Objednajte sa Opýtajte sa

Liečba astigmatizmu

Astigmatizmus je ochorenie rohovky, spôsobené jej zakrivením. Astigmatizmom v rozsahu 0,5 cylindrickej dioptrie a viac trpí približne 60% pacientov, ktorí prichádzajú na našu kliniku. Chcú riešiť dioptrie do diaľky, na blízko, prípadne sivý zákal, ale o tom, že majú súčasne aj astigmatizmus, často vôbec netušia,

„Pacient s astigmatizmom vidí realitu značne skreslenú. Svietiaci bod má v jeho vnímaní úplne iný tvar než v skutočnosti. Môže byť predĺžený, širší, šikmý, vyzerať ako hviezda a podobne. Rohovka má totiž parabolický tvar, no polomer jej zakrivenia vo všetkých miestach nie je rovnaký. Rozdiel v zakrivení jednotlivých miest rohovky vyjadrujú cylindrické dioptrie. Čím je cylinder vyšší, tým je astigmatizmus závažnejší,“ vysvetľuje primár MUDr. Radovan Piovarči.

Výška astigmatizmu do jedného cylindra nespôsobuje tak výrazné zhoršenia videnia, ktoré by si pacient uvedomoval, a preto vždy nie je nutné kompenzovať ho okuliarmi alebo operáciou. Každé oko (každý človek) môže mať svoj prirodzený mierny stupeň astigmatizmu. Horšie je, ak je stupeň vyšší. Vtedy dochádza k výraznejšiemu a obmedzujúcemu zhoršeniu videnia. To je potrebné upraviť okuliarmi.

Vážny problém môže nastať u malého dieťaťa s nezisteným vyšším stupňom astigmatizmu. Preto je dôležité ochorenie diagnostikovať čo najskôr, aby nedošlo k tupozrakosti. 

Liečba astigmatizmu pomocou systému VERION

Liečba astigmatizmu

V súčasnosti oftalmológovia dokážu na základe dôkladného vyšetrenia odhaliť dva druhy astigmatizmu:

  • pravidelný, 
  • nepravidelný.

V prípade nepravidelného astigmatizmu existuje viacero porúch zakrivenia rohovky. Dochádza k nim napríklad po úraze oka ostrým predmetom alebo cudzím telesom, alebo po zápale a chemickom poleptaní. Korekcia tohto druhu nie je chirurgicky plnohodnotne možná.

Operačne sa dá odstrániť len pravidelný astigmatizmus. Súčasťou každého predoperačného vyšetrenia je vyšetrenie rohovkovej topografie, ktorá tieto rozdiely zakrivenia odhalí.

Pomocou najmodernejších prístrojov je dnes možné astigmatizmus odstrániť :

  1. laserovou operáciou,
  2. fakickými šošovkami ICL, ktorá má v sebe zabudované aj cylindre,
  3. výmenou vnútroočnej šošovky z refrakčných dôvodov (CLE).

Neriešený astigmatizmus nielenže znepríjemňuje ľuďom pohľad na svet, ale spôsobuje tiež časté bolesti hlavy a zvýšenú únavu. Čo ale vyvoláva samotné ochorenie? Najnovšie zistenia naznačujú, že astigmatizmus nie je stabilný. Kedysi sa predpokladalo, že človek má až do staroby rovnakú hodnotu astigmatizmu. No dnes to už neplatí. Počas života sa môže meniť. Najväčší vplyv na jeho vznik má však genetika a vývojové odchýlky. Najmä v prípade vysokého astigmatizmu.

laserová operácia očí dokáže odstrániť astigmatiizmus

konzultace