Objednajte sa Opýtajte sa

Cenník operácií laserom LenSx

Očná klinika NeoVízia prináša úplne nový štandard v operáciách sivého zákalu a PRELEX, pri ktorom femtosekundový laser LenSx nahrádza skalpel aj všetky ostré nástroje. Bezpečnosť a šetrnosť operácie tak dosiahla úplne novú úroveň.

Použitie femtosekundového laseru LenSx 

SK Poistenci: 550  €

Záruka na laserovú dokorekciu po operácii (metódou NeoLasik HD) - vopred plánovaný výkon, musí byť zaplatený súčasne s poplatkom v deň OP sivého zákalu. 

SK Poistenci: 75  €

 

Laserová dokorekcia po operácii (metódou NeoLasik HD) SK Poistenci:315  €
Zľava za platbu prevodom na bankový účet kliniky za šošovku nad 360  SK Poistenci: 4  €
Kontrolné vyšetrenie po operácii katarakty SK Poistenci: 30  €

OPERÁCIA S DOPLATKOM ZA NADŠTANDARDNÉ PRÉMIOVÉ ŠOŠOVKY 

Rozhodli ste sa pre nadštandardnú liečbu? Cena je konečná, zahŕňa cenu vnútroočnej šošovky aj použitie femtosekundového laseru LenSx počas zákroku.                                                                                                                                                                                                                                  

Asférická monofokálna vnútroočná šošovka so žltým filtrom chrániacim sietnicu - lepšie videnie za šera a v noci (Alcon AcrySof IQ**) - vyrobená z hydrofóbneho akrylátu

SK Poistenci: 630 €

Torická monofokálna vnútroočná šošovka so žltým filtrom chrániacim sietnicu a asférickým profilom - korekcia astigmatizmu (AcrySof Toric T3**) - vyrobená z hydrofóbneho akrylátu

SK Poistenci: 730 €

Torická monofokálna vnútroočná šošovka so žltým filtrom chrániacim sietnicu a asférickým profilom - korekcia astigmatizmu (AcrySof Toric T4-T9**) - vyrobená z hydrofóbneho akrylátu

SK Poistenci: 730 

Trifokálna vnútroočná šošovka PanOptix od Alcon na videnie do diaľky, na stred aj do blízka bez okuliarov s filtrom chrániacim sietnicu. (PanOptix Alcon**)  SK Poistenci: 1800 €

 

Presbyopická výmena šošovky s implantáciou multifokálnej šošovky RESTOR** alebo Mplus***, umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov. Cena / Oko: 1730 
Presbyopická výmena šošovky s implantáciou multifokálnej šošovky Mplus***, umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov. Cena / Oko: 1950  
Presbyopická výmena šošovky s implantáciou trifokálnej šošovky PanOptix** od Alcon umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov. Cena / Oko: 1800 

Presbyopická výmena šošovky s implantáciou multifokálnej torickej šošovky RESTOR TORIC**, Mplus TORIC***, AT Lisa Toric*** umožňuje ľuďom starším ako 40 rokov videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov a korekcu astigmaismu.

Cena / Oko: 1950 

 *Ceny operačných zákrokov sú udávané za jedno oko a platia len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Cenník platný od 24.8.2023.

(1) Príplatok sa vyšetrenie v cudzom jazyku od 100 EUR (angličtina, nemčina, ruština dostupné na klinike, ostatné budú zabezpečené externe). Požiadavku prosíme nahlásiť pri objednaní. 

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

***Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke zeiss.com.

****Multifokálna šošovka RESTOR je momentálne nedostupná.

Storno poplatok
 
V prípade nedostavenia sa na dohodnuté vyšetrenie bez predchádzajúceho ospravedlnenia Vám bude účtovaný poplatok vo výške 20 EUR pri ďalšej návšteve kliniky. Ospravedlnenie musí byť realizované minimálne 24 hodín pred vyšetrením, iba v pracovné dni. T.j. pokiaľ je vyšetrenie naplánované v pondelok o 9.00 hodine, najneskorším možným termínom ospravedlnenia je piatok o 9.00 hodine. Upozorňujeme tiež, že od pacientov, ktorí sa viac ako raz nedostavili bez ospravedlnenia na plánované vyšetrenie, účtujeme cenu za vyšetrenie dopredu.

Storno poplatok účtujeme s ohľadom na obmedzenú kapacitu vyšetrenia a zvyšujúci sa počet pacientov, ktorí sa nedostavia bez predchádzajúceho ospravedlnenia.


Cena zákroku zahŕňa:

  • vykonanie zákroku vysoko kvalifikovaným chirurgom
  • lieky potrebné pred a počas zákroku
  • pooperačnú starostlivosť
  • operácia bude vykonaná mikrorezom 2,2 mm, ktorý zaistí rýchle hojenie
  • po celú dobu operácie budú krehké štruktúry oka chránené kvalitným operačnym gélom
 
Rozhodli ste sa? OBJEDNAJTE SA NA VSTUPNÉ VYŠETRENIE a nájdeme pre vás riešenie, ktoré splní vaše požiadavky na videnie.