Chcem sa objednať

Cenník operácií sivého zákalu

OPERÁCIA ÚPLNE BEZ DOPLATKU 

Operácia sivého zákalu s monofokálnou vnútroočnou šošovkou AcrySof Natural** s filtrom chrániacim sietnicu. Odstráni sivý zákal a jeden typ dioptrií. Pacientovi zostanú okuliare na čítanie. 

Cena: 0 € (v rámci zdravotného poistenia)

Cena: 800 € 

Očná klinika NeoVízia Bratislava dáva svojim pacientom vybrať si pre svoje oči to najlepšie. Operáciu sivého zákalu asistovanú femtosekundovým laserom LenSx, ktorá je ešte šetrnejšia ako manuálne postupy. 

OPERÁCIA S DOPLATKOM ZA NADŠTANDARDNÉ PRÉMIOVÉ ŠOŠOVKY

Videnie po operácii sivého zákalu so znížením závoslosti na okuliaroch - na blízko, stred i diaľku - korekcia zraku multifokálnou vnútročnou šošovkou. Úplná alebo takmer úplná nezávislosť na okuliaroch. Táto služba v sebe zahŕňa nadštandardnú staroslivosť.*

Monofokálna asferická vnútroočná šošovka - AcrySof IQ** alebo Clareon Autonome** VšZP:80 Dôvera: 80 € UNION:80€ Samoplatca:880€
Monofokálna asferická torická šošovka - AcrySof Toric IQ** VšZP:130 Dôvera:130 € UNION:130€ Samoplatca:930€
Monofokálna torická asferická šošovka AT TORBI***

VšZP: od 260€

Dôvera: od 260€

UNION: od 260€

Samoplatca:od

1000€

Bifokálna vnútroočná šošovka Zeiss AT LISA 809M*** pre korekciu dioptrií a videnie na blizko a dialku. Kompromisné riešenie závislosti na okuliaroch.*

VšZP: 440

Dôvera: 440 €

UNION: 440€

Samoplatca:  1100€

Bifokálna torická vnútroočná šošovka Lentis Mplus Toric****

VšZP: 1020

Dôvera: 1020

UNION: 1020

Samoplatca: 1450

Trifokálna vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov. Šošovka PanOptix** (so žltým filtrom pre ochranu sietnice) alebo Zeiss AT Lisa Tri***.

VšZP:850 € 

Dôvera: 850 €

UNION: 850 €

Samoplatca: 1250€

Trifokálna torická vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Šošovka PanOptix** (so žltým filtrom pre ochranu sietnice) alebo Zeiss AcryLisa Tri***.

Všzp: 1020 €  

Dôvera: 1020€

UNION: 1020 €

Samoplatca: 1460 €

Asferická vnútroočná šošovka Vivity (EDoF)** - na videnie do diaľky, na stred čiastočne aj do blízka. Vybavený UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice.

Všzp: 700 €  

Dôvera: 700 €  

UNION: 700 €  

Samoplatca: 1250 €  

Asferická torická vnútroočná šošovka Vivity (EDoF)**na videnie do diaľky, na stred čiastočne aj do blízka s korekciou astigmatizmu. Vybavený UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice.

VšZP: 1020 

Dôvera: 1020 €

Union: 1020 €

Samoplatca: 1460 €

Očná klinika NeoVízia prináša úplne nový štandard v operáciách sivého zákalu a PRELEX, pri ktorom femtosekundový laser LenSx nahrádza skalpel aj všetky ostré nástroje. Bezpečnosť a šetrnosť operácie tak dosiahla úplne novú úroveň.

Použitie femtosekundového laseru LenSx 

Cena: 550  €

  

MONOFOKÁLNE TORICKÉ A ASFERICKÉ ŠOŠOVKY

Videnie s okuliarmi na čítanie 

Korekcia zraku do jednej vzdialenosti. Čiastočná nezávislosť na okuliaroch a korekcia astigmatizmu. Táto služba v sebe zahŕňa nadštandardnú staroslivosť.*

Asferická vnútroočná šošovka Clareon** s aplikátorom AutonoMe je najmodernejšia prémiová šošovka pre odstránenie sivého zákalu so špeciálnou asferickou optikou, ktorá umožňuje lepšie videnie do diaľky, na TV a za zhoršených svetelných podmienok. Šošovka je vyrobená z úplne nového materiálu, vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice. Implantuje sa pomocou unikátneho jednorazového pneumatického zavádzača, v ktorom je uložená. To zabezpečuje bezpečnú bezdotykovú implantáciu.* 

VšZP:   

80 €

Dôvera:   

80 €

UNION:   

80 €

Samoplatca:   

880 €

Torická monofokálna asférická vnútroočná šošovka AcrySof Toric T2 - T3*je vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie do diaľky. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Šošovka po operácii poskytuje plne funkčné videnie na čítanie, na počítač i do diaľky. Zároveň má asferickú optiku a je vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice. Bez okuliarov na dialku.*

VšZP:

130 

Dôvera:  

130 €

UNION:  

130 €

Samoplatca:  

930 €

Torická monofokálna asférická vnútroočná šošovka AcrySof Toric T4 - T9** je vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie do diaľky. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Šošovka po operácii poskytuje plne funkčné videnie na čítanie, na počítač i do diaľky. Zároveň má asferickú optiku a je vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice.*

VšZP:

130 

Dôvera:  

130 €

UNION:   

130 €

Samoplatca:   

930 €

Torická monofokálna torická šošovka Zeiss AT Torbi*** pre riešenie astigmatismu >6cyl.*

VšZP: 

260 

Dôvera:   

260 €

UNION:   

260 €

Samoplatca:   

1190 €

Cenník platný od 01. 04. 2021 len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Ceny sú uvádzané vždy za 1 oko.


* Nadštandardná starostlivosť -
zahŕňa doplatky podľa zákona / výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia / použitie navigačného systému VERION (bežná cena vyšetrenia s použitím navigačného systému je 60 EUR.) 

Očná klinika NeoVízia prináša úplne nový štandard v operáciách sivého zákalu, pri ktorom femtosekundový laser LenSx nahrádza skalpel aj všetky ostré nástroje. Bezpečnosť a šetrnosť operácie tak dosiahla úplne novú úroveň.

Použitie femtosekundového laseru LenSx 

Cena: 550  €

 

Cena zákroku zahŕňa:

  • vykonanie zákroku vysoko kvalifikovaným chirurgom
  • lieky potrebné pred a počas zákroku
  • pooperačnú starostlivosť
  • operácia bude vykonaná mikrorezom 2,2mm, ktorý zaistí rýchle hojenie
  • po celú dobu operácie budú krehké štruktúry oka chránené kvalitným operačnym gélom 
  • využite digitálného navigačného systému Verion počas operácie pre precíznu operáciu

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

***Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke zeiss.com.

****Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránkclarionmedical.com