Objednajte sa Opýtajte sa

Čo je to keratokonus?

Keratokonus je progresívne degeneratívne ochorenie rohovky, pri ktorom dochádza k postupnému vyklenutiu a stenčeniu rohovky. Princípom ochorenia je postupná degenerácia rohovky, zapríčinená poruchou kolagénnych vlákien. Vzhľadom k tomu, že zdravá rohovka má pravidelný guľovitý tvar, tak akákoľvek zmena jej tvaru, zakrivenia a hrúbky má za následok zhoršené videnie.

Keratokonus sa zvyčajne objavuje medzi 10. až 20. rokom života a rozvíja sa veľmi pomaly, často niekoľko rokov. Vývoj choroby je individuálny a je ovplyvnený vekom pacienta. Čím skôr ochorenie vznikne a prepukne, tím je jeho vývoj rýchlejší. Postihuje obe oči, pričom postihnutie očí líši. V súčasnosti toto ochorenie nie je možné úplne vyliečiť, ale moderné liečebné metódy, ktoré na našej klinike používame, umožňuje zastaviť jeho progresiu a stabilizovať nález na rohovke.

  Dominika po operácii keratokonus

Čo je príčinou keratokonusu?

Príčiny vzniku keratokonusu nie sú úplne známe. Rohovka s keratokonusom má oslabené kolagénne vlákna, ktoré sa postupne rozťahujú. Keratokonus patrí medzi dedičné ochorenia (3- 10 % pacientov má postihnutých aj príbuzných), ale vyskytuje sa aj sporadicky, čo znamená, že nikto v rodine keratokonus nemá. Častejší výskyt je u určitých etník, ako sú obyvatelia krajín Stredný Východ, Južná Ázia, Južná Amerika, Severná Afrika. Vplyv má výraznejšia expozícia UV žiarenia, v rámci pohlaví, viac postihuje chlapcov než dievčatá. Často u pacientov s keratokonusom nachádzame alergiu, astmu, kožné ochorenia, ekzémy výraznejšie akné a krátkozrakosť. Keratokonus sa vyskytuje častejšie u tých pacientov, ktorí si neustále pretierajú, šúchajú horné viečka.

Príznaky a prejavy keratokonusu

Príznaky sú v úvode podobné ako pri dioptrických chybách. Dochádza k postupnému zhoršeniu videnia do diaľky, obraz sa stáva neostrým, pokriveným a postupne sa zhoršuje aj videnie do blízka. Narastá krátkozrakosť a astigmatizmus a práve za tieto dve diagnózy sa keratokonus často zamieňa. Pacientom sa často menia dioptrie, niekedy aj viac krát do roka. Postupne sa im zhoršuje zrak a krátkozrakosť narastá aj do -18 dioptrií a astigmatizmus do -5 až 10 dioptrií. Pacienti často žmúria, pričom tlakom viečok sa snažia rohovku zaguľatiť a tým si zlepšiť videnie. Tiež si zvyknú zatláčať na vyklenutú časť rohovky a tak si aspoň na chvíľu zlepšiť videnie. Veľmi často majú pacienti aj svrbenie očí. Tým, že oko nie je dôkladne prekryté horným viečkom pri žmurkaní a rohovka je vyklenutá smerom von, tak dochádza k tvorbe mediátorov zápalu a tie spôsobujú svrbenie. Následne si oči pretierajú, vyslovene často aj intenzívne šúchajú a tým dochádza k mechanickému treniu a zatláčaniu rohovky a to stav ešte zhoršuje. Postupom času ochorenie výrazne znižuje kvalitu videnia a v rozvinutej fáze dochádza k zakaleniu rohovky a strate videnia.

Liečba keratokonusu

Liečba sa riadi štádiom ochorenia. Ochorenie má štyri štádia. Pri prvom štádiu pacienti nosia okuliare, mäkké alebo tvrdé kontaktné šošovky na zlepšenie zrakovej ostrosti. V indikovaných prípadoch prvého a druhého štádia sa pristupuje k spevneniu rohovky metódou corneal cross linking (CXL). Pri tejto metóde sa na oko aplikuje látka riboflavín 30 minút v pravidelných intervaloch a následne sa 30 minút aplikuje UV žiarenie. Postupne dôjde k zosieťovaniu kolagénnych vlákien rohovky a k spevneniu rohovky. Po operácii si stav vyžaduje domácu liečbu, minimálne 4 dni a ochranu pred UV žiarením cca 2 mesiace. Metóda CXL na pár rokov stabilizuje rohovku, ale po rokoch dochádza opäť k progresii.

Pri druhom, treťom a čiastočne aj pri štvrtom štádiu je metódou liečby implantácia rohovkových plastových segmentov (ICRS). V NeoVízii implantujeme keraringy od spoločnosti Mediphacos. Keraringy sú vyrobené z tvrdého plastu, z PMMA. Existuje viac ako 60 veľkostných modelov a pri kalkulácii správneho modelu spolupracujeme priamo s výrobcom. Operácia prebieha v lokálnej anestézii a trvá približne 10 minút. V prvej fáze operácie vytvorí femtosekundový laser tunel pre ring podľa presne staveného operačného plánu. V druhej fáze operácie vsunie chirurg do vytvoreného tunela rohovkový segment- keraring. Keraring zabezpečí remodelizáciu rohovky so zachovaním integrity. Po implantácii dôjde k zlepšeniu tvaru rohovky, k zatlačeniu rohovky v mieste najväčšieho vyklenutia, zlepší sa zraková ostrosť a znížia sa dioptrie.

Výhodou operácie je veľmi rýchly návrat do bežného života, už na druhý deň po operácii.

Pri štvrtom štádiu je možná už len transplantácia rohovky.

V NeoVízii sa problematike keratokonusu venuje MUDr. Adriana Smorádková. „Hlavný dôraz kladieme na včasnú diagnostiku a správny liečebný postup. Zameriavame sa aj na skríning ochorenia v rodinách. Dôležité je podchytiť ochorenie čo najskôr, zvoliť správnu operačnú metódu a tak zabrániť progresii ochorenia,“ vymenúva vyhľadávaná odborníčka na keratokonus MUDr. Smorádková.

Liečebné metódy implantácia ICRS a CXL sú čiastočne hradené zdravotnými poisťovňami. Presné ceny zákrokov nájdete v cenníku.

Erhan Kartal - reprezentant Rakúska v MMA

konzultace