Objednajte sa Opýtajte sa

Cenník vnútroočných operácií

 

ICL pre krátkozrakosť a  ďalekozrakosť **

Vnúroočná kontaktná šošovka ICL STAAR EVO ICL je vhodným riešením pre vyššie mínusové chyby (krátkozrakosť) nad -3,00 dioptrie, ktoré možno len obmedzene riešiť laserovou operáciou. Výhodou je možnosť výmeny šošovky pri postupe chyby.

SK Poistenci: 1290€

Samoplatca:1570€

 

ICL pre strednú a vysokú ďalekozrakosť s astigmatizmom (EVO ICL hypermetropic toric)**

Vnúroočná kontaktná šošovka EVO ICL hypermetropic je vhodným riešením pre vyššie plusové chyby (ďalekozrakosť) nad +2,75 dioptrie, ktoré možno len obmedzene riešiť laserovou operáciou. Výhodou je možnosť výmeny šošovky pri postupe chyby.

SK Poistenci: 1990€

Samoplatca: 2270€

 

ICL Myopic Toric pre strednú a vyššiu krátkozrakosť s astigmatizmom **

Torická myopická vnútroočná kontaktná šošovka EVO/EVO+ ICL Toric rieši vyššiu krátkozrakosť kombinovanú s astigmatizmom.

SK Poistenci: 1590€

Samoplatca: 1870€

 

ICL pre presbyopiu (EVO Viva)

Fakická vnútroočná kontaktná šošovka EVO Viva je najnovším riešením pre pacientov s presbyopiou. Je určená pre pacientov s krátkozrakosťou v kombinácii s presbyopiou. Umožňuje videnie na blízko, stred aj diaľku bez okuliarov. Výhodou je úplná reverzibilita zákroku.

SK Poistenci: 1950€

 

Samoplatci: 2500€

RLE/CLE

Refrakčná výmena šošovky. Ide o výmenu vlastnej vnútroočnej šošovky za umelú vnútroočnú monofokálnu šošovku.

SK Poistenci: 800€Samoplatci: 
800€

 

RLE/CLE Toric

Refrakčná výmena šošovky - kombinuje výhody RLE s možnosťou korekcie astigmatizmu.

SK Poistenci: od 1000€

 

Samoplatci: od 1000€ 

PRELEX

Presbyopická výmena šošovky s implantáciou trifokálnej šošovky  PanOptix od Alcon***, AT LISA TRI Zeiss****, umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov.

SK Poistenci: od 1350€

Samoplatci: od 1350€

PRELEX Toric

Presbyopická výmena šošovky s implantáciou multifokálnej torickej šošovky PanOptix Toric***, Zeiss AT Lisa Tri Toric**** umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov a korekciu astigmatizmu.

SK Poistenci: od 1460€

Samoplatci:od 1460€

PRELEX Vivity*** Vnútroočná asférická šošovka Vivity s predĺženou ohniskovou vzdialenosťou (EDoF) - na videnie do diaľky, na strednú vzdialenosť, čiastočne aj do blízka. Vybavená UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice.  SK Poistenci: od 1350€
Samoplatci: od 1350€
PRELEX Vivity Toric (koriguje astigmatizmus)*** Vnútroočná asferická šošovka Vivity s predlženou ohniskovou vzdialenosťou (EDoF) - na videnie do diaľky, na stred čiastočne aj do blízka. Vybavená UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice (koriguje aj astigmatizmus). SK Poistenci: 1460€   Samoplatci: od 1460€ 
ICRS (keraring) Chirurgická metóda liečby keratokonusu implantáciou keraringov pomocou femtosekundového lasera VISUMAX 800.    SK Poistenci: 500€   Samoplatci: 2150 
CCL (CXL) Metóda liečby keratokonusu - spevnenie rohovky, kombináciou riboflavinu a UV žiarenia. SK Poistenci: 305€    Samoplatci: 800€  

Ceny operačných zákrokov sú udávané za jedno oko a platia pre poistencov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Cenník platný od 1.5.2024. 

Rozhodli ste sa? OBJEDNAJTE SA NA VSTUPNÉ VYŠETRENIE a nájdeme pre vás riešenie, ktoré splní vaše požiadavky na videnie. 

 

Storno poplatok

V prípade nedostavenia sa na dohodnuté vyšetrenie bez predchádzajúceho ospravedlnenia Vám bude účtovaný poplatok vo výške 20€ pri ďalšej návšteve kliniky a 200€ pri operáciiOspravedlnenie musí byť realizované minimálne 24 hodín pred vyšetrením/operáciou, iba v pracovné dni. T.j. pokiaľ je vyšetrenie naplánované v pondelok o 9.00 hodine, najneskorším možným termínom ospravedlnenia je piatok o 9.00 hodine. Upozorňujeme tiež, že od pacientov, ktorí sa viac ako raz nedostavili bez ospravedlnenia na plánované vyšetrenie, účtujeme cenu za vyšetrenie dopredu.

Ak pacient zruší termín operácie menej ako 24 hodín vopred, účtujeme storno poplatok 100€.

Storno poplatok účtujeme s ohľadom na obmedzenú kapacitu vyšetrenia a zvyšujúci sa počet pacientov, ktorí sa nedostavia bez predchádzajúceho ospravedlnenia.

 

(1) Príplatok sa vyšetrenie v cudzom jazyku od 100 EUR (angličtina, nemčina, ruština dostupné na klinike, ostatné budú zabezpečené externe). Požiadavku prosíme nahlásiť pri objednaní. 

*Pre poistencov možná čiastočná úhrada zo ZP.

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke edfu.staar.com.

***Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

****Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke zeiss.com.

*****Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke clarionmedical.com.

konzultace