Objednajte sa Opýtajte sa

Liečba ochorenia keratokonus

KeratokonusKeratokonus je progresívne obojstranné degeneratívne ochorenie rohovky, pri ktorom dochádza k jej postupnému stenčovaniu a vyklenutiu najčastejšie v dolných kvadrantoch. Názov pochádza z gréckeho keras – cornea (rohovka) and konos – cone (kužeľ). Vyklenutie rohovky vedie ku vzniku krátkozrakosti, nepravidelného astigmatizmu a k zhoršeniu zraku. Podstatou ochorenia je menejcennosť kolagénnych  vlákien rohovky. Ochorenie má 4. štádia, pričom 1. štádium začína v detskom veku a u niektorých pacientov má veľmi rýchlu progresiu a často už okolo 20. roka života môže mať pacient až štvrté štádium.

Prvé príznaky ochorenia začínajú nenápadne a sú podobné ako pri dioptrických chybách. Postupne dochádza k zhoršovaniu videnia do diaľky. Obraz sa stáva neostrým, pokriveným a postupne sa zhoršuje aj videnie do blízka. Narastá krátkozrakosť aj astigmatizmus a práve za tieto dve diagnózy sa keratokonus často  zamieňa. Pacientom sa často menia dioptrie, niekedy aj viac krát do roka. Postupne sa im zhoršuje zrak a  krátkozrakosť narastá aj do -18 dioptrií a astigmatizmus do -5 až 10 cylindrických dioptrií. Postihnutí často žmúria, pričom tlakom viečok sa snažia rohovku zaguľatiť a tým si zlepšiť videnie. Tiež si zvyknú zatláčať vyklenutú časť rohovky prstom a tak si aspoň na chvíľu zlepšiť videnie. Často mávajú aj svrbenie očí, ktoré je spôsobené povrchovou zápalovou alergickou reakciou. To núti pacientov k opakovanému pretieraniu a šúchaniu horných viečok, čím dochádza k mechanickému stláčaniu rohovky a k jej ďalšiemu vyklenutiu," vysvetľuje MUDr. Adriana Smorádková, ktorá patrí k svetovej špičke v liečbe keratokonusu.

Výskyt keratokonusu v našej populácii je približne 1 chorý na 2000 zdravých. U nás častejšie postihuje mužov, až 70%. Začína v detskom veku a pomaly progreduje. Okolo 30. roku života sa progresia spomalí, ale naďalej pokračuje. Príčiny vzniku nie sú úplne známe. Keratokonus patrí medzi dedičné ochorenia, pričom 3 - 10 % pacientov má postihnutých aj príbuzných. Môže sa vyskytovať aj sporadicky. To znamená, že nikto v rodine keratokonus nemá. Častejší výskyt je u určitých etník, napríklad u obyvateľov krajín ako je Stredný Východ, Južná Ázia, Južná Amerika, Severná Afrika. Vplyv má aj výraznejšia expozícia UV žiarenia. Často majú pacienti s keratokonusom aj alergiu, astmu, kožné ochorenia, ekzémy a výraznejšie akné. A veľmi často sa vyskytuje u krátkozrakých a u ľudí s astigmatizmom.

Keratokonus nie je často odhalený v bežných očných ambulanciách, kde nie sú také diagnostické možnosti ako v špecializovaných očných klinikách. Pri akomkoľvek podozrení, treba podstúpiť dôkladnejšie vyšetrenie s možnosťou vyšetrenia rohovkovej topografie. Rohovková topografická mapa detailne zachytí aj počínajúci keratokonus.

MUDr. Adriana Smorádková špecialistka na liečbu keratokonosu

Liečba keratokonusu

Liečba keratokonusu sa riadi štádiom ochorenia. Pri prvom štádiu pacienti nosia okuliare, mäkké alebo tvrdé kontaktné šošovky na zlepšenie zrakovej ostrosti. V indikovaných prípadoch sa pristupuje k spevneniu rohovky metódou corneal cross linking (CXL). Pri tejto metóde sa na rohovku kvapká  riboflavín v pravidelných intervaloch 30 minút a následne sa 30 minút aplikuje UV žiarenie. V pooperačnom období dochádza k vytvoreniu väzobných mostíkov medzi kolagénnymi vláknami, k tzv. sieťovaniu rohovky. Rohovkové tkanivo sa stáva pevnejšie a odolnejšie. Z  praxe vieme, že táto metóda vydrží približne 4 - 5 rokov a následne sa rohovka začne opäť vyklenovať a keratokonus progreduje. V takomto prípade sa pristupuje k implantácii rohovkových plastových segmentov.

