Chcem sa objednať

Cenník operácií sivého zákalu

OPERÁCIA ÚPLNE BEZ DOPLATKU 

Operácia sivého zákalu s monofokálnou vnútroočnou šošovkou AcrySof Natural** s filtrom chrániacim sietnicu. Odstráni sivý zákal a jeden typ dioptrií. Pacientovi zostanú okuliare na čítanie. 

SK Poistenci: 0€ (v rámci zdravotného poistenia)

Očná klinika NeoVízia Bratislava dáva svojim pacientom vybrať si pre svoje oči to najlepšie. Operáciu sivého zákalu asistovanú femtosekundovým laserom LenSx, ktorá je ešte šetrnejšia ako manuálne postupy. 

OPERÁCIA S DOPLATKOM ZA NADŠTANDARDNÉ PRÉMIOVÉ ŠOŠOVKY

Videnie po operácii sivého zákalu so znížením závoslosti na okuliaroch - na blízko, stred i diaľku - korekcia zraku multifokálnou vnútročnou šošovkou. Úplná alebo takmer úplná nezávislosť na okuliaroch. Táto služba v sebe zahŕňa nadštandardnú staroslivosť.*

Monofokálna asferická vnútroočná šošovka so žltým filtrom chrániacim sietnicu - AcrySof IQ** alebo Clareon Autonome** SK Poistenci: 80
Samoplatca: 880€
Monofokálna asferická torická šošovka so žltým filtrom chrániacim sietnicu - Clareon Toric IQ* SK Poistenci: 180
Samoplatca: od 1080€
Monofokálna torická asferická šošovka AT TORBI***

SK Poistenci: od 260€

Samoplatca:1190€

Bifokálna vnútroočná šošovka Zeiss AT LISA 809M*** pre korekciu dioptrií a videnie na blizko a dialku. Kompromisné riešenie závislosti na okuliaroch.*

SK Poistenci: 440

Samoplatca: 1100€

Bifokálna torická vnútroočná šošovka Lentis Mplus Toric****

SK Poistenci: od 1020

Samoplatca: od 1450

Trifokálna vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov. Šošovka PanOptix** (so žltým filtrom pre ochranu sietnice) alebo Zeiss AT Lisa Tri***, Mplus*****.

SK Poistenci: od 800€ 

Samoplatca: od 1460€

Trifokálna torická vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Šošovka PanOptix** (so žltým filtrom pre ochranu sietnice) alebo Zeiss AcryLisa Tri***.

SK Poistenci: od 1020€  

Samoplatca: od 1550€

Asferická vnútroočná šošovka Vivity (EDoF)** - na videnie do diaľky, na stred čiastočne aj do blízka. Vybavený UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice.

SK Poistenci: od 750€  

Samoplatca: od 1350€  

Asferická torická vnútroočná šošovka Vivity (EDoF)**na videnie do diaľky, na stred čiastočne aj do blízka s korekciou astigmatizmu. Vybavený UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice.

SK Poistenci: 1020

Samoplatca: od 1460€

Očná klinika NeoVízia prináša úplne nový štandard v operáciách sivého zákalu a PRELEX, pri ktorom femtosekundový laser LenSx nahrádza skalpel aj všetky ostré nástroje. Bezpečnosť a šetrnosť operácie tak dosiahla úplne novú úroveň.

Použitie femtosekundového laseru LenSx 

Cena: 550€

  

MONOFOKÁLNE TORICKÉ A ASFERICKÉ ŠOŠOVKY

Videnie s okuliarmi na čítanie 

Korekcia zraku do jednej vzdialenosti. Čiastočná nezávislosť na okuliaroch a korekcia astigmatizmu. Táto služba v sebe zahŕňa nadštandardnú staroslivosť.*

Asferická vnútroočná šošovka Clareon** s aplikátorom AutonoMe je najmodernejšia prémiová šošovka pre odstránenie sivého zákalu so špeciálnou asferickou optikou, ktorá umožňuje lepšie videnie do diaľky, na TV a za zhoršených svetelných podmienok. Šošovka je vyrobená z úplne nového materiálu, vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice. Implantuje sa pomocou unikátneho jednorazového pneumatického zavádzača, v ktorom je uložená. To zabezpečuje bezpečnú bezdotykovú implantáciu.* 

SK Poistenci: 80€

Samoplatca:880€

Torická monofokálna asférická vnútroočná šošovka Clareon Toric T2 - T3*je vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie do diaľky. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Zároveň má asferickú optiku a je vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice. Bez okuliarov na dialku.*

SK Poistenci: 180€

Samoplatca: 980€

Torická monofokálna asférická vnútroočná šošovka Clareon Toric T4 - T9** je vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie do diaľky. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Zároveň má asferickú optiku a je vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice.*

SK Poistenci: 180€

Samoplatca: 980€

Torická monofokálna šošovka Zeiss AT Torbi*** pre riešenie astigmatismu >6cyl.*

SK Poistenci: 260€

Samoplatca:1190€

 

Očná klinika NeoVízia prináša úplne nový štandard v operáciách sivého zákalu, pri ktorom femtosekundový laser LenSx nahrádza skalpel aj všetky ostré nástroje. Bezpečnosť a šetrnosť operácie tak dosiahla úplne novú úroveň.

Použitie femtosekundového laseru LenSx 

Cena: 550€

 

Cena zákroku zahŕňa:

  • vykonanie zákroku vysoko kvalifikovaným chirurgom
  • lieky potrebné pred a počas zákroku
  • pooperačnú starostlivosť
  • operácia bude vykonaná mikrorezom 2,2mm, ktorý zaistí rýchle hojenie
  • po celú dobu operácie budú krehké štruktúry oka chránené kvalitným operačnym gélom 
  • využite digitálného navigačného systému Verion počas operácie pre precíznu operáciu

 

Storno poplatok
 
V prípade nedostavenia sa na dohodnuté vyšetrenie bez predchádzajúceho ospravedlnenia Vám bude účtovaný poplatok vo výške 20 EUR pri ďalšej návšteve kliniky. Ospravedlnenie musí byť realizované minimálne 24 hodín pred vyšetrením, iba v pracovné dni. T.j. pokiaľ je vyšetrenie naplánované v pondelok o 9.00 hodine, najneskorším možným termínom ospravedlnenia je piatok o 9.00 hodine. Upozorňujeme tiež, že od pacientov, ktorí sa viac ako raz nedostavili bez ospravedlnenia na plánované vyšetrenie, účtujeme cenu za vyšetrenie dopredu.

Storno poplatok účtujeme s ohľadom na obmedzenú kapacitu vyšetrenia a zvyšujúci sa počet pacientov, ktorí sa nedostavia bez predchádzajúceho ospravedlnenia.

 

Cenník platný od 24.8.2023 len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Ceny sú uvádzané vždy za 1 oko.

(1) Príplatok sa vyšetrenie v cudzom jazyku od 100 EUR (angličtina, nemčina, ruština dostupné na klinike, ostatné budú zabezpečené externe). Požiadavku prosíme nahlásiť pri objednaní. 

* Nadštandardná starostlivosť - zahŕňa doplatky podľa zákona / výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia / použitie navigačného systému VERION (bežná cena vyšetrenia s použitím navigačného systému je 60 EUR.) 

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

***Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke zeiss.com.

****Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránkclarionmedical.com