Chcem sa objednať

NeoSMILE 3D ® s použitím laserovej metódy ReLEx SMILE

NeoSMILE 3D predstavuje najnovšiu 3. generáciu laserových zákrokov.

Laserová operácia NeoSMILE 3D ® s použitím laserovej metódy ReLEx SMILE otvára novú éru odstraňovania dioptrií bez rezu a bez pálenia tkaniva. Nová miniinvazívna metóda pracuje jednokrokovým spôsobom - operáciu vykonáva šetrný studený femtosekundový laser, ktorý ako jediný nepáli rohovku. Už na druhý deň po zákroku môžete opäť pracovať, o 7 dní si môžete užívať letné aktivity vrátane športu, tréningov a plávania.  

PPPeter po laserovej operácii očí NeoSmile 3D

Obľúbený youtuber PPPeter podstúpil najšetrnejšiu laserovú operáciu očí NeoSMILE 3D. “Nádhera! Len tak sa dá opísať pocit z nového zraku. Teším sa z neho každý deň.” Takéto boli slová youtubera po operácii. 

 

NeoSMILE 3D ® nie je len názov pre ReLEx SMILE...

NeoSMILE 3D ® je unikátny balíček starostlivosti, metodiky, diagnostiky a odstránenia krátkozrakosti, vrátane pooperačnej starostlivosti. Len NeoSMILE 3D ® s využitím metódy ReLEx SMILE vám garantuje:

 • dôkladné predoperačné vyšetrenie vrátane vyšetrenia v cykloplégií (cielená eliminácia zaostrovania, v dôsledku ktorej sa stanoví skutočná dioptrická chyba), v rozsahu 3 hodín,
 • dôkladná diagnostika očnej chyby optometristom,
 • vyšetrenie, zhodnotenie nálezu a konzultáciu s oftalmológom so špecializáciou na refrakčnú chirurgiu
 • voľbu operačného postupu na mieru
 • prevedenie operácie patentovanou metódou ReLex SMILE certifkovaným chirurgom
 • garancia nemeckého štandardu: operácia najskôr 1 deň po predoperačnom vyšetrení (čas na rozmyslenie a otázky, možnosť vykonať  vyšetrenie v cykloplégie a ďalšie)
 • bezplatnú pooperačnú starostlivosť 6 mesiacov od operácie (starostlivosť potrebná a súvisiaca s danou laserovou operáciou očí)
 • základné lieky, umelé slzy a antibiotické kvapky pre pooperačné obdobie
 • možnosť  bezúročných splátok (bez navýšenia)
 • doživotnú záruku na prípadnú laserovú dokorekciu v cene
 • férové ceny, ktoré sú konečné. Navyše vám s financovaním zákroku vieme pomôcť - ponúkame vám laserovú operáciu na splátky, bez navýšenia.

 

 

V čom je metóda  ReLEx SMILE prevratná?

Femtolaser odstráni dioptrie priamo v rohovke bez toho, aby musel chirurg na povrchu oka vytvoriť lamelu (flap). Vo vnútri rohovky laserom separuje prebytočné tkanivo, ktoré následne chirurg pomocou špeciálnej pinzety z rohovky odstráni. Počas zákroku tak neprichádza k narušeniu pevnosti a stability rohovky. Jej povrch zostáva celistvý.

Odstráni dioptrie s doposiaľ najdokonalejšou  presnosťou

Pri metóde ReLEx SMILE chirurg vôbec nepoužíva excimerové laserové žiarenie. Femtosekundový laser na základe precíznych výpočtov vo vnútri rohovky separuje v 3D mode prebytočné tkanivo, bez nutnosti vytvárania flapu alebo narušenia povrchu rohovky.

Bez pálenia tkaniva

Pri metóde ReLEx SMILE  sa úplne vynecháva fáza pálenia prebytočného tkaniva excimerovým laserom. SMILE je teda nielen najšetrnejší, ale naviac pacienta netrápi pachom spáleného tkaniva.

Zachováva pevnosť a stabilitu rohovky

Pri metóde ReLEx SMILE je prebytočné tkanivo odstránené z vnútra rohovky bez porušenia povrchu rohovky alebo bez vytvorenia rohovkového flapu.

 

Výhody ReLEx SMILE 

,,Metóda NeoSMILE v sebe spája to najlepšie z doterajších laserových postupov. Žiadna iná súčasná metóda nedokáže kombinovať plusy povrchových (PRK, LASEK) podpovrchových (NeoLASIK HD, femtoLASIK) operácií bez ich nevýhod," vysvetľuje primár Očnej kliniky NeoVízia v Bratislave, MUDr. Radovan Piovarči, ktorý zaviedol laserovú metódu ReLEx SMILE na Slovensku.

 • zákrok aj pooperačná liečba sú bezbolestné
 • zákrok je veľmi rýchly (doba pôsobenia laseru je len 20 sekúnd!)
 • rýchla stabilizácia videnia do 24 HODÍN od zákroku
 • minimalizácia výskytu dočasného pocitu suchého oka alebo nadmerného slzenia
 • odpadá riziko posunutia rohovkového flapu priamo po zákroku následkom úrazu
 • nehrozí vznik mikrostrií následkom posunutia flapu
 • nehrozí vznik zašednutia rohovky (haze) v dôsledku narušenia povrchových vrstiev
 • vyššia stabilita výsledku operácie (nízka pravdepodobnosť ďalšieho zákroku)
 • minimálne narušenie pevnosti rohovky

 

Priebeh zákroku 

NeoLASIK 3D Smile 1.krok NeoLASIK 3D Smile 2.krok NeoLASIK 3D Smile 3.krok

1.krok: 
femtosekundový laser vytvorí vstup, zároveň ohraničí rohovkové tkanivo a vytvorí tzv. lentikulu
2.krok: 
vytvorenú lentikulu vyberie očný chirurg jemným zásahom pomocou špeciálnej pinzety
3.krok:
odstránením lentikuly dôjde ku zmene tvaru rohovky, tým ku korekcii dioptrickej chyby

 

 

Primár Radovan Piovarči podstúpil laserovú operáciu očí metódou ReLEx SMILE

 "Sloboda bez okuliarov mi priniesla nové pohodlie pri práci očného chirurga,“ prezrádza očný chirurg a primár Očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovan Piovarči, ktorý v roku 2010 podstúpil bezbolestný NeoLASIK HD s femtolaserom, ktorý mala NeoVízia ako prvá. Za ten čas sa technológie posunuli míľovými krokmi vpred. „Dnes som hrdý na to, že sme s našim tímom priniesli na Slovenko aktuálne tú najšetrnejšiu a najpresnejšiu 3. generáciu laserových zákrokov. Ak by som si mal dnes vybrať medzi troma generáciami laserových zákrokov, volil by som SMILE :-).", dodáva MUDr. Piovarči.  

 

Zoznámte sa so skúsenosťami našich pacientov, ktorí už laserový zákrok na očnej klinike  NeoVízia podstúpili.

 

Pozrite si video našej očnej lekárky MUDr. Petra Teplanová, ktorá podstúpila operáciu NeoSMILE 3D 

konzultace