Objednajte sa Opýtajte sa

Femtosekundový laser LenSx

Svetová novinka prvýkrát na Slovensku!

Očná klinika NeoVízia prináša úplne nový štandard v operáciách sivého zákalu. Bezpečnosť a šetrnosť operácie dosiahla úplne novú úroveň.

V apríli 2012 zaviedla laserové operácie sivého zákalu do praxe ako prvá v ČR naša sesterská Očná klinika DuoVize Praha. Primár NeoVízie, MUDr. Radovan Piovarči sa stal 1. slovenským certifikovaným očným chirurgom na operácie sivého zákalu femtosekundovým laserom LenSx. Od začiatku roka 2013 vykonáva MUDr. Piovarči laserové operácie sivého zákalu aj na Očnej klinike NeoVízia Bratislava. 

Femtosekundový laser LenSx je prvým a jediným laserom určeným na kompletnú laserovú operáciu sivého zákalu s povolením FDA a CE. Ide o metódu, ktorá sa v zahraničí nazýva femtokatarakta.

V priebehu 40-50 sekúnd laser svojim lúčom rozdrví zakalenú vnútroočnú šošovku, vytvorí operačný otvor v púzdre šošovky, vytvorí rezy v rohovke a odstráni astigmatizmus pomocou nárezov na rohovke.

 

Femtosekundový laser LenSx - jediný s certifikátom

Žiadny iný laser nie je certifikovaný FDA a CE na vytvorenie rezov v rohovke, zárezov na rohovke korigujúcich astigmatizmus, vytvorenie kruhového rezu v púzdre šošovky a rozdrvenie šošovky.

Do mája 2013 bolo vo svete touto metódou vykonaných viac ako 100.000 operácií. Ide o celosvetovo najvyužívanejší prístroj na laserové operácie sivého zákalu.

Celá operácia s využitím femtosekundového laseru LenSx je riadená počítačom a úplne prispôsobená každému pacientovi na mieru. Operáciu  plánuje chirurg pomocou integrovaného očného tomografu (OCT), ktorý presne zobrazuje vnútornú štruktúru oka.

 

Hlavnými prednosťami laseru LenSx sú:

  • bezpečnosť
  • presnosť
  • operácie sa vykonávajú na mieru každému oku
  • rýchlejší návrat videnia
  • bez skalpela
  • roboticky riadená operácia

Femtosekundový laser LenSx je prvým laserom na svete, ktorý bol použitý na operácie sivého zákalu (katarakty).

Prvú operáciu katarakty laserom vykonal profesor Nagy v Budapešti v roku 2008Prvá operácia pomocou laseru LenSx v USA bola vykonaná 28.2.2010 v americkom Houstone. Laser LenSx sa začal bežne používať od roku 2011, kedy bolo nainštalovaných prvých 17 prístrojov, najmä v USA. NeoVízia tak patrí celosvetovo medzi viac ako 200 centier, ktoré používajú femtosekundový laser na operácie sivého zákalu. Laser LenSx prešiel náročným schvaľovacím procesom amerického Úradu pre potraviny a lieky (FDA) a je schválený na bežné používanie pri operáciách.

Výhody operácie sivého zákalu femtosekundovým laserom LenSx

 1.      Už žiadny skalpel a ostré nástroje

Operácia sivého zákalu femtosekundovým laserom LenSx je vykonaná úplne bez skalpela a ostrých nástrojov.  Skalpel, ktorý sa používa na vytvorenie rohovkových vstupných rezov pri štandardnej metóde je nahradený precíznym laserovým lúčom riadeným počítačom a kontrolovaný chirurgom. Metóda vylučuje chyby spôsobené manuálnym vytváraním rezov skalpelom. Operačná rana má presný tvar, veľkosť a pozíciu. Vstupný rohovkový rez má tzv. „zámkový tvar“, ktorý zabezpečí presné uzavretie rany. Tým je zaručené rýchle hojenie a kvalitné videnie. 

2.      Na mieru každému oku

Celá operácia sivého zákalu femtosekundovým laserom LenSx je prísne individualizovaná. Chirurg nastavuje všetky parametre na základe individuálnych meraní oka pacienta. Celý proces je riadený a kontrolovaný integrovaným očným koherentným tomografom (OCT), ktorý vytvára detailný obraz vnútorných štruktúr oka. Chirurg tak plánuje a vykonáva operáciu s bezkonkurenčnou presnosťou, ktorá nie je pri manuálnej operácii možná.

