FUNGUJEME, stále sa staráme o našich pacientov.

Chcem sa objednať

Kontakt

 

Vyberte kliniku

 

 

Ambulancia

 

 

 

Identifikačné údaje

 Prevádzkovateľom Očnej kliniky NeoVízia Bratislava a Poprad je Neovízia s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 45 346 569. Spoločnosť Neovízia, s.r.o.je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 62506/B. Konatelia spoločnosti: Bc. Petr Kocian, MUDr. Helena Hyclová

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Bratislave a Poprade je povolené na základe rozhodnutia MZ SR číslo S13434-2018-ONAPP-2 zo dňa 26.11.2018.

Prevádzkovateľom Očnej ambulancie NeoVízia Trnava je Neovízia Trnava s.r.o., Starohájska 2, 917 01 Trnava, IČO: 36867705. Spoločnosť NeoVízia Trnava, s.r.o.je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 25351/T. Konatelia spoločnosti: MUDr. Radovan Piovarči, Petr Kocian. 

konzultace