MUDr. Miriam Záhorcová
Očná lekárka, chirurgička kliniky NeoVízia Bratislava

MUDr. Miriam Záhorcová

MUDr. Miriam Záhorcová pracuje na Klinike NeoVízia od januára 2011. Narodila sa v roku 1974 v Košiciach.

 

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo a štúdium ukončila štátnou skúškou v júni 1999. V roku 2002 získala na Katedre Oftalmológie SZU atestáciu I.stupňa v odbore oftalmológia a v roku 2009 špecializáciu v odbore oftalmológia v súlade s EU. Absolvovala stáže na Očnej klinike DFNsP v Bratislave a na Očnej klinike SPAM v Bratislave.

Od roku 1999 pracovala na Očnom oddelení FNsP Ružinov v Bratislave ako sekundárny lekár. V rokoch 2006-2009 pracovala tiež aj na čiastočný úväzok v Očnom centre Dr. Böhma v Bratislave. Svoje odborné skúsenosti obohatila niekoľkoročným pôsobením v očnej optike Svetlo v Bratislave. Od januára 2008 po zlúčení dvoch bratislavských pracovísk pracovala MUDr. Záhorcová na Klinike oftalmológie LFUK a UNB v Bratislave.

MUDr. Záhorcová je držiteľkou Osvedčenia na aplikáciu kontaktných šošoviek (2002). V roku 2008 absolvovala odborné školenie „Salzburg Weill Cornell Seminar in Ophthalmology“ pod vedením svetových odborníkov z USA a Rakúska, v roku 2010 odborné školenie v oblasti ultrazvukovej oftalmologickej diagnostiky „Annual Course and Workshop for Standardized Ophthalmic Echography“ pod vedením svetovo uznávaného prof. Dr. Karla C. Ossoiniga. Zúčastnila sa mnohých kongresov a školení doma aj v zahraničí, je spoluautorkou niekoľkých publikácií.

 

Na očnej klinike NeoVízia sa venuje diagnostike a liečbe očných ochorení a refrakčnej chirurgii. Vykonáva laserové operácie metódami NeoLASIK HD,  PRK a  LASEK.  Venuje sa chirurgickej liečbe PRESBYOPIE (starozrakosti, vekom podmienenému noseniu okuliarov do blízka ) implantáciou mikroimplantátu do rohovky- metódou Raindrop. 

 

Venuje sa liečbe zeleného zákalu, vrátane diagnostiky pomocou OCT prístroja,  vykonáva LI - laserovú iridotómiu. V oblasti sivého zákalu a PRELEXpresbyopická výmena šošovky sa venuje diagnostike, správnemu výberu vnútroočnej šošovky, pooperačnej starostlivosti a vykonáva YAG kapsulotomie. Venuje sa aj diagnostike očných ochorení pomocou USG (ultrasonografie). 

 

 

Absolvovala množstvo kongresov a školení doma aj v zahraničí. Opakovane prednáša doma aj v zahraničí na témy refrakčnej chirurgie, katarakty a špecializuje sa  na problematiku Raindrop.  Je držiteľkou certifikátov LASIK, FemtoLASIK a implantácia Raindrop.

Je členkou Slovenskej lekárskej komory (SLK),  Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (SOS), Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie (ČSRKCH),  Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ESCRS) a Americkej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ASCRS).

 

MUDr. Miriam Záhorcová spolu s MUDr. Adrianou Smorádkovou sú prvé slovenské lekárky, ktoré vykonali operáciu očí pomocou femtosekundového lasera.  MUDr. Miriam Záhorcová je zároveň prvou slovenskou očnou chirurgičkou, ktorá sa venuje liečbe presbyopie metódou Raindrop.

Boli ste s prácou MUDr. Miriam Záhorcovej spokojní?  Dajte jej svoju refenciu na lekar.sk, lekarionline.skznamylekar.skwww.navstevalekara.sk.