3.      Presná poloha šošovky v oku

Najväčším rizikom pri štandardnej operácii sivého zákalu je porušenie puzdra šošovky pri vytváraní tzv. kapsulorhexy (tj. kruhového otvoru puzdra šošovky). Ak nastane tento stav, nie je možné do puzdra implantovať umelú vnútroočnú šošovku. Pri štandardnej operácii je otvor v prednom puzdre vytváraný pomocou ihly a pinzety. Femtosekundový laser vytvorí  dokonale okrúhlu a centrovanú kapsulorhexu vo zvolenej veľkosti tak, ako to žiadny chirurg nedokáže. Výskumy preukázali, že laser LenSx je 10x presnejší než človek. Dokonalá kapsulorhexa zabezpečí presnú polohu vnútroočnej šošovky v oku, čo je nevyhnutné pre zachovanie dlhodobého ostrého videnia, najmä pri multifokálnych šošovkách

4.      Odstránenie astigmatizmu pri operácii

Femtosekundový laser LenSx je schopný zároveň s operáciou sivého zákalu vykonať aj astigmatické nárezy rohovky, ktoré zmiernia alebo úplne odstránia astigmatizmus. Pacient si po operácii zníži závislosť na okuliaroch z dôvodov tzv. cylindrickej chyby.

5.      Skrátenie doby hojenia

Presnosť, jemnosť a šetrnosť laserového lúča rovnako skracuje dobu hojenia a urýchľuje návrat videnia. Pri operácii laserom sa používa o 50% menej energie než pri doterajšej  manuálnej metóde operácie.


Priebeh operácie sivého zákalu laserom LenSx

Na základe výsledkov vyšetrenia OCT (optická koherentná tomografia) chirurg nastaví parametre operácie - požadované veľkosti rezov rohovky, centráciu a veľkosť otvorenia predného puzdra šošovky (kapsulorhexa) a spôsob rozdrvenia zakalenej šošovky. Po kontrole nastavenia chirurgom a softwarovým overením začne plne robotická laserová operácia.

Femtosekundový laser LenSx vykoná všetky úkony a na záver ohlási chirurgovi ukončenie operácie. Celý proces trvá 40-50 sekúnd.

Laser vykonáva pri operácii 4 kroky:

  • vstupné operačné rohovkové rezy
  • kruhové otvorenie predného puzdra šošovky (kapsulorhexa)
  • fragmentácia (rozdrvenie) zakalenej šošovky
  • pacientom s astigmatizmom urobí nárezy rohovky, dôležité na korekciu astigmatizmu (LRI)

Všetky kroky sú vykonávané vždy presným laserovým lúčom kontrolovaným očným tomografom (OCT).


Povolenie na klinické použitie:

a. FDA (Food and Drug Administration, USA) od roku 2009
i. Kapsulotómia (8/2009)
ii. Rohovkové incízie (12/2009)
iii. Laserová fragmentácia šošovky (4/2010)
iv. Vytvorenie zámkového flapu (10/2012)
b. Európsky certifikát CE (2/2011)

LenSx je najdokonalejším a najoverenejším prístrojom na tvz. laserom asistovanú operáciu sivého zákalu. Je prvým laserom schváleným na komplexnú laserom asistovanú chirurgiu sivého zákalu.

 

parameter laser LenSx (NeoVízia)
schválenie pre rohovkový operačný rez FDA, CE
schválenie pre korekciu astigmatizmu FDA, CE
schválenie pre kapsulorhexu FDA, CE
schválenie pre fragmentáciu šošovky FDA, CE
schválenie pre vytvorenie zámkového flapu ÁNO
operácie bez použitia skalpelu ÁNO
možnosť používať laser celosvetovo

 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že femtosekundový laser LenSx je určený na vykonávanie kompletných operácií sivého zákalu. V žiadnom kroku operácie nie je nutné použitie skalpela. Je plnohodnotne schválený FDA aj CE pre všetky kroky zákroku. Jeho pozitívne výsledky sú potvrdené na viac než 70.000 vykonaných operáciách na celom svete.

Podrobnejšie o schvaľovacom procese FDAFDA je americký úrad pre lieky a potraviny (Food and Drugs Administration), ktorý schvaľuje uvedenie liekov, potravín a zdravotníckych zariadení na americký trh. Bez certifikátov FDA nesmie byť na trhu USA ponúkaný ani používaný. Schvaľovacie procedúry sú veľmi prísne a časovo aj administratívne náročné. Vo všeobecnosti je schvaľovací proces FDA vnímáný ako prísnejší a náročnejší ako pri európskej značky CE.

Získanie certifikátov FDA je dôkazom, že zariadenie je nielen bezpečné, ale že aj výsledky operácií u pacientov sú pozitívne.

Femtosekundový laser je špeciálny pevnolátkový laser s ultrakrátkymi impulzmi v dĺžke jednej biliardiny sekundy. Matematicky sa dĺžka pulzu vyjadruje ako 10-15.

Laser vytvára pomocou pulzov laserového lúča v tkanive malé bublinky, ktoré od seba oddeľuje tkanivo. Tak je možné vykonať operáciu bez toho, aby boli použité skalpely a iné ostré nástroje.

Zoznámte sa taktiež so skúsenosťami našich pacientov, ktorí u operáciu laserom LenSx na našej očnej klinike podstúpili.

Laserová operácia sivého zákalu nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne uhrádzajú len odstránenie sivého zákalu metódou fakoemulzifikácie pomocou ultrazvuku. Laserovú operáciu si pacient hradí sám.

Cenník laserových operácii sivého zákalu nájdete TU.  Pokiaľ máte záujem o operáciu, objednajte sa u nás.

konzultace