Chcem sa objednať

Zelený zákal - glaukóm

Toto očné ochorenie väčšina postihnutých sama neodhalí, a pritom im bez liečby hrozí čiastočná alebo dokonca úplná strata zraku.

Glaukómu sa ľudovo hovorí zelený zákal. Ide o poškodenie zraku spôsobené odumieraním zrakového nervu. Hlavnou príčinou je vysoký vnútroočný tlak, ale faktorov, ktoré vznik ochorenia ovplyvňujú, je viacero – napríklad úraz, porucha regulácie tvorby vnútroočnej tekutiny, upchatie odtokových kanálikov pre vnútroočnú tekutinu, genetické faktory, celkové ochorenia (napríklad cukrovka) a niektoré lieky (kortikosteroidy).

Zvýšený vnútroočný tlak, ktorý je častou príčinou ochorenia, je spôsobený poruchami vo vnútorných štruktúrach oka. Vo vnútri oka sa totiž neustále vytvára vnútroočná tekutina a jej nadbytok sa odvádza odvodnými kanálikmi umiestnenými medzi rohovkou a dúhovkou do cievneho riečiska oka. Ak je všetko v rovnováhe, vnútroočný tlak je normálny a oko funguje správne. Ak sa začne tvoriť nadbytok tekutiny alebo sa jej odtok zhorší či zastaví, množstvo tekutiny vo vnútri oka sa začne zväčšovať. Oko je však umiestnené v malom a pomerne pevnom obale, a tak sa nemôže ani pri hromadení tekutiny žiadnym spôsobom zväčšiť – zvýši sa však vnútroočný tlak a ten potom poškodí zrakový nerv.

Zelený zákaz sa považuje za zákerné očné ochorenie – jeho  b Pri zanedbávaní preventívnych prehliadok sa tak ochorenie môže diagnostikovať až vo chvíli, keď je očný nerv už výrazne poškodený. So zvýšeným rizikom vzniku ochorenia by mali počítať ľudia nad 65 rokov, osoby, u ktorých sa glaukóm vyskytuje v rodinnej anamnéze, a ľudia, ktorí mali v živote akýmkoľvek spôsobom poškodený zrak. Glaukóm sa objavuje najmä vo vyššom veku, ale ochorenie sa môže prejaviť aj u detí do jedného roka, ktoré sú postihnuté vrodenou formou glaukómu.

 

Ako sa glaukóm prejavuje

Zelený zákal je väčšinou bezpríznakové ochorenie, zvyčajne nebolí a nespôsobuje žiadne problémy. Problémy sa prejavia ihneď po rozvinutí ochorenia – postihnutý najskôr zaregistruje takmer nepostrehnuteľné výpadky zorného poľa, neskôr poruchu periférneho videnia, okraje zorného poľa môžu byť rozmazané a dochádza k celkovému zníženiu zrakovej ostrosti. Často sa prejavuje zhoršené videnie v tmavej miestnosti alebo pri pohľade do blízka. Tieto príznaky sa však môžu objaviť až vo chvíli, keď je zrakový nerv natoľko poškodený, že sú jeho zmeny nevratné. Ak sa glaukóm nelieči, môže dôjsť aj k úplnej strate zraku. Riziko glaukómu je teda jedným z hlavných dôvodov pre pravidelné preventívne očné prehliadky.

 OCT

Glaukóm a možnosti riešenia

Predpokladom úspešnej liečby zeleného zákalu a zachovania zraku je včasná a presná diagnostika. Na našej klinike používame najmodernejšie diagnostické postupy – optickú koherenčnú tomografiu, ktorá umožňuje dokonalé vyšetrenie sietnice a zrakového nervu. Na základe vyšetrenia potom lekári môžu odporučiť ten najlepší liečebný postup. Glaukóm sa žiaľ nikdy nedá úplne vyliečiť, pretože poškodenie zrakového nervu je trvalé – liečbou však možno zabrániť v ďalšom rozvoji zeleného zákalu a zhoršení zraku.

V počiatočných fázach možno glaukóm liečiť len očnými kvapkami, ktoré znižujú vnútroočný tlak a chránia očný nerv. V prípade závažnejších foriem ochorenia je často nutná operácia, ktorá zlepšuje odtok vnútroočnej tekutiny z oka alebo znižuje tvorbu vnútroočnej tekutiny, čím zabezpečuje zníženie vnútroočného tlaku. Vhodnú liečbu pre vás môžeme navrhnúť až po dôkladnom vstupnom vyšetrení.

Objednajte sa na OCT vyšetrenie, ktoré je súčasťou správnej diagnostiky pri liečbe zeleného zákalu. 

konzultace