Objednajte sa Opýtajte sa

LASIK party - ušetrite až 5 940 €!

Túžite sa zbaviť dioptrií? Uvažuje o zákrokuNeoSMILE PRO alebo NeoLASIK HD? Prípadne ste vhodní na PRELEX či sivý zákal s implantáciou multifokálnych, prípadne multifokálnych torických vnútroočných šošoviek?

Spojte sa viacerí a podstúpte operáciu spoločne.

Viac informácií vám radi poskytneme na našich klinikách.  

VZOROVÁ KALKULÁCIA PRE NeoLASIK HD

FAMILY LASIK PARTY (rodinní členovia, príbuzní)

Počet osôb Koľko zákrokov platíte

Koľko ušetríte

Koľko zaplatíte

2 osoby platíte len 3 zákroky zo 4

ušetríte 990 €

zaplatíte 2 970 €

3 osoby

platíte len 4 zákroky z 6

ušetríte 1 980 €

zaplatíte 3 960 €

4 osôb

platíte len 5 zákrokov z 8

ušetríte 2 970 €

zaplatíte 4 950 €

 

LASIK PARTY PRIATELIA (priatelia, kolegovia, známi,...)

Počet osôb Koľko zákrokov platíte Koľko ušetríte Koľko zaplatíte
3 osoby platíte len 5 zákrokov zo 6 ušetríte 990 € zaplatíte 4 950 €
4 osoby platíte len 6 zákrokov z 8 ušetríte 1 980 € zaplatíte 5 940 €
5 osôb platíte len 7 zákrokov z 10 ušetríte 2 970 € zaplatíte 6 930 €
6 osôb platíte len 8 zákrokov z 12 ušetríte 3 960 € zaplatíte 7 920 €
7 osôb platíte len 9 zákrokov z 14 ušetríte 4 950 € zaplatíte 8 910 €
8 osôb platíte len 10 zákrokov zo 16 ušetríte 5 940 € zaplatíte 9 900 €

*LASIK party neplatí pre zákroky femtoLASIK a ReLEx SMILE. Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo špeciálnymi ponukami NeoVízie. Cenník platný od 13.11.2019.

LASIK Párty PRIATELIA

Podmienky pre LASIK party:

 1. Vstupné vyšetrenie všetkých účastníkov LASIK party musí byť vykonané v rovnaký deň. Rovnako aj operácie celej skupiny sa musia uskutočniť v jednom termíne. 
 2. Maximálny počet účastníkov je 8.
 3. Program je určený výhradne pre nových pacientov, ktorí ešte nepodstúpili predoperačné vyšetrenie.
 4. Zľava sa vzťahuje iba na laserové zákroky NeoLASIK HD a NeoSMILE PRO a na operáciu PRELEX, sivý zákal s implantáciou multifokálnych/multifokálnych torických šošoviek. 
 5. Skupina si určí svojho zástupcu, ktorý bude komunikovať s klinikou vo veci stanovenie termínov, odmeny a organizácie.
 6. Dohodnutý a stanovený termín operácie je záväzný a nemenný a účastníci LASIK party ho nemôžu meniť.
 7. Očná klinika NeoVízia je oprávnená termíny zmeniť či stanoviť termíny individuálne. Zmeny termínov zo strany NeoVízie nemajú vplyv na finančné podmienky LASIK party.
 8. Podmienkou stanovenia termínu operácie je zaplatenie zálohy vo výške 990 Eur, ktorá je splatná do týždňa od dátumu stanovenia termínu operácie.
 9. Doplatok ceny je splatný naraz za celú skupinu a jednorazovo. Najneskôr v deň operácie.
 10. Storno poplatok predstavuje 120 Eur za každú osobu, ktorá nepríde na operáciu. 
 11. Pri zrušení operácie je možné postupovať nasledovne:
  a) zaplatiť cenu aj za operáciu nezúčastneného člena. Zaplatená suma potom slúži ako záloha a súčasne je uplatnená zľava, ako pri účasti pôvodného počtu členov,
  b) realizovať LASIK party s nižším počtom členov.
 12. Pacient, ktorý sa nemohol k operácii dostaviť, môže zákrok podstúpiť v náhradnom termíne, pričom zaplatí prirážku vo výške 400 Eur. Prípadne sa môže zúčastniť inej LASIK party.
 13. Ak o odložení operácie rozhodne Očná klinika NeoVízia, storno poplatok sa neplatí, platia podmienky LASIK party zodpovedajúce aktuálnemu počtu účastníkov.
 14. Na metódy LASIK party sa vzťahuje doživotná záruka laserovej starostlivosti (týka sa NeoLASIK HD a NeoSMILE PRO, nie vnútroočných zákrokov).
 15. Zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami, alebo špeciálnymi ponukami NeoVízie.  Pokiaľ sa niektorý z členov LASIK party rozhodne pre operačnú metódu NeoSMILE PRO, je potrebné doplatiť rozdiel ceny vo výške 230 €/oko (t.j.1 220 €/oko v prípade operácie NeoSMILE PRO).

 Podmienky pre LASIK party platné od 13.11.2019.  

konzultace