Chcem sa objednať

MUDr. Miriam Záhorcová
Očná lekárka, chirurgička kliniky NeoVízia Bratislava

MUDr. Miriam Záhorcová  - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Miriam Záhorcová pracuje na Klinike NeoVízia od januára 2011. Narodila sa v roku 1974 v Košiciach.

 

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo a štúdium ukončila štátnou skúškou v júni 1999. V roku 2002 získala na Katedre Oftalmológie SZU atestáciu I.stupňa v odbore oftalmológia a v roku 2009 špecializáciu v odbore oftalmológia v súlade s EU. Absolvovala stáže na Očnej klinike DFNsP v Bratislave a na Očnej klinike SPAM v Bratislave.

Od roku 1999 pracovala na Očnom oddelení FNsP Ružinov v Bratislave ako sekundárny lekár. V rokoch 2006-2009 pracovala tiež aj na čiastočný úväzok v Očnom centre Dr. Böhma v Bratislave. Svoje odborné skúsenosti obohatila niekoľkoročným pôsobením v očnej optike Svetlo v Bratislave. Od januára 2008 po zlúčení dvoch bratislavských pracovísk pracovala MUDr. Záhorcová na Klinike oftalmológie LFUK a UNB v Bratislave.

MUDr. Záhorcová je držiteľkou Osvedčenia na aplikáciu kontaktných šošoviek (2002). V roku 2008 absolvovala odborné školenie „Salzburg Weill Cornell Seminar in Ophthalmology“ pod vedením svetových odborníkov z USA a Rakúska, v roku 2010 odborné školenie v oblasti ultrazvukovej oftalmologickej diagnostiky „Annual Course and Workshop for Standardized Ophthalmic Echography“ pod vedením svetovo uznávaného prof. Dr. Karla C. Ossoiniga. Zúčastnila sa mnohých kongresov a školení doma aj v zahraničí, je spoluautorkou niekoľkých publikácií.

 

Na očnej klinike NeoVízia sa venuje diagnostike a liečbe očných ochorení a refrakčnej chirurgii. Vykonáva laserové operácie metódami NeoLASIK HD a NeoSMILE 3D.

 

Venuje sa liečbe zeleného zákalu, vrátane diagnostiky pomocou OCT prístroja,  vykonáva LI - laserovú iridotómiu. V oblasti sivého zákalu a PRELEXpresbyopická výmena šošovky sa venuje diagnostike, správnemu výberu vnútroočnej šošovky, pooperačnej starostlivosti a vykonáva YAG kapsulotomie. Venuje sa aj diagnostike očných ochorení pomocou USG (ultrasonografie). 

 

 

Absolvovala množstvo kongresov a školení doma aj v zahraničí. Opakovane prednáša doma aj v zahraničí na témy refrakčnej chirurgie, katarakty a špecializuje sa  na problematiku Raindrop.  Je držiteľkou certifikátov LASIK, FemtoLASIK a implantácia Raindrop.

Je členkou Slovenskej lekárskej komory (SLK),  Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (SOS), Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie (ČSRKCH),  Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ESCRS) a Americkej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ASCRS).

 

MUDr. Miriam Záhorcová spolu s MUDr. Adrianou Smorádkovou sú prvé slovenské lekárky, ktoré vykonali operáciu očí pomocou femtosekundového lasera