Objednajte sa Opýtajte sa

 • Mám 50 rokov, nie je na operáciu škúlenia neskoro?

Nie je. Škúlenie je možné operovať aj v 90 rokoch. Nikdy nie je neskoro.

 •  Čo je strabizmus (škúlenie) a prečo sa objavuje u dospelých?

Strabizmus (škúlenie) znamená nerovnobežné postavenie očí.

Často býva spojené s tupozrakosťou jedného oka a s plusovou dioptirickou chybou (ďalekozrakosť).

Dospelí škúlia pretože: 

 • neboli pre škúlenie v detstve operovaní
 • výsledok operácie nebol dostatočný
 • škúlenie vzniklo v dopelosti v dôsledku inej choroby (choroba štítnej žľazy, cukrovka, úraz) - také škúlenie býva spojené s dvojitým videním.

 

 • Čo je tupozrakosť a možno ju liečiť?

Tupozrakosť (amblyopia) znamená nedokonalé vyvinutie sietnice a nadradených mozgových centier. Škúlenie vzniká pri jednostrannej dioptrickej chybe, vrodenom sivom zákale a ďalších očných chorobách. Tupozrakosť vzniká v prvých ôsmich rokoch života (v čase keď sa vyvíjajú mozgové zrakové centrá) a iba v tomto období je šanca na jej úplnú nápravu. 

Samotnú tupozrakosť v dopelosti vyliečiť nejde. Možno ale výrazne zlepšiť videnie odstranením pridruženej dioptrickej chyby. Nakoľko možno videnie zlepšiť nie je možné povedať bez vyšetrenia vašich očí. Ale aj čiastočné zlepšenie stojí za to. Často sa totiž stáva, že u starších pacientov (v dôsledku stareckých zmien alebo úrazu) sa môže stať tupozraké oko tým lepším alebo dokonca jediným fungujúcim okom.

 • Vylieči všetkých pacientov jediná operácia?  

Po prvej operácii dosiahne žiaduceho kometického efektu 92% operovaných pacientov.

U 8% pacientov (približne u jedného z trinástich) je potrebné cca 3 až 6 mesiacov po operácii doladiť polohu očí doplnkovým zákrokom.

Ako mi môže operácia prospieť? 

Kozmetický efekt operácie zlepší:

 • vaše sebavedomie
 • istotu pri stretávania s ľuďmi
 • šancu na získanie niektorých zamestnaní.

Funkčný efekt operácie vám môže priniesť:

 • zlepšenie priestorového videnia
 • väčšiu pohodu pri čítaní
 • väčšiu pohodu pri sledovaní televízie
 • väčšiu pohodu pri šoférovaní
konzultace