Chcem sa objednať

Multifokálna a EDoF Vivity šošovka*

Multifokálna vnútroočná šošovka je súčasťou nadštandardnej liečby šedého zákalu a rovnako sa používa pri operácii PRELEX

Multifokálna šošovka umožňuje pacientovi pohodlné a ostré videnie na diaľku aj na blízko. Okrem toho, že šošovka po operácii poskytuje kvalitné zaostrovanie na predmety v rôznych vzdialenostiach, je navyše vybavená UV filtrom a žltým filtrom pre ochranu sietnice.

Multifokálne šošovky prinášajú so sebou obrovskú slobodu. Oceníte ich pri športe alebo pri prechádzkach a ďalších činnostiach, pri ktorých ste boli na nich úplne závislí. Pri operáciách používame výlučne vnútroočné šošovky renomovaných svetových firiem. Výsledok operácie totiž závisí nielen od kvalitnej práce operatéra, ale tiež od kvalitnej použitej vnútroočnej šošovky.

EDoF šošovka Vivity* je nová inovatívna šošovka pre videnie do diaľky a strednej vzdialenosti. Je vhodná pre tých pacientov, ktorí nemôžu využiť trifokálne šošovky pre zmeny na sietnici. Šošovka sa vyrába aj v torickej variante pre pacientov s astigmatizmom.

 

   Videnie s monofokálnou a s multifokálnou šošovkou - Očná klinika NeoVízia

Lokalita 

Operáciu sivého zákalu vykonávame na pobočkách v Bratislave a v Poprade

Cena zákroku 

Cenu zákroku nájdete v našom cenníku. Presné informácie vám budú poskytnuté priamo na vyšetrení. 

*Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

konzultace