Chcem sa objednať

Cenník vnútroočných a ostatných operácií

 

ICL pre krátkozrakosť (Visian ICL-myopic)**

Vnúroočná kontaktná šošovka Visian ICL myopic je vhodným riešením pre vyššie mínusové chyby (krátkozrakosť) nad -3,00 dioptrie, ktoré možno len obmedzene riešiť laserovou operáciou. Výhodou je možnosť výmeny šošovky pri postupe chyby.

VšZP: 1200 €

 

Dôvera: 1200€

*Pre poistencov Dôvera a UNION možná čiastočná úhrada zo ZP.

UNION:  1200€

Samoplatca:  1200€

 

ICL pre ďalekozrakosť  (Visian ICL hypermetropic)**

Vnúroočná kontaktná šošovka Visian ICL hypermetropic je vhodným riešením pre vyššie plusové vady (ďalekozrakosť) nad +2,75 dioptrie, ktoré možno len obmedzene riešiť laserovou operáciou. Výhodou je možnosť výmeny šošovky pri postupe vady.

VšZP: 1400 €

Dôvera: 1400 €*

*Pre poistencov Dôvera a UNION možná čiastočná úhrada zo ZP. 

UNION: 1400 €

*Pre poistencov Dôvera a UNION možná čiastočná úhrada zo ZP. 

Samoplatca: 1400 €

 

ICL Toric (Visian ICL Toric - myopic)**

Torická vnútroočná kontaktná šošovka Visian ICL Toric rieši vyššiu krátkozrakosť kombinovanú s astigmatizmom.

VšZP:   1480 €

*Pre poistencov Dôvera a UNION možná čiastočná úhrada zo ZP.

Dôvera:  1480 €*

*Pre poistencov Dôvera a UNION možná čiastočná úhrada zo ZP.  

UNION:  1480 €

*Pre poistencov Dôvera a UNION možná čiastočná úhrada zo ZP.

Samoplatca: 1480 €

 

ICL Toric (Visian ICL Toric -  hypermetropic)**

Torická vnútroočná kontaktná šošovka Visian ICL Toric hypermetropic rieši ďalekozrakosť kombinovanú s astigmatizmom

VšZP: od 2360 €

Dôvera: od 2360 €*

*Pre poistencov Dôvera a UNION možná čiastočná úhrada zo ZP.

Dôvera: od 2360 €*

*Pre poistencov Dôvera a UNION možná čiastočná úhrada zo ZP.

Samoplatca: 2360 €

 

RLE/CLE

Refrakčná výmena šošovky. Ide o výmenu vlastnej vnútroočnej šošovky za umelú vnútroočnú monofokálnu šošovku.

VšZP: 800 €

Dôvera: 800 €

UNION: 800 € 

Samoplatca: 800 €

 

RLE/CLE Toric

Refrakčná výmena šošovky - kombinuje výhody RLE s možnosťou korekcie astigmatizmu.

VšZP:   od 990 €

Dôvera: od 990 €

UNION:  od 990 €

Samoplatca: od 990 € 

PRELEX

Presbyopická výmena šošovky s implantáciou trifokálnej šošovky  PanOptix od Alcon***, AT LISA TRI Zeiss****, Mplus*****, umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov.

VšZP:  od 1250 €

Dôvera:  od 1250 €

UNION: od 1250 €

Samoplatca: od 1250€

PRELEX Toric

Presbyopická výmena šošovky s implantáciou multifokálnej torickej šošovky PanOptix Toric***, Mplus TORIC*****, Zeiss AT Lisa Tri Toric**** umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov a korekciu astigmatizmu.

VšZP:  od 1460 €

Dôvera:  od 1460 €

UNION:  od 1460 €

Samoplatca:  od 1460 €

PRELEX Vivity*** Vnútroočná asferická šošovka Vivity s predlženou ohniskovou vzdialenosťou (EDoF) - na videnie do diaľky, na stred čiastočne aj do blízka. Vybavená UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice.  VšZP:1250 €
Dôvera:1250 € UNION: 1250 € Samoplatca:1250 €
PRELEX Vivity Toric (koriguje astigmatizmus)*** Vnútroočná asferická šošovka Vivity s predlženou ohniskovou vzdialenosťou (EDoF) - na videnie do diaľky, na stred čiastočne aj do blízka. Vybavená UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice (koriguje aj astigmatizmus) VšZP:1460 €  Dôvera:1460 €  UNION: 1460 €  Samoplatca:1460 € 
ICRS (keraring) Chirurgická metóda liečby keratokonusu implantáciou keraringov pomocou femtosekundového laseru VISUMAX.    VšZP: 500 €  Dôvera: 500 €   UNION: 500 €  Samoplatca: 1500 € 
CCL (CXL) Metóda liečby keratokonusu - spevnenie rohovky, kombináciou riboflavinu a UV žiarenia. VšZP: 305 €   Dôvera: 305 €  UNION: 305 €  Samoplatca: 680 €  
Vnútročná injekcia - liečba sietnice /VPMD Avastin - biologická liečba degenerácie makuly VšZP: 0 €   Dôvera: 0 €  UNION: 0 €  Samoplatca: 140 €   
Operácia škúlenia Chirurgická liečba škúlenia štandardnou metódou, anestéza zahrnutá v cene. Doplatok pri splnení indikačných kritérií zdravotnou poisťovňou.   VšZP: 308 €   Dôvera:440 €  UNION: 440 €   Samoplatca: - €  
Operácia škúlenia Chirurgická liečba škúlenia štandardnou metódou, anestéza zahrnutá v cene. Bez zdravotnej indikácie.   VšZP: 1100 €   Dôvera:1100 €  UNION: 1100 €   Samoplatca: 1100 -1200 €   
Operácia viečok Operácia horných alebo dolných viečok. Cena za obe oči spolu zahŕňa samotný  zákrok, pooperačnú kontrolu s vyberaním stehov a chladiacu masku na oči.  VšZP: 600 €   Dôvera:600 €  UNION: 600 €   Samoplatca: 1000 €   
Chirurgia sietnice a sklovca
Jednoduchá Pars Plana Vitrektómia 20/23/25g   220 € 

Dôvera:od 220 € *

*Individuálna kalkulácia

 

 
UNION: 220 €   Samoplatca: 1000 €   
Komplikovaná Pars Plana Vitrektómia   VšZP:od 520 € *   Dôvera:520 €  UNION:520 € Samoplatca: 1300 €   
Doplatok - Injekcia expanzného plynu  

VšZP:134 € 

Dôvera:134€  UNION:134 € Samoplatca: 150 €    
Doplatok - aplikácia silikonového oleja  

VšZP:207€ 

Dôvera:207€  UNION:207€ Samoplatca:220 €
Vypustenie silikonového oleja  

VšZP:500€ 

Dôvera:500€  UNIO:500€  Samoplatca:500€ 

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke edfu.staar.com.

***Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

****Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke zeiss.com.

*****Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke clarionmedical.com.

konzultace