Objednajte sa Opýtajte sa

MUDr. Adriana Smorádková
Očná lekárka, chirurgička kliniky NeoVízia Bratislava

MUDr. Adriana Smorádková - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Adriana Smorádková vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1995), odbor všeobecné lekárstvo a štúdium ukončila v júni 1995. V roku 1999 získala na Katedre Oftalmológie SZU atestáciu I. stupňa v odbore oftalmológia a v roku 2006 špecializáciu v odbore oftalmológia v súlade s EÚ. Absolvovala stáže na Očnej klinike DFNsP v Bratislave a na Očnej klinike SPAM v Bratislave.

Od roku 1995 pracovala na Očnom oddelení NsP Ružinov v Bratislave ako sekundárny lekár. Od roku 2002 do roku 2006 pracovala ako samostatný ambulantný lekár v očnej ambulancii PZC Slovnaft a.s. V rokoch 2006 až 2009 pracovala externe v spoločnostiach Euromedix, a.s a ProCare, a.s. ako ambulantný oftalmológ. Od roku 2009 do roku 2010 pracovala v spoločnosti LaSalus a.s, ako samostatný oftalmológ a odborný garant spoločnosti.

Od septembra 2010 MUDr. Smorádková pracuje na Očnej klinike NeoVízia v Bratislave. Venuje sa diagnostike a liečbe očných ochorení a refrakčnej chirurgii. MUDr. Adriana Smorádková spolu so svojou kolegyňou MUDr. Miriam Záhorcovou sú prvé slovenské lekárky, ktoré vykonali operáciu očí pomocou femtosekundového laseraV rámci Slovenska a celej Európy je vyhľadávanou špecialistkou na ochorenie keratokonus, venuje sa jeho kompletnej diagnostike a liečbe.  

Vykonáva:

  • laserové operácie metódami NeoLASIK HD, femtoLASIK, PRK a  LASEK,
  • CXL operácie, implantácie rohovkových prstencov, keraringov pomocou femtosekundového laseru a aplikácii špeciálnych sklerálnych šošoviek - ESCLERA (pri liečbe keratokonosu)

Spolu už vykonala viac ako 5000 laserových operačných zákrokov a viac ako 1000 operačných zákrokov na liečbu keratokonusu. 

V oblasti diagnostiky a liečby očných ochorení sa venuje diagnostike refrakčných chýb, sivého zákalu, keratokonusu, vyšetreniam pomocou OCT prístrojavykonáva SLT - selektívnu laserovú trabekuloplastik, LI - laserovú iridotómiu. liečbu sekundárneho sivého zákalu (YAG laser kapsulotomie) a tiež vykonáva malé chirurgické operácie v okolí oka.

V slovenskej očnej chirurgii jej patrí viacero prvenstiev:

  • prvá slovenská očná lekárka (spolu so svojou kolegyňou MUDr. Miriam Záhorcovou), ktorá vykonala operáciu očí pomocou femtosekundového lasera
  • prvá slovenská očná chirurgička, ktorá sa venuje liečbe keratokonusu implantáciou rohovkových prstencov- keraringov. (najviac vrámci SR)

Počas svojej praxe sa venovala mnohým aktivitám, ako napr. práca konzultantky v Glaukómovej linke (2000), spolupráca a vypracovávanie posudkov pre ŠUKL,  účasť v súťaži o odbornú cenu pre vedecko-výskumnú činnosť v oblasti suchého oka „Sicca research 2005, výučba zdravotných sestier a záchranárov na Strednej zdravotníckej škole a spolupráca pri vydávaní Oftalmomagazínu - časopisu pre pacientov.

MUDr. Smorádková sa aktívne zúčastňuje kongresov a školení doma aj v zahraničí (ESCRS - Európska spoločnosť pre kataraktovú a refrakčnú chirurgiu). Opakovane prednáša na témy refrakčnej chirurgie, katarakty a špecializuje sa na problematiku keratokonusu. Je držiteľkou certifikátov LASIK, FemtoLASIK, implantácia Keraringov a aplikácia ESCLERYZároveň je spoluatorkou multicentrickej zahraničnej štúdie. 

Je členkou Slovenskej lekárskej komory (SLK),  Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (SOS), Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie (ČSRKCH) a Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ESCRS).