Objednajte sa Opýtajte sa

Cenník vyšetrení

Precízne očné vyšetrenie je základom špičkového zákroku.
V NeoVízii ho podstúpite v najvyššej kvalite.

V čom je naše vstupné vyšetrenie iné ako na iných klinikách?

  • je výnimočne precízne a trvá 3 - 4 hodiny
  • sme maximalisti – počas vyšetrenia hodnotíme desiatky parametrov
  • obsahuje rozkvapkanie očí v mydriáze a cykoplégii
  • podľa najprísnejších svetových štandardov nikdy nevykonávame vyšetrenie a operáciu v jeden deň
  • je nezáväzné a platí 3 mesiace, počas ktorých sa môžeš pre operáciu rozhodnúť 
  • vyšetrenie zároveň slúži ako precízne celkové kompletné vyšetrenie zraku  

Cenník - informácie o doplatkoch pacienta s úhradou poisťovne a cena pre samoplatcov: 

Vstupné vyšetrenie pred operáciou

Vstupné vyšetrenie pred laserovou operáciou + konzultácia

komplexné precízne očné vyšetrenie s indikáciou k laserovej operácii dioptrií 

VšZP: 70€

Dôvera:70€

UNION:0€

Samoplatca:140€

Vstupné vyšetrenie pred vnútroočnou refrakčnou operáciou + konzultácia

komplexné očné vyšetrenie s indikáciou k vnútroočnej operácii PRELEX  

VšZP: 70€

Dôvera:70€

UNION:0€ Samoplatca:140€
Vstupné vyšetrenie s konzultáciou - liečba keratokonusu

komplexné očné vyšetrenie s indikáciou k implantácii ICRS pri liečbe keratokonosu

VšZP: 70€

Dôvera:70€

UNION:0€ Samoplatca:140€
Vstupné vyšetrenie s konzultáciou - operácia sivého zákalu

komplexné očné vyšetrenie s indikáciou k operácii sivého zákalu 

VšZP: 30€ 

Dôvera:0

UNION:0€

Samoplatca:140€

Špecializované očné vyšetrenia

Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou

bez optometrie

VšZP: 40€

Dôvera: 10€

UNION: 0€

Samoplatca:90€

Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou a optometristom

s optometriou - meraním dioptrií optometristom

VšZP: 60€

Dôvera:30€

UNION:0€ Samoplatca:120€
Kontrolné očné vyšetrenie s konzultáciou

rozsah a obsah vyšetrení stanoví lekár

VšZP: 10-40€

Dôvera:  10-30

UNION: 10-30€

Samoplatca: 10-60€
Akútne ošetrenie s konzultáciou rozsah a obsah vyšetrení stanoví lekár VšZP: 30-60€ Dôvera: 30-60€ UNION: 0- 30€ Samoplatca: 60€
Sietnicový balíček spolu s konzultáciou pri podozreniach na ochorenia sietnice VšZP: 80€ Dôvera: 50€ UNION: 20€ Samoplatca: 150€
Vyšetrenie strabizmu + konzultácia vyšetrenie pred operáciou škúlenia VšZP:  60€ Dôvera: 60€ UNION: 30€ Samoplatca: 120€
OCT + konzultácia vyšetrenie sietnice na očnom tomografe a konzultácia VšZP: 30€ Dôvera: 10€ UNION: 0€ Samoplatca: 50€
OCT + FAG + konzultácia   VšZP: 50€ Dôvera: 10€ UNION: 0€ Samoplatca: 250€
OCT ANGIO + konzultácia súčasťou vyšetrenia je skenovanie oboch očí, a následný detailný lekársky popis nálezu vrátane konzultácie VšZP: 50€ Dôvera: 10€ UNION: 0€ Samoplatca: 80€
FAG + konzultácia   VšZP: 30€ Dôvera: 30€ UNION: 0€ Samoplatca: 200€
YAG ambulantný zákrok pri sekundárnej katarakte  VšZP: 0€ Dôvera: 0€ UNION: 0€ Samoplatca:250€
Endotelový mikroskop vyšetrenie endotelu rohovky VšZP: 10€ Dôvera: 10€ UNION: 0€ Samoplatca: 20€
Perimeter vyšetrenie periférneho videnia VšZP: 10€ Dôvera: 10€ UNION: 0€ Samoplatca: 40€
Očný tlak + Pentacam (Tomografia)   VšZP: 20€ Dôvera: 20€ UNION: 0€ Samoplatca: 40€
Test osmolarity zistenie tukovej zložky v slzách (pri syndróme suchého oka) VšZP: 17€ Dôvera: 17€ UNION: 17€ Samoplatca: 17€
Vstupné vyšetrenie drobný výkon*   VšZP: 30€ Dôvera:  30€ UNION: 0€ Samoplatca: 70€
Samostatná konzultácia za čas naviac 15 min.   VšZP: 40€ Dôvera: 40€ UNION: 40€ Samoplatca: 40€


Kontrolné vyšetrenia
 

Kontrolné vyšetrenie po operácii kontrolné vyšetrenie po operácii Laser/PRELEX/CLE/ICL/ICRS

VšZP: 30€

Dôvera: 30€

UNION: 0 €

Samoplatca: 60€
Kontrolné vyšetrenie po operácii sivého zákalu kontrolné vyšetrenie po operácii sivého zákalu VšZP: 30€ Dôvera: 30€

UNION: 0€

Samoplatca: 60€
Konzultácia pooperačného stavu konzultácia komplikácií z iného pracoviska VšZP: 100€ Dôvera: 100€

UNION: 100€

Samoplatca: 100€

Cenník vyšetrení je platný od 1.5.2024.

Poplatky zahŕňajú vyšetrenie mimo zmluvný rozsah starostlivosti alebo výkony, ktoré zdravotná poisťovňa odmieta uhradiť z dôvodu interných pravidiel danej zdravotnej poisťovne.

*V prípade nutnosti histológie, doplatok 40 € (platí pre samoplatcov). 

Storno poplatok

V prípade nedostavenia sa na dohodnuté vyšetrenie bez predchádzajúceho ospravedlnenia Vám bude účtovaný poplatok vo výške 20 EUR pri ďalšej návšteve kliniky. Ospravedlnenie musí byť realizované minimálne 24 hodín pred vyšetrením, iba v pracovné dni. T.j. pokiaľ je vyšetrenie naplánované v pondelok o 9.00 hodine, najneskorším možným termínom ospravedlnenia je piatok o 9.00 hodine. Upozorňujeme tiež, že od pacientov, ktorí sa viac ako raz nedostavili bez ospravedlnenia na plánované vyšetrenie, účtujeme cenu za vyšetrenie dopredu.

Storno poplatok účtujeme s ohľadom na obmedzenú kapacitu vyšetrenia a zvyšujúci sa počet pacientov, ktorí sa nedostavia bez predchádzajúceho ospravedlnenia.