Objednajte sa Opýtajte sa

MUDr. Petra Schreinerová
Odborná očná lekárka kliniky NeoVízia Bratislava

MUDr. Petra Schreinerová  - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Petra Schreinerová pracuje na klinike NeoVízia od 1. januára 2012.

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo a štúdium ukončila štátnou skúškou v júni 1998. V roku 2001 získala na Katedre Oftalmológie SZU v Bratislave atestáciu I. stupňa v odbore oftalmológia. V roku 2005 získala na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií SZU, katedra Oftalmológie, špecializáciu v odbore oftalmológia v súlade s EU.

V rokoch 1998 - 2008 pracovala na Klinike oftalmológie LFUK a FN v Bratislave ako sekundárny lekár. Po zlúčení dvoch pracovísk pracovala v rokoch 2008 - 2011 na Klinike oftalmológie UNBA.
V roku 1999 absolvovala Kurz ultrasonografie oka.

V roku 2000 absolvovala Tubingenský kurz odlúpenia sietnice pod vedením Prof. Kreisigovej z Tubingenu. V roku 2001 absolvovala Letnú školu anglického jazyka pre lekárov pod vedením zahraničných lektorov. V roku 2002 absolvovala Kurz štandardizovanej echografie v oftalmológii pod vedením zakladateľa tejto metódy prof. Dr. Karla Ossoiniga. V roku 2004 a 2007 absolvovala odborné seminár Oftalmológie organizovaný Salzburskou univerzitou a Weill Cornell univerzitou v USA.

V roku 2001 absolvovala mesačnú stáž v špecializovanej Očnej nemocnici v Štokholme vo Švédsku. V tom istom roku absolvovala mesačnú stáž na Očnej klinike Univerzitnej nemocnice v Regensburgu v Nemecku. V roku 2009 absolvovala mesačnú stáž na Očnej klinike Univerzitnej nemocnice v Salzburgu a v roku 2010 mesačnú odbornú stáž z neurooftalmológie na Očnej klinike v Prahe v Českej republike. Získala certifikát na aplikáciu botulotoxínu.

Je autorkou a spoluautorkou viacerých prednášok, spoluautorkou niekoľkých publikácií, absolvovala množstvo oftalmologických kongresov doma aj v zahraničí. Aktívne sa zúčastňovala viacerých prednášok, sympózií, kongresov na Slovensku aj v zahraničí špecializovaných na oblasť neurooftalmológie.

V NeoVízii sa venuje sa komplexnej očnej diagnostike. Je špecialistkou na oblasť neurooftalmológie, na ultrazvukovú diagnostiku oka a diagnostiku pomocou OCT (optická koherentná tomografia).  

Je členkou Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti