Objednajte sa Opýtajte sa

Cenník ostatných operácií

METÓDA POPIS, INFORMÁCIE SK poistenci* Samoplatca od (1)
Vnútročná injekcia - liečba sietnice /VPMD Aplikácia vnútroočná anti-VEGF preparátu - biologická liečba degenerácie makuly. SK Poistenci: 0€   

Samoplatca: 140€   

Operácia škúlenia  Chirurgická liečba škúlenia so zdravotnou indikáciou štandardnou metódou, anestéza zahrnutá v cene. Doplatok pri splnení indikačných kritérií zdravotnou poisťovňou. 

SK Poistenci: od 310€  

 
Operácia škúlenia Chirurgická liečba škúlenia bez zdravotnej indikácie štandardnou metódou, anestéza zahrnutá v cene. Nehradené ZP.  SK Poistenci: 1200€  

Samoplatca: 1200€   
Operácia viečok Operácia horných alebo dolných viečok. Cena za obe oči spolu zahŕňa samotný  zákrok, pooperačnú kontrolu s vyberaním stehov a chladiacu masku na oči. SK Poistenci: 600€     Samoplatca: 1000€

 

Chirurgia sietnice a sklovca

Pars Plana Vitrektómia (PPV) - základná

VšZP: 130€

Dôvera: 100€

UNION: 115

Samoplatca:1200€

Pars Plana Vitrektómia (PPV) - kombinovaná

VšZP: 410€

Dôvera: 380€

UNION: 395

Samoplatca: 1800€

Ceny operačných zákrokov sú udávané za jedno oko a platia pre poistencov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Cenník platný od 1.5.2024

Rozhodli ste sa? OBJEDNAJTE SA NA VSTUPNÉ VYŠETRENIE a nájdeme pre vás riešenie, ktoré splní vaše požiadavky na videnie. 

 

Storno poplatok

V prípade nedostavenia sa na dohodnuté vyšetrenie bez predchádzajúceho ospravedlnenia Vám bude účtovaný poplatok vo výške 20€ pri ďalšej návšteve kliniky a 200€ pri operáciiOspravedlnenie musí byť realizované minimálne 24 hodín pred vyšetrením/operáciou, iba v pracovné dni. T.j. pokiaľ je vyšetrenie naplánované v pondelok o 9.00 hodine, najneskorším možným termínom ospravedlnenia je piatok o 9.00 hodine. Upozorňujeme tiež, že od pacientov, ktorí sa viac ako raz nedostavili bez ospravedlnenia na plánované vyšetrenie, účtujeme cenu za vyšetrenie dopredu.

Ak pacient zruší termín operácie menej ako 24 hodín vopred, účtujeme storno poplatok 100€.

Storno poplatok účtujeme s ohľadom na obmedzenú kapacitu vyšetrenia a zvyšujúci sa počet pacientov, ktorí sa nedostavia bez predchádzajúceho ospravedlnenia.

(1) Príplatok sa vyšetrenie v cudzom jazyku od 100 EUR (angličtina, nemčina, ruština dostupné na klinike, ostatné budú zabezpečené externe). Požiadavku prosíme nahlásiť pri objednaní. 

*Pre poistencov možná čiastočná úhrada zo ZP.

 

 

konzultace