Objednajte sa Opýtajte sa

MUDr. Miriam Záhorcová
Očná lekárka, chirurgička kliniky NeoVízia Bratislava

MUDr. Miriam Záhorcová  - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Miriam Záhorcová pracuje na Klinike NeoVízia od januára 2011. 

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo a štúdium ukončila štátnou skúškou v júni 1999. V roku 2002 získala na Katedre Oftalmológie SZU atestáciu I.stupňa v odbore oftalmológia a v roku 2009 špecializáciu v odbore oftalmológia v súlade s EU. Absolvovala stáže na Očnej klinike DFNsP v Bratislave a na Očnej klinike SPAM v Bratislave.

Od roku 1999 pracovala na Očnom oddelení FNsP Ružinov v Bratislave ako sekundárny lekár. V rokoch 2006-2009 pracovala tiež aj na čiastočný úväzok v Očnom centre Dr. Böhma v Bratislave. Svoje odborné skúsenosti obohatila niekoľkoročným pôsobením v očnej optike Svetlo v Bratislave. Od januára 2008 po zlúčení dvoch bratislavských pracovísk pracovala MUDr. Záhorcová na Klinike oftalmológie LFUK a UNB v Bratislave.

MUDr. Záhorcová je držiteľkou Osvedčenia na aplikáciu kontaktných šošoviek (2002). V roku 2008 absolvovala odborné školenie „Salzburg Weill Cornell Seminar in Ophthalmology“ pod vedením svetových odborníkov z USA a Rakúska, v roku 2010 odborné školenie v oblasti ultrazvukovej oftalmologickej diagnostiky „Annual Course and Workshop for Standardized Ophthalmic Echography“ pod vedením svetovo uznávaného prof. Dr. Karla C. Ossoiniga. Zúčastnila sa mnohých kongresov a školení doma aj v zahraničí, je spoluautorkou niekoľkých zahraničných publikácií.

Aktívne sa zúčastňuje ako prednášajúca na odborných kongresoch: 

  • ESCRS Európska spoločnosť pre kataraktovú a refrakčnú chirurgiu 
  • ASCRS Americká spoločnosť pre kataraktovú a refrakčnú chirurgiu 

Na očnej klinike NeoVízia sa venuje predovšetkým ochoreniam predného segmentu oka, problematike refrakčných chýb, laserovým (excimer) refrakčným operáciám, ochoreniam šošovky, sivého zákalu, operáciam sekundárneho sivého zákalu. Bola prvou lekárkou na Slovensku, ktorá vykonávala implantácie rohovkového implantátu Raindrop. 

Vykonáva laserové operácie metódami NeoLASIK HDNeoSMILE Pro, ReLEx SMILE, femtoLASIK a LASEK. Na klinike v Bratislave a na sesterskej klinike v Brne vykonala do konca roku 2022 viac ako 6000 laserových refrakčných zákrokov.

 

 

Je členkou Slovenskej lekárskej komory (SLK),  Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (SOS), Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie (ČSRKCH), Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ESCRS) a Americkej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ASCRS).

MUDr. Miriam Záhorcová spolu s MUDr. Adrianou Smorádkovou sú prvé slovenské lekárky, ktoré vykonali operáciu očí pomocou femtosekundového lasera 

Je držiteľkou certifikátov LASIK, FemtoLASIK a implantácia Raindrop.

 

Zobraziť profil MUDr. Miriam Záhorcová