Objednajte sa Opýtajte sa

Čo je to makulárna degenerácia?

Makulárna degenerácia (strata centrálneho videnia) je závažné očné ochorenie, pri ktorom dochádza k strate centrálneho videnia av niektorých prípadoch až k praktickej strate zraku. Makulárna degenerácia sa prejavuje najmä u seniorov, pričom dochádza k postihnutiu tzv. žltej škvrny – centrálnej časti očnej sietnice.

Makulárna degenerácia postihuje centrálnu časť sietnice (žltú škvrnu), a to väčšinou len v jednom okudruhé oko však býva postihnuté v priebehu niekoľkých ďalších rokov.

Ochorenie má dve formy:

  1. suchú,
  2. vlhkú.

Suchá forma spôsobuje atrofiu pigmentového epitelu sietnice a fotoreceptorov, pričom zhoršovanie zraku prebieha relatívne pomaly. Táto forma sa diagnostikuje u 90 % postihnutých makulárnou degeneráciou, ale len u 12 – 21% spôsobuje závažnú poruchu zraku.

V prípade vlhkej formy ochorenia dochádza k prerastaniu novovytvorených ciev pod sietnicu, čo spôsobuje presakovanie a krvácanie do sietnice a pod sietnicu, opuch sietnice, prípadne jej odlúčenie. Postihuje len asi 10 % chorých s makulárnou degeneráciou a má pomerne rýchly až dramatický priebeh. Vo vyspelých krajinách býva najčastejšou príčinou praktickej slepoty u ľudí vo veku nad 55 rokov.

Medzi rizikové faktory patrí:

  • vek,
  • genetické vplyvy,
  • pohlavie (viac sa objavuje u žien),
  • kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka,
  • fajčenie a zlá životospráva.

Príznaky a prejavy makulárnej degenerácie

"Pre lepšie pochopenie – sietnica je hlavným orgánom zraku. Zachytáva pozorovaný obraz a pomocou zrakového nervu ho posiela do zrakových centier v mozgu. Centrálna časť sietnice – makula – zabezpečuje ostré videnie detailov a je dôležitá pri čítaní, šoférovaní a podobne. Ak teda človek ochorie vlhkou formoumakulárnej degenerácie, je postihnutý poklesom centrálnej zrakovej ostrosti – pacient vidí v strede svojho videnia sivé tiene alebo čierne škvrny," vysvetľuje primár MUDr. Radovan PiovarčiPeriférne videnie väčšinou zostáva neporušené. Vplyvom ochorenia stráca človek schopnosť čítania, rozpoznávania farieb, sledovania televízie či dokonca rozpoznávania tvárí. Často sa objavujú deformácie vnímaného obrazu a výpadok centrálnej časti zorného poľa, čo môže viesť až k strate samostatnosti a v najhoršom prípade aj k praktickej slepote. Pri suchej forme ochorenia sa objavuje rozmazané videnie, zhoršené videnie v tme alebo pri súmraku, zhoršená schopnosť zaostrenia, v pokročilej fáze môže dôjsť aj k celkovému výpadku zorného poľa. Ani jednu z foriem ochorenia nesprevádzajú bolesti.

vyšetrenie sietnice

Liečba makulárnej degenerácie 

Makulárna degenerácia patrí k ochoreniam, ktoré žiaľ nemožno úplne vyliečiť ani modernými liečebnými postupmi. Možno však do určitej miery ovplyvniť ich priebeh a ďalší vývoj ochorenia účinne zastaviť. Liečbou však nemožno zaistiť normálne videnie. Na zachovanie zraku je však nevyhnutné, aby pacienti prichádzali k lekárovi včas, resp. aby pravidelne dochádzali na preventívne prehliadky, pri ktorých možno zaznamenať zmeny na sietnici.

Napriek súčasným možnosťami medicíny doposiaľ liečba suchej formy makulárnej degenerácie neexistuje. Lekári odporúčajú užívať doplnky stravy s obsahom luteínu, vitamínu E a zinku. Vlhkú formu ochorenia naopak možno ovplyvniť a účinne zastaviť biologickou liečbou vnútroočnými injekciami (bevacizumab). Túto liečbu používame aj na našej klinike. Biologická liečba potláča rast nových ciev, zabraňuje krvácaniu a opuchom a výrazne zlepšuje zrakovú ostrosť. Liečba je bezbolestná, látka sa aplikuje injekčne po predchádzajúcom znecitlivení priamo do oka. U časti pacientov dochádza k zlepšeniu videnia, u väčšiny sa zmeny na sietnici stabilizujú a ďalej sa nezhoršujú.

Možnosti liečby makulárnej degenerácie sú obmedzené, a preto odborníci odporúčajú nezabúdať na prevenciu, ktorou možno riziko vzniku tohto ochorenia do určitej miery ovplyvniť. Dôležitá je zdravá a vyvážená strava s dostatkom antioxidantov. Celkové ochorenia možno liečiť podľa odporúčaní lekára – to znamená obmedziť fajčenie, chrániť si zrak pred slnkom a pri operácii sivého zákalu a ďalších zákrokoch dať prednosť vnútroočným šošovkám so žltým filtrom, ktorý chráni sietnicu.

vyšetrenie sietnice, VPMD

konzultace