Chcem sa objednať

Cenník operácií sivého zákalu

OPERÁCIA ÚPLNE BEZ DOPLATKU 

Operácia sivého zákalu s monofokálnou vnútroočnou šošovkou AcrySof Natural** s filtrom chrániacim sietnicu. Odstráni sivý zákal a jeden typ dioptrií. Pacientovi zostanú okuliare na čítanie. 

SK Poistenci: 0 € (v rámci zdravotného poistenia)

Samoplatca: 800 € 

Očná klinika NeoVízia Bratislava dáva svojim pacientom vybrať si pre svoje oči to najlepšie. Operáciu sivého zákalu asistovanú femtosekundovým laserom LenSx, ktorá je ešte šetrnejšia ako manuálne postupy. 

OPERÁCIA S DOPLATKOM ZA NADŠTANDARDNÉ PRÉMIOVÉ ŠOŠOVKY

Videnie po operácii sivého zákalu so znížením závoslosti na okuliaroch - na blízko, stred i diaľku - korekcia zraku multifokálnou vnútročnou šošovkou. Úplná alebo takmer úplná nezávislosť na okuliaroch. Táto služba v sebe zahŕňa nadštandardnú staroslivosť.*

Monofokálna asferická vnútroočná šošovka - AcrySof IQ** alebo Clareon Autonome** SK Poistenci: 80
Samoplatca:880€
Monofokálna asferická torická šošovka - AcrySof Toric IQ** SK Poistenci: 130
Samoplatca:930€
Monofokálna torická asferická šošovka AT TORBI***

SK Poistenci: od 260€

Samoplatca:1000€

Bifokálna vnútroočná šošovka Zeiss AT LISA 809M*** pre korekciu dioptrií a videnie na blizko a dialku. Kompromisné riešenie závislosti na okuliaroch.*

SK Poistenci: 440

Samoplatca:1100€

Bifokálna torická vnútroočná šošovka Lentis Mplus Toric****

SK Poistenci: 1020

Samoplatca:1450

Trifokálna vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov. Šošovka PanOptix** (so žltým filtrom pre ochranu sietnice) alebo Zeiss AT Lisa Tri***.

SK Poistenci: 850 € 

Samoplatca:1250€

Trifokálna torická vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Šošovka PanOptix** (so žltým filtrom pre ochranu sietnice) alebo Zeiss AcryLisa Tri***.

SK Poistenci: 1020 €  

Samoplatca:1460 €

Asferická vnútroočná šošovka Vivity (EDoF)** - na videnie do diaľky, na stred čiastočne aj do blízka. Vybavený UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice.

SK Poistenci: 700 €  

Samoplatca:1250 €  

Asferická torická vnútroočná šošovka Vivity (EDoF)**na videnie do diaľky, na stred čiastočne aj do blízka s korekciou astigmatizmu. Vybavený UV filtrom a žltým filtrom na ochranu sietnice.

SK Poistenci: 1020 

Samoplatca:1460 €

Očná klinika NeoVízia prináša úplne nový štandard v operáciách sivého zákalu a PRELEX, pri ktorom femtosekundový laser LenSx nahrádza skalpel aj všetky ostré nástroje. Bezpečnosť a šetrnosť operácie tak dosiahla úplne novú úroveň.

Použitie femtosekundového laseru LenSx 

Cena: 550  €

  

MONOFOKÁLNE TORICKÉ A ASFERICKÉ ŠOŠOVKY

Videnie s okuliarmi na čítanie 

Korekcia zraku do jednej vzdialenosti. Čiastočná nezávislosť na okuliaroch a korekcia astigmatizmu. Táto služba v sebe zahŕňa nadštandardnú staroslivosť.*

Asferická vnútroočná šošovka Clareon** s aplikátorom AutonoMe je najmodernejšia prémiová šošovka pre odstránenie sivého zákalu so špeciálnou asferickou optikou, ktorá umožňuje lepšie videnie do diaľky, na TV a za zhoršených svetelných podmienok. Šošovka je vyrobená z úplne nového materiálu, vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice. Implantuje sa pomocou unikátneho jednorazového pneumatického zavádzača, v ktorom je uložená. To zabezpečuje bezpečnú bezdotykovú implantáciu.* 

SK Poistenci: 80 €

Samoplatca: 

880 €

Torická monofokálna asférická vnútroočná šošovka AcrySof Toric T2 - T3*je vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie do diaľky. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Zároveň má asferickú optiku a je vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice. Bez okuliarov na dialku.*

SK Poistenci: 130 €

Samoplatca:

930 €

Torická monofokálna asférická vnútroočná šošovka AcrySof Toric T4 - T9** je vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie do diaľky. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Zároveň má asferickú optiku a je vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice.*

SK Poistenci: 130 €

Samoplatca:

930 €

Torická monofokálna torická šošovka Zeiss AT Torbi*** pre riešenie astigmatismu >6cyl.*

SK Poistenci: 260 €

Samoplatca: 

1190 €

 

Očná klinika NeoVízia prináša úplne nový štandard v operáciách sivého zákalu, pri ktorom femtosekundový laser LenSx nahrádza skalpel aj všetky ostré nástroje. Bezpečnosť a šetrnosť operácie tak dosiahla úplne novú úroveň.

Použitie femtosekundového laseru LenSx 

Cena: 550  €

 

Cena zákroku zahŕňa:

  • vykonanie zákroku vysoko kvalifikovaným chirurgom
  • lieky potrebné pred a počas zákroku
  • pooperačnú starostlivosť
  • operácia bude vykonaná mikrorezom 2,2mm, ktorý zaistí rýchle hojenie
  • po celú dobu operácie budú krehké štruktúry oka chránené kvalitným operačnym gélom 
  • využite digitálného navigačného systému Verion počas operácie pre precíznu operáciu

 

Cenník platný od 01. 04. 2021 len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Ceny sú uvádzané vždy za 1 oko.

(1) Príplatok sa vyšetrenie v cudzom jazyku od 100 EUR (angličtina, nemčina, ruština dostupné na klinike, ostatné budú zabezpečené externe). Požiadavku prosíme nahlásiť pri objednaní. 

* Nadštandardná starostlivosť - zahŕňa doplatky podľa zákona / výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia / použitie navigačného systému VERION (bežná cena vyšetrenia s použitím navigačného systému je 60 EUR.) 

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

***Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke zeiss.com.

****Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránkclarionmedical.com