Chcem sa objednať

Liečba ochorenia keratokonus

Keratokonus – skrytá diagnóza dvadsiatnikov

Keratokonus je ochorenie očnej rohovky, ktoré môže postupne spôsobiť výrazné zhoršenie zraku až stratu videnia. Moderná očná medicína síce nevie keratokonus úplne vyliečiť, ale vie ho úspešne pozastaviť a stabilizovať. Keratokonus, degeneratívne ochorenie rohovky, trápi najčastejšie mladých pacientov vo veku dvadsať až tridsať rokov a postihuje približne 0,5% svetovej populácie.

Liečba ochorenia keratokonus - skrytá diagnóza dvadsiatnikov

Keratokonus sa môže vyvíjať nepozorovane dlhý čas. Jeho charakteristickým príznakom je nepravidelné stenčovanie hrúbky a vyklenutie rohovky. Neskôr sa môže prejaviť astigmatizmom (nepravidelným zakrivením rohovky), ktorý nie je možné korigovať žiadnymi okuliarmi. Keď stenčenie rohovky presiahne určitú hranicu, môže nastať opuch, poškodenie a ´rozmazanie ´ videnia, v niektorých prípadoch až jej pretrhnutie. Konečným riešením je transplantácia rohovky od iného darcu.

Štandardnou liečbou boli donedávna tvrdé kontaktné šošovky. Pokrok v očnej medicíne prináša pacientom s keratokonom novú nádej. Kombinujeme viaceré kroky – pri takzvanej metóde CCL (Corneal Cross Linking) ožarujeme tkanivo rohovky ultrafialovým žiarením a podávame kvapky na spevnenie jej štruktúry. Tento postup sa využíva v menej pokročilých štádiách keratokonu. Možná je aj kombinácia s laserovou refrakčnou operáciou PRK. Neskôr nastupujú keraringy alebo ich kombinácia s metódou CCL. Stabilizujú celkový stav rohovky a zlepšujú  zrakovú ostrosť.

Keratokonus je ochorenie očnej rohovky, pri ktorom sa rohovka vykleňuje a stenčuje. Nepozorovateľne sa zhoršuje videnie. Keratokonus sa obvykle prejaví medzi 10 až 20 rokom. Môže sa rozvíjať veľmi pomaly, často 10 až 20 rokov. Stav sa veľmi ťažko napravuje okuliarmi. Príčiny vzniku keratokonu nie sú úplne objasnené. Na jeho vzniku sa podieľajú genetické faktory, mechanické vplyvy, ale vyskytuje sa v súvislosti s celkovým alergickým ochorením.

 

Liečba keratokonu modernými metódami - keraringy, CCL/CXL. Keratokonus, degeneratívne ochorenie rohovky. Jeho charakteristickým príznakom je nepravidelné stenčovanie hrúbky a vyklenutie rohovky.Kerakotonus 

 

Liečba ochorenia keratokonus - Očná klinika NeoVízia Bratislava

Na Očnej klinike NeoVízia pri liečbe keratokonusu kladieme zásadný dôraz na včasnú diagnózu a hlavne včasné začatie liečby. Hlavným cieľom liečby je ochorenie keratokonus pozastaviť a oddialiť tak transplantáciu rohovky. Na liečbu používame najmodernejšie osvedčené metódy: 

 
Liečba keratokonu modernými metódami - keraringy, CCL/CXL. Keratokonus, degeneratívne ochorenie rohovky. Jeho charakteristickým príznakom je nepravidelné stenčovanie hrúbky a vyklenutie rohovky. 
Rohovka s implantovaným rohovkovým prstencom - keraringom. 

 

Liečebné metódy ICRS a CCL sú čiastočne hradené zdravotnými poisťovňami. Presné ceny zákrokov nájdete v cenníku.

Zoznámte sa taktiež so skúsenosťami našich pacientov, ktorí už liečbu ochorenia keratokonus u nás podstúpili. 

konzultace