Objednajte sa Opýtajte sa

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je závažné ochorenie ciev očnej sietnice a najčastejšie očné komplikácie pri cukrovke. V dôsledku zle kompenzovanej cukrovky spôsobuje vysoká hladina cukru v krvi upchatiu a poškodeniu drobných ciev, ktorými je sietnica pretkaná. To vedie k poruche prekrvenia sietnice.

V Slovenskej republike žije približne 400 tisíc diabetikov, t.j. približne 7 % populácie trpí cukrovkou. Veľké percento týchto pacientov je, alebo v priebehu trvania choroby bude postihnuté diabetickou retinopatiou (DR). Neliečená alebo neskoro liečená DR a jej komplikácie sú u diabetikov príčinou 25x vyššej pravdepodobnosti oslepnutia, oproti populácii, ktorá cukrovkou netrpí.

diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia: 3. hlavná príčina praktickej slepoty

Ide o závažné ochorenie ciev očnej sietnice a najčastejšiu očnú komplikáciu pri cukrovke. V dôsledku zle kompenzovanej cukrovky spôsobuje vysoká hladina cukru v krvi upchatie a poškodenie drobných ciev, ktorými je sietnica pretkaná. To vedie k poruche prekrvenia sietnice.

Pri inej forme DR cievy v sietnici tzv. netesnia, vyteká z nich tekutina, ktorá spôsobuje opuch sietnice. Nedostatočné prekrvenie aj opuch sietnice znemožňujú schopnosť videnia. Oko reaguje na situáciu tvorbou nových ciev. Tie sú často nekvalitné a praskajú. Táto situácia môže viesť až k odlúčeniu sietnice.

Preventívne vyšetrenie u diabetikov má svoje opodstatnenie

DR je nebezpečná tým, že sa u nej dlho neprejavujú žiadne príznaky a k jej odhaleniu tak dochádza až v neskoršej fáze, kedy už ohrozuje zrak. Preto sú pre každého diabetika DÔLEŽITÉ pravidelné vyšetrenia u očného lekára minimálne 1x ročne.

"7% výskyt diabetu v populácii prináša veľký socioekonomický problém, výskyt DR u diabetikov je uvádzaný v širokom rozmedzí okolo 10-50%. Časť pacientov končí praktickou slepotou, invalidizáciou a nesebestačnosťou. V našich rukách, ako očných lekárov, je včasný záchyt liečiteľných foriem a ich správne načasovanie na liečbu (laser sietnice, biologická liečba, pars plana vitrektomia, operácia sivého zákalu). Liečbou sa dá zraková invalidizácia zásadným spôsobom odsunúť, napríklad o 10 rokov. Tým sa kvalita života a sebestačnosť diabetikov môže udržať na zásadne lepšej úrovni, tiež sa zamedzí zbytočnej záťaži sociálneho systému," vysvetľuje primár NeoVízie Bratislava Radovan Piovarči dôležitosť pravidelných prehliadok.

pravidelné očné vyšetrenia

Skríning diabetickej retinopatie Aireen v NeoVízii zadarmo

Očná klinika NeoVízia prichádza s technologickou novinkou, ktorá umožňuje rýchle, presné a bezbolestné vyšetrenie očí u pacientov s cukrovkou. Na vyšetrenie používa najmodernejšie prístrojové vybavenie a využíva aj umelú inteligenciu. Systém Aireen vyhodnotí snímku sietnice a indikuje, či je prítomná DR.

V prípade, že ste diabetik (trpíte cukrovkou), príďte na bezplatné vyšetrenie tzv. skríning (screening) diabetickej retionopatie na niektoré z pracovísk NeoVízia. Na vyšetrenie sa nemusíte objednávať. V kontaktoch si overte, v akých dňoch a časoch príslušné pracovisko vyšetrenie pomocou Aireen vykonáva.

Liečba pri rozvinutých komplikáciách

Pokiaľ sa DR nachádza v pokročilom stupni, nemožno síce videnie zlepšiť, ale vďaka laserovému zákroku alebo chirurgickému zákroku zvanom vitrektómia je možné progresiu spomaliť. Tým sa priebeh ochorenia sietnice stabilizuje. Svojou podstatou je zákrok podobný operácii kŕčových žíl: „Cieľom liečby je zajazviť neprekrvené časti sietnice a zabrániť presakovaniu z ciev,“ vysvetľuje prim. Radovan Piovarči. Výsledkom liečby je zlepšenie videnia, stabilizácia alebo spomalenie priebehu ochorenia.

konzultace