Chcem sa objednať

Čo je to keratokonus?

Rohovka zdravého oka má pravidelný guľovitý tvar. Pri  keratokonuse, dochádza k vyklenutiu rohovky a deformácií jej tvaru, čo môže spôsobiť výrazné zhoršenie zrakustratu videnia. Keratokonus je ochorenie očnej rohovky, pri ktorom sa postupne stenčuje rohovka a kužeľovito vykleňuje. Vzhľadom k tomu, že zdravá rohovka ľudského oka má pravidelný guľovitý tvar, akákoľvek zmena jej tvaru hrúbky má za následok zhoršené videnie.

Keratokonus sa zvyčajne objavuje medzi 10. až 20. rokom života, rozvíja sa veľmi pomaly. Často 10 až 20 rokov. Vývoj choroby je individuálny, je ovplyvnený vekom pacienta - čím skôr ochorenie prepukne, tím je jeho vývoj rýchlejší. Postihuje obe oči, pričom postihnutie jedného a druhého oka sa líši. V súčasnosti toto ochorenie nie je možné úplne vyliečiť, ale moderné liečebné metódy, ktoré na našej klinike používame, umožňuje jeho rozvoj pozastaviť a stabilizovať.

  Dominika po operácii keratokonus

Čo je príčinou keratokonusu?

Keratokonus je ochorenie, ktorého príčiny nie sú úplne objasnené. K rozvoju choroby prispievajú genetické vplyvy, častejšie sa vyskytuje v súvislosti s celkovými alergickými ochoreniami; jeho vývoj môže urýchliť mechanické dráždenie oka, napr. časté šúchanie oka.

Príznaky a prejavy keratokonusu

Keratokonus sa prejavuje rýchlym zhoršovaním zraku. Väčšinou sa postupne zvyšuje krátkozrakosť, objavuje sa nepravidelný astigmatizmus dochádza k duplicite a deformácií pozorovaných predmetov. Vzhľadom k tomu, že sa spočiatku prejavuje len ako krátkozrakosť, ktorú možno korigovať okuliarmi, veľa ľudí vôbec netuší, že týmto ochorením trpí. V niektorých prípadoch sa u chorých môže vyskytnúť znížená tolerancia nosenia kontaktných šošoviek, alebo chorí kontaktné šošovky neznášajú vôbec. Postupom času ochorenie výrazne znižuje kvalitu videnia a v rozvinutej fáze dochádza k zakaleniu rohovky a tiež obmedzenie priehladnosti.

V minulosti bývala jediným riešením transplantácia očnej rohovky. V NeoVízii sa MUDr. Adriana Smorádková, vyhľadávaná odborníčka na liečbu keratokonosu, špecializuje na liečbu tohto ochorenia. Hlavný dôraz kladieme na včasnú diagnostiku a správny postup liečby, aby sa ochorenie včas pozastavilo. V rámci liečby používame najmodernejšie svetové postupy: 

  • Collagen Cross Linking (CXL, CCL,C3-R)
  • Intrastromálne prstence Keraring

Liečba keratokonusu

Štandardnou liečbou boli donedávna tvrdé kontaktné šošovky, nie každý pacient ich však dokázal zniesť. Pokrok v očnej medicíne prináša pacientom s keratokonom novú nádej. V NeoVízií kombinujeme viaceré kroky – pri takzvanej metóde CCL (Corneal Cross Linking) ožarujeme tkanivo rohovky ultrafialovým žiarením a podávame kvapky na spevnenie jej štruktúry. Tento postup sa využíva v menej pokročilých štádiách keratokonu. Možná je aj kombinácia s laserovou refrakčnou operáciou PRK. Neskôr nastupujú keraringy, alebo ich kombinácia s metódou CCL. Stabilizujú celkový stav rohovky a zlepšujú  zrakovú ostrosť.

Liečebné metódy ICRS a CCL sú čiastočne hradené zdravotnými poisťovňami. Presné ceny zákrokov nájdete v cenníku.

Erhan Kartal po operácii keratokonus

konzultace