Chcem sa objednať

MUDr. Miriam Záhorcová
Očná lekárka, chirurgička kliniky NeoVízia Bratislava

MUDr. Miriam Záhorcová  - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Miriam Záhorcová pracuje na Klinike NeoVízia od januára 2011. 

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo a štúdium ukončila štátnou skúškou v júni 1999. V roku 2002 získala na Katedre Oftalmológie SZU atestáciu I.stupňa v odbore oftalmológia a v roku 2009 špecializáciu v odbore oftalmológia v súlade s EU. Absolvovala stáže na Očnej klinike DFNsP v Bratislave a na Očnej klinike SPAM v Bratislave.

Od roku 1999 pracovala na Očnom oddelení FNsP Ružinov v Bratislave ako sekundárny lekár. V rokoch 2006-2009 pracovala tiež aj na čiastočný úväzok v Očnom centre Dr. Böhma v Bratislave. Svoje odborné skúsenosti obohatila niekoľkoročným pôsobením v očnej optike Svetlo v Bratislave. Od januára 2008 po zlúčení dvoch bratislavských pracovísk pracovala MUDr. Záhorcová na Klinike oftalmológie LFUK a UNB v Bratislave.

MUDr. Záhorcová je držiteľkou Osvedčenia na aplikáciu kontaktných šošoviek (2002). V roku 2008 absolvovala odborné školenie „Salzburg Weill Cornell Seminar in Ophthalmology“ pod vedením svetových odborníkov z USA a Rakúska, v roku 2010 odborné školenie v oblasti ultrazvukovej oftalmologickej diagnostiky „Annual Course and Workshop for Standardized Ophthalmic Echography“ pod vedením svetovo uznávaného prof. Dr. Karla C. Ossoiniga. Zúčastnila sa mnohých kongresov a školení doma aj v zahraničí, je spoluautorkou niekoľkých zahraničných publikácií.

Aktívne sa zúčastňuje ako prednášajúca na odborných kongresoch: 

  • ESCRS Európska spoločnosť pre kataraktovú a refrakčnú chirurgiu 
  • ASCRS Americká spoločnosť pre kataraktovú a refrakčnú chirurgiu 

Na očnej klinike NeoVízia sa venuje predovšetkým ochoreniam predného segmentu oka, problematike refrakčných chýb a ochoreniam šošovky, sivého a zeleného zákalu. Je jedinou lekárkou na Slovensku, ktorá vykonávala implantácie rohovkového implantátu Raindrop.

Vykonáva laserové operácie metódami NeoLASIK HD a NeoSMILE Pro a LASEK. Na klinike v Bratislave a na sesterskej klinike v Brne vykonala do konca roku 2018 viac ako 3000 laserových operačných zákrokov, z toho viac ako 2000 s použitím femtosekundového lasera VisuMax. 

 

 

Je členkou Slovenskej lekárskej komory (SLK),  Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (SOS), Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie (ČSRKCH), Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ESCRS) a Americkej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ASCRS).

MUDr. Miriam Záhorcová spolu s MUDr. Adrianou Smorádkovou sú prvé slovenské lekárky, ktoré vykonali operáciu očí pomocou femtosekundového lasera 

Je držiteľkou certifikátov LASIK, FemtoLASIK a implantácia Raindrop.

 

Zobraziť profil MUDr. Miriam Záhorcová