Chcem sa objednať

MUDr. Natália Dubeňová
Očná lekárka kliniky NeoVízia Bratislava

MUDr. Natália Dubeňová - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Natália Dubeňová rozšírila lekársky tím NeoVízie od 1. septembra 2017, v rámci čoho sa venuje komplexnej očnej diagnostike.

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala ročnú prax na očnom oddelení v Nemocnici v Šumperku, a.s. (ČR), kde pracovala na všeobecnej ambulancii a zúčastňovala sa konziliárnych očných vyšetrení. Atestáciu v obore oftalmológia má od roku 2021.

MUDr. Natália Dubeňová sa v NeoVízii špecializuje okrem diagnostiky očných ochorení oka aj na vyšetrenia detí a dospelých so strabizmom (škúlenie). Vykonáva operácie škúlenia. Tiež sa zaoberá neurooftalmológiou, ultrazvukovou diagnostikou oka a diagnostiku pomocou OCT.  

Zúčastnila sa XXIV. Výročného zjazdu Českej oftalmologickej spoločnosti ČLS JEP, Vejdovského olomouckého vedeckého dňa (r. 2017), Krajských seminárov očnej kliniky FN Olomouc. Je členkou Slovenskej lekárskej komory.