Pri druhom,  treťom a čiastočne aj pri štvrtom štádiu je metódou liečby implantácia rohovkových  plastových segmentov (ICRS- intrastromal corneal ring segments). Operácia prebieha v lokálnej anestézii a trvá približne 10 minút. V prvej fáze operácie vytvorí femtosekundový laser automaticky tunel podľa presne stanoveného operačného plánu. V druhej fáze operácie vsunie chirurg do vytvoreného tunela rohovkový segment. Mechanizmus účinku rohovkového segmentu spočíva v zatlačení rohovky v mieste najväčšieho vyklenutia. Tým dôjde k splošteniu, k postupnej prestavbe kolagénnych vlákien a stabilizácii rohovky. Následne dochádza k zlepšeniu videnia, znížia sa dioptrie a výrazne sa spomalí až zastaví progresia ochorenia. Operácia je veľmi presná, bezpečná, šetrná k rohovke. Výhodou operácie je veľmi rýchly návrat do bežného života. Už druhý deň po operácii môže pacient začať pracovať, chodiť do školy, pracovať s PC, pozerať TV.

Pri štvrtom štádiu je možná už len transplantácia rohovky.

Čím skôr sa keratokonus  zachytí a lieči, tým väčšie šance má pacient na zastavenie progresie, zlepšenie kvality videnia a tým aj kvality života. Preto je veľmi dôležitý skríning keratokonusu u detí a mladistvých. Na keratokonus treba myslieť aj u dospelých, u ktorých sa často mení refrakcia, zvyšuje sa krátkozrakosť a astigmatizmus.

Liečba keratokonusu

Instrastromálne rohovkové segmenty - ICRS

Na očnej klinike NeoVízia sa v rámci Slovenskej republiky vykonáva najviac operácii keratokonusu  metódou implantácie intrastromálnych rohovkových segmentov. Na klinike implantujeme Keraringy (typ ICRS) od roku 2011, vyrábané spoločnosťou Mediphacos. Implantácia ICRS je najmodernejšiou, bezpečnou a účinnou liečbou keratokonusu. Mechanizmus účinku Keraringov spočíva v sploštení, zmene topografie, prestavbe a stabilizácii rohovky. Následne dochádza k zníženiu optických aberácii, k zlepšeniu zrakovej ostrosti, k spomaleniu progresie a tým k oddialeniu nutnosti transplantácie rohovky. Keraring zabezpečí remodelizáciu rohovky so zachovaním integrity. Touto metódou dokážeme pacientovi zabezpečiť dobré videnie, stabilizovať progresiu keratokonusu, zlepšiť kvalitu života a vyhnúť sa transplantácii rohovky. „Keraringy sú vyrobené z tvrdého plastu polymetylmetakrylátu. Existuje viac ako 60 veľkostných modelov, ktoré sa implantujú do 5 mm a 6 mm optickej zóny, do strómy rohovky. Implantujú sa v hĺbke 80% hrúbky rohovky, mimo optickú os. Majú rozdielnu veľkosť a hrúbku. Veľkosť oblúka sa pohybuje od 90 stupňov do 340 stupňov. Hrúbka oblúka začína od 150 um do 300 um. Výpočet presného modelu sa realizuje v spolupráci s výrobcom,“ vysvetľuje MUDr.Adriana Smorádková, ktorá sa venuje liečbe tohto ochorenia.

Intrastromálne prstence - keraringy - účinná liečba pre pokročilé štádiá keratokonu.

Od januára 2013 sa na očnej klinike NeoVízia implantujú Keraringy pomocou femtosekundového lasera Visumax, od spoločnosti Carl Zeiss. Laserová implantácia zvyšuje bezpečnosť, presnosť a precíznosť zákroku.

Očná klinika NeoVízia patrí k najväčším a najúspešnejším pracoviskám v Európe. Od zavedenia metódy implantácie ICRS sme na našich pracoviskách implantovali viac ako 1000 Keraringov. MUDr. Adriana Smorádková implantovala najviac Keraringov na Slovensku, ale aj v Európe, za čo získala prestížne ocenenie.

MUDr. Adriana Smorádková sa zúčastnila medzinárodnej štúdie, ktorá trvala dva roky. Výsledky štúdie „Visual, Refractive and Topographic Outcomes of Progressive Thickness Intrastromal Corneal Ring Segments for Keratoconic Eyes“ sú publikované v karentovaných časopisoch.

Lokalita a cena zákrokov 

Odborné vyšetrenia ako aj liečbu keratokonusu vykonávame na pobočke v Bratislave.

Cenu zákrokov nájdete v našom cenníku. Presné informácie vám budú poskytnuté priamo na vyšetrení. 

Liečebné metódy ICRS a CXL sú čiastočne hradené zdravotnými poisťovňami. Presné ceny zákrokov nájdete v cenníku.

Oční klinika NeoVize, léčba keratokonu, metoda CCL

 

konzultace