Objednajte sa Opýtajte sa

Farbosleposť

Farbosleposť je porucha farebného videnia očí. V populácii týmto ochorením trpí 9 % mužov a 0,4 % žien.

Najčastejším prípadom je neschopnosť rozlíšiť červenú, zelenú alebo modrofialovú farbu, v menej častých prípadoch je potom častá farbosleposť na žltú a modrú farbu. Obvykle je porucha farbocitu vrodená a je dedične recesívna. Liečba existuje.

farebné jablká

Farbosleposť sa dá odhaliť pomocou špeciálnych schém.

Oční lekári a optometristi majú tzv. pseudoizochromatické tabuľky, ktoré slúžia k skríningovému vyšetreniu farbocitu. Obsahujú body rôznych farieb a rôzneho jasu a vytvárajú písmená, číslice alebo tvary na pozadí odlišne sfarbených bodov. Pacient bez poruchy farbocitu vidí znaky jasne a dokáže ich identifikovať. Pacient s poruchou farbocitu znaky nepozná a neidentifikuje.

konzultace