Objednajte sa Opýtajte sa

MUDr. Josef Hycl, CSc.
Spoluzakladateľ a lékársky riaditeľ

MUDr. Josef Hycl, CSc. - Očná klinika NeoVízia

(*8.2.1961 v Mostě, +23.2.2011) Uznávaný český očný mikrochirurg, spoluzakladateľ Oční kliniky NeoVize Brno a NeoVízia Bratislava, lekársky riaditeľ oboch kliník a mikrochirurg Očnej kliniky DuoVize Praha.

MUDr. Josef Hycl, CSc., vyštudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha. Dr. Hycl zložil špecializačnú skúšku z očného lekárstva I. a II. stupňa. Vedecký titul získal v roku 1998 obhajobou dizertačnej práce na tému Korekcia vysokej myopie extrakciou čírej šošovky. Po ukončení štúdia pracoval na Očnej klinike 1. lékárskej akulty Univerzity Karlovy v Prahe a na Očnej klinike Lexum. Ďalej pôsobil v zahraničí - pracoval pre prestížnu kliniku Ultralase vo Veľkej Británii a v London Centre for Refractive Surgery v Londýne. Počas svojej praxe pôsobil vo funkcii primára Očnej kliniky VFN, primára Očnej kliniky Lexum, odborného zástupcu Očnej kliniky Lexum a ako lékársky riaditeľ Očnej kliniky Lexum.

Vykonal operáciu dioptrickej chyby metódou NeoLASIK HD primárovi NeoVízie Bratislava MUDr. Radovanovi Piovarčimu (10/2010).

 

 

MUDr. Josef Hycl, CSc. založil niekoľko významných českých a slovenských očných pracovísk:

  • 1993 - Očná klinika Lexum
  • 2008 - Očná klinika NeoVize Brno
  • 2010 - Očná klinika NeoVízia Bratislava

 

MUDr. Josef Hycl bol odborným asistentom Očnej kliniky 1. LF UK Praha, medikom prednášal na tému sivý zákal a chirurgická liečba dioptrických chýb. Výučbe očnej mikrochirurgie se venoval dlhodobo počas celej svojej odbornej praxe. Vyškolil množstvo popredných očných chirurgov a refrakčných špecialistov. Podieľal sa na výučbe vrámci Mezinárodnej kataraktovej školy organizovanej ČSRKCH.

Dr. Hycl je prvým lekárom v ČR, ktorý vykonal laserovú korekciu zraku pomocou femtosekundového laseru (Londýn, apríl 2006), a tiež prvým lekárom, ktorý v ČR zaviedol a uviedol do rutinného použitia femtosekundový laser Zeiss VisuMax (9/2008). Ako prvý v ČR vykonal laserovú operáciu dioptrií u dieťaťa metódou lasik (2006) a pomocou femtosekundového laseru (NeoLASIK HD, Brno, 10/2009). V oftalmologii sa ďalej venoval mikrochirurgickej liečbe sivého zákalu, liečbe dioptrických chýb pomocou laserových a implantačných metód, implantácii ICRS, chirurgickej liečbe glaukómu a rohovkových ochorení. Počas svojej praxe vykonal viac než 20 tisíc očných operácii.

MUDr. Josef Hycl absolvoval viacero študijných pobytov na klinických pracoviskách v USA, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku. Je autorom viac než 40 domácich a zahraničných vedeckých odborných publikácií. Na domácich a zahraničných sympóziách predniesol viac než 200 odborných prednášok. Je autorom učebnice očného lekárstva a Atlasu oftalmologie a ďalších knižných publikácií. Dr. Hycl byl členom Českej oftalmologickej spoločnosti, Českej lekárskej komory a Lekárskej spoločnosti J.E.P., členom International Society for Refractive Surgeons, American Academy of Ophthalmologists, New York Academy of Sciences, American Society of Refractive Surgeons, European Society of Refractive Surgeons, členom ČSRKCH a členom dozornej rady Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie (ČSRKCH).

MUDr. Josef Hycl, CSc. zomrel 23. februára 2011.