Chcem sa objednať

Cenník operácií laserom LenSx

Očná klinika NeoVízia prináša úplne nový štandard v operáciách sivého zákalu a PRELEX, pri ktorom femtosekundový laser LenSx nahrádza skalpel aj všetky ostré nástroje. Bezpečnosť a šetrnosť operácie tak dosiahla úplne novú úroveň.

Použitie femtosekundového laseru LenSx 

Cena: 550  €

Záruka na laserovú dokorekciu po operácii (metódou NeoLasik HD) - vopred plánovaný výkon, musí byť zaplatený súčasne s poplatkom v deň OP sivého zákalu. 

Cena: 75  €

 

Laserová dokorekcia po operácii (metódou NeoLasik HD) Cena: 315  €
Zľava za platbu prevodom na bankový účet kliniky za šošovku nad 360  Cena: 4  €
Kontrolné vyšetrenie po operácii katarakty Cena: 30  €

OPERÁCIA S DOPLATKOM ZA NADŠTANDARDNÉ PRÉMIOVÉ ŠOŠOVKY 

Rozhodli ste sa pre nadštandardnú liečbu? Cena je konečná, zahŕňa cenu vnútroočnej šošovky aj použitie femtosekundového laseru LenSx počas zákroku.                                                                                                                                                                                                                                  

Asférická monofokálna vnútroočná šošovka so žltým filtrom chrániacim sietnicu - lepšie videnie za šera a v noci (Alcon AcrySof IQ**) - vyrobená z hydrofóbneho akrylátu

Cena / Oko: 630 €

Torická monofokálna vnútroočná šošovka so žltým filtrom chrániacim sietnicu a asférickým profilom - korekcia astigmatizmu (AcrySof Toric T3**) - vyrobená z hydrofóbneho akrylátu

Cena / Oko: 680 €

Torická monofokálna vnútroočná šošovka so žltým filtrom chrániacim sietnicu a asférickým profilom - korekcia astigmatizmu (AcrySof Toric T4-T9**) - vyrobená z hydrofóbneho akrylátu

Cena / Oko: 680 

Trifokálna vnútroočná šošovka PanOptix od Alcon na videnie do diaľky, na stred aj do blízka bez okuliarov s filtrom chrániacim sietnicu. (PanOptix Alcon**)   Cena / Oko: 1800 

 *Ceny operačných zákrokov sú udávané za jedno oko a platia len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. 

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

 

Presbyopická výmena šošovky s implantáciou multifokálnej šošovky RESTOR** alebo Mplus***, umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov. Cena / Oko: 1730 
Presbyopická výmena šošovky s implantáciou multifokálnej šošovky Mplus***, umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov. Cena / Oko: 1950  
Presbyopická výmena šošovky s implantáciou trifokálnej šošovky PanOptix** od Alcon umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov. Cena / Oko: 1800 

Presbyopická výmena šošovky s implantáciou multifokálnej torickej šošovky RESTOR TORIC**, Mplus TORIC***, AT Lisa Toric*** umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov a korekcu astigmaismu.

Cena / Oko: 1950 

 *Ceny operačných zákrokov sú udávané za jedno oko a platia len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Cenník platný od 22.4.2021.

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

***Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke zeiss.com.

Cena zákroku zahŕňa:

  • vykonanie zákroku vysoko kvalifikovaným chirurgom
  • lieky potrebné pred a počas zákroku
  • pooperačnú starostlivosť
  • operácia bude vykonaná mikrorezom 2,2 mm, ktorý zaistí rýchle hojenie
  • po celú dobu operácie budú krehké štruktúry oka chránené kvalitným operačnym gélom
 
Rozhodli ste sa? OBJEDNEJTE SA NA VSTUPNÉ VYŠETRENIE a nájdeme pre vás riešenie, ktoré splní vaše požiadavky na videnie.