stav liečiteľný iba v detskom veku. V dospelosti sa jedná o trvalý stav a operáciou škúlenia nemožno zrakovú ostrosť pacienta zvýšiť. 

 
 
konzultace