Chcem sa objednať

Cenník vyšetrení

Precízne očné vyšetrenie je základom špičkového zákroku. V NeoVízii ho podstúpite v najvyššej kvalite.

V čom je naše vstupné vyšetrenie iné ako na iných klinikách?

  • je výnimočne precízne a trvá 3 - 4 hodiny
  • sme maximalisti – počas vyšetrenia hodnotíme desiatky parametrov
  • obsahuje rozkvapkanie očí v mydriáze a cykoplégii
  • podľa najprísnejších svetových štandardov nikdy nevykonávame vyšetrenie a operáciu v jeden deň
  • je nezáväzné a platí 3 mesiace, počas ktorých sa môžeš pre operáciu rozhodnúť 
  • vyšetrenie zároveň slúži ako precízne celkové kompletné vyšetrenie zraku  

  

Vstupné vyšetrenie pred operáciou

Vstupné vyšetrenie s konzultáciou - laserová operácia

komplexné precízne očné vyšetrenie s indikáciou k laserovej operácii dioptrií 

VšZP: 70€

Dôvera:70€

UNION:0€

Samoplatca:140€

Vstupné vyšetrenie s konzultáciou - PRELEX

komplexné očné vyšetrenie s indikáciou k vnútroočnej operácii PRELEX  

VšZP: 70€

Dôvera:40€

UNION:0€ Samoplatca:140€
Vstupné vyšetrenie s konzultáciou - liečba keratokonusu  

komplexné očné vyšetrenie s indikáciou k implantácii ICRS pri liečbe keratokonosu   

VšZP: 70€

Dôvera:70€

UNION:0€ Samoplatca:140€
Vstupné vyšetrenie s konzultáciou - operácia sivého zákalu

komplexné očné vyšetrenie s indikáciou k operácii sivého zákalu 

VšZP: 30€ 

Dôvera:0

UNION:0€

Samoplatca:140€

Špecializované očné vyšetrenia

Kompletné očné vyšetrenie s konuzuláciou

bez optometrie 

VšZP: 40€

Dôvera: 20€

UNION: 0€

Samoplatca: 60€

Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou a optometristom

s optometriou - meraním dioptrií optometristom 

VšZP: 60€

Dôvera:40€ 

UNION:30€ Samoplatca: 80€
Stanovenie dioptrickej korekcie optometristom

VšZP: 20€

Dôvera:20€

UNION: 0€ Samoplatca: 30€
Kontrolné očné vyšetrenie s konzultáciou

rozsah a obsah vyšetrení stanoví lekár

VšZP: 10-30€

Dôvera:  10-30

UNION: 0-30€

Samoplatca: 10-60€
Akútne ošetrenie s konzultáciou rozsah a obsah vyšetrení stanoví lekár VšZP: 30-60€ Dôvera: 30-60€ UNION: 0- 30€ Samoplatca: 60€
Sietnicový balíček spolu s konzultáciou pri podozreniach na ochorenia sietnice VšZP: 90€ Dôvera: 50€ UNION: 20€ Samoplatca: 150€
Vyšetrenie strabizmu + konzultácia vyšetrenie pred operáciou škúlenia VšZP:  70€ Dôvera: 70€ UNION: 30€ Samoplatca: 90€
OCT + konzultácia vyšetrenie sietnice na očnom tomografe a konzultácia VšZP: 30€ Dôvera: 10€ UNION: 0€ Samoplatca: 30€
OCT + FAG + konzultácia   VšZP: 50€ Dôvera: 10€ UNION: 0€ Samoplatca: 250€
OCT ANGIO + konzultácia súčasťou vyšetrenia je skenovanie oboch očí, a následný detailný lekársky popis nálezu vrátane konzultácie VšZP: 50€ Dôvera: 10€ UNION: 0€ Samoplatca: 50€
FAG + konzultácia   VšZP: 30€ Dôvera: 30€ UNION: 0€ Samoplatca: 200€
YAG ambulantný zákrok pri sekundárnej katarakte  VšZP: 0€ Dôvera: 0€ UNION: 0€ Samoplatca:200-250€
Endotelový mikroskop vyšetrenie endotelu rohovky VšZP: 10€ Dôvera: 10€ UNION: 0€ Samoplatca: 20€
Perimeter vyšetrenie periférneho videnia VšZP: 30€ Dôvera: 30€ UNION: 0€ Samoplatca: 30€
Očný tlak + Pentacam (Tomografia)   VšZP: 20€ Dôvera: 20€ UNION: 0€ Samoplatca: 20€
Test osmolarity zisťovnie tukovej zložky v slzách (pri syndrome suchého oka) VšZP: 17€ Dôvera: 17€ UNION: 17€ Samoplatca: 17€
Drobný výkon*   VšZP: 30€ Dôvera:  30€ UNION: 0€ Samoplatca: 60€
Samostatná konzultácia za čas naviac 15 min.   VšZP: 30€ Dôvera: 30€ UNION: 30€ Samoplatca: 30€


Kontrolné vyšetrenia
 

Kontrolné vyšetrenie od 6. mesiaca kontrolné vyšetrenie od 6. mesiacov po laserovej operácii/PRELEX

VšZP: 30€

Dôvera: 30€

UNION: 0 €

Samoplatca: 20-40€
Kontrolné vyšetrenie po 1 roku kontrolné vyšetrenie po 1 roku po laserovej operácii/PRELEX VšZP: 30€ Dôvera: 30€

UNION: 0€

Samoplatca: 60€
Kontrolné vyšetrenie po operácii sivého zákalu kontrolné vyšetrenie po operácii sivého zákalu VšZP: 30€ Dôvera: 10-30€

UNION: 0€

Samoplatca: 60€
Kontrola keratokonus kontrola keratokonus od pol roka do roka od operácie VšZP: 40€ Dôvera: 40€

UNION: 30€

Samoplatca: 40€
Kontrola keratokonus kontrola keratokonus od 1 roka a viac od operácie VšZP: 30€ Dôvera: 30€

UNION: 0€

Samoplatca: 60€

Cenník vyšetrení je platný od 10.08.2023 len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach.

Poplatky zahrňujú vyšetrenie mimo zmluvný rozsah starostlivosti alebo výkony, ktoré zdravotná poisťovňa odmieta uhradiť z dôvodu interných pravidiel danej zdravotnej poisťovne.

*V prípade nutnosti histológie, doplatok 20 € (platí pre všetky poisťovne a samoplatcov). 

Storno poplatok

V prípade nedostavenia sa na dohodnuté vyšetrenie bez predchádzajúceho ospravedlnenia Vám bude účtovaný poplatok vo výške 20 EUR pri ďalšej návšteve kliniky. Ospravedlnenie musí byť realizované minimálne 24 hodín pred vyšetrením, iba v pracovné dni. T.j. pokiaľ je vyšetrenie naplánované v pondelok o 9.00 hodine, najneskorším možným termínom ospravedlnenia je piatok o 9.00 hodine. Upozorňujeme tiež, že od pacientov, ktorí sa viac ako raz nedostavili bez ospravedlnenia na plánované vyšetrenie, účtujeme cenu za vyšetrenie dopredu.

Storno poplatok účtujeme s ohľadom na obmedzenú kapacitu vyšetrenia a zvyšujúci sa počet pacientov, ktorí sa nedostavia bez predchádzajúceho ospravedlnenia.