Objednajte sa Opýtajte sa

Cenník vnútroočných operácií

 

ICL pre krátkozrakosť (EVO ICL-myopic)**

Vnúroočná kontaktná šošovka EVO ICL myopic je vhodným riešením pre vyššie mínusové chyby (krátkozrakosť) nad -3,00 dioptrie, ktoré možno len obmedzene riešiť laserovou operáciou. Výhodou je možnosť výmeny šošovky pri postupe chyby.

SK Poistenci: 1200€

Samoplatca:1200€

 

ICL pre ďalekozrakosť (EVO ICL hypermetropic)**

Vnúroočná kontaktná šošovka EVO ICL hypermetropic je vhodným riešením pre vyššie plusové chyby (ďalekozrakosť) nad +2,75 dioptrie, ktoré možno len obmedzene riešiť laserovou operáciou. Výhodou je možnosť výmeny šošovky pri postupe chyby.

SK Poistenci: 1400€

Samoplatca: 1400€

 

ICL Toric (EVO ICL Toric - myopic)**

Torická vnútroočná kontaktná šošovka EVO ICL Toric rieši vyššiu krátkozrakosť kombinovanú s astigmatizmom.

SK Poistenci: 1480€

Samoplatca: 1750€

 

ICL Toric (EVO ICL Toric - hypermetropic)**

Torická vnútroočná kontaktná šošovka EVO ICL Toric hypermetropic rieši ďalekozrakosť kombinovanú s astigmatizmom.

SK Poistenci: od 2360€

 

SK Poistenci: od 2360€

 

ICL pre presbyopiu (EVO Viva)

Fakická vnútroočná kontaktná šošovka EVO Viva je najnovším riešením pre pacientov s presbyopiou. Je určená pre pacientov s krátkozrakosťou v kombinácii s presbyopiou. Umožňuje videnie na blízko, stred aj diaľku bez okuliarov. Výhodou je úplná reverzibilita zákroku.

SK Poistenci: 1840€

 

SK Poistenci: 1840€

RLE/CLE

Refrakčná výmena šošovky. Ide o výmenu vlastnej vnútroočnej šošovky za umelú vnútroočnú monofokálnu šošovku.

SK Poistenci: 800€Samoplatca: 
800€

 

RLE/CLE Toric

Refrakčná výmena šošovky - kombinuje výhody RLE s možnosťou korekcie astigmatizmu.

SK Poistenci: od 1080€

 

Samoplatca: od 1080€ 

PRELEX

Presbyopická výmena šošovky s implantáciou trifokálnej šošovky  PanOptix od Alcon***, AT LISA TRI Zeiss****, Mplus*****, umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov.

SK Poistenci: od 1350€

Samoplatca: od 1450€

PRELEX Toric

Presbyopická výmena šošovky s implantáciou multifokálnej torickej šošovky PanOptix Toric***, Mplus TORIC*****, Zeiss AT Lisa Tri Toric**** umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov a korekciu astigmatizmu.

SK Poistenci: od 1460€

Samoplatca:od 1550€

PRELEX Vivity*** Vnútroočná asferická šošovka Vivity s predlženou ohniskovou vzdialenosťou (EDoF) - na videnie do diaľky, na stred čiastočne aj do blízka. Vybavená UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice.  SK Poistenci: od 1350€
Samoplatca: od 1450€
PRELEX Vivity Toric (koriguje astigmatizmus)*** Vnútroočná asferická šošovka Vivity s predlženou ohniskovou vzdialenosťou (EDoF) - na videnie do diaľky, na stred čiastočne aj do blízka. Vybavená UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice (koriguje aj astigmatizmus). SK Poistenci: 1460€   Samoplatca: od 1550€ 
ICRS (keraring) Chirurgická metóda liečby keratokonusu implantáciou keraringov pomocou femtosekundového lasera VISUMAX 800.    SK Poistenci: 500€   Samoplatca: 1500€ 
CCL (CXL) Metóda liečby keratokonusu - spevnenie rohovky, kombináciou riboflavinu a UV žiarenia. SK Poistenci: 305€    Samoplatca: 680€  

Ceny operačných zákrokov sú udávané za jedno oko a platia pre poistencov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Cenník platný od 7.8.2023. 

Rozhodli ste sa? OBJEDNAJTE SA NA VSTUPNÉ VYŠETRENIE a nájdeme pre vás riešenie, ktoré splní vaše požiadavky na videnie. 

 
Storno poplatok
 
V prípade nedostavenia sa na dohodnuté vyšetrenie bez predchádzajúceho ospravedlnenia Vám bude účtovaný poplatok vo výške 20 EUR pri ďalšej návšteve kliniky. Ospravedlnenie musí byť realizované minimálne 24 hodín pred vyšetrením, iba v pracovné dni. T.j. pokiaľ je vyšetrenie naplánované v pondelok o 9.00 hodine, najneskorším možným termínom ospravedlnenia je piatok o 9.00 hodine. Upozorňujeme tiež, že od pacientov, ktorí sa viac ako raz nedostavili bez ospravedlnenia na plánované vyšetrenie, účtujeme cenu za vyšetrenie dopredu.

Storno poplatok účtujeme s ohľadom na obmedzenú kapacitu vyšetrenia a zvyšujúci sa počet pacientov, ktorí sa nedostavia bez predchádzajúceho ospravedlnenia.

(1) Príplatok sa vyšetrenie v cudzom jazyku od 100 EUR (angličtina, nemčina, ruština dostupné na klinike, ostatné budú zabezpečené externe). Požiadavku prosíme nahlásiť pri objednaní. 

*Pre poistencov možná čiastočná úhrada zo ZP.

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke edfu.staar.com.

***Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

****Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke zeiss.com.

*****Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke clarionmedical.com.

konzultace