Objednajte sa Opýtajte sa

MUDr. Brigita Piovarčiová
Detská očná lekárka ambulancie NeoVízia Trnava

MUDr. Brigita Piovarčiová - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Brigita Piovarčiová pracuje v detskej očnej ambulancii NeoVízia v Trnave od októbra 2019.

MUDr. Brigita Piovarčiová je absolventkou LFUK v Bratislave. Atestáciu I. a II. stupňa absolvovala na Očnej klinike v Košiciach. Po ukončení štúdia nastúpila v KÚNZ Banská Bystrica na očné oddelenie.

Od roku 1965 pracovala na očnom oddelení OÚNZ v Trnave ako zástupkyňa primára. Počas svojho pôsobenia v oftalmológii vykonávala operácie sivého zákalu, zeleného zákalu, venovala sa operáciam slzných ciest a plastík v okolí oka. Okrem iného vykonala stovky operácii strabizmu (škúlenia).

V roku 1973 absolvovala pedooftalmologické vzdelanie v ÚĎVLaF v Prahe a praktický výcvik v Štramberku a Ostrave Porube. Následne poskytovala vysokošpecializovanú diagnosticko-terapeutickú starostlivosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany. Zúčastňuje sa na oftalmologických kongresoch najmä so strabologickou problematikou, kde predniesla niekoľko odborných prednášok.

Od roku 1995 pracovala v súkromnej pedooftalmologickej ambulancii v Trnave. Starostlivosť o škúliace, tupozraké, slabozraké a nedonosené deti je jej poslaním, ale aj koníčkom. A aj to je jedným z dôvodov, prečo po 56 rokoch neodchádza na zaslúžený dôchodok, ale pokračuje v odbornej medicínskej a pedagogickej prácii pre NeoVíziu v Trnave.

V súkromí sa venuje rodine. Má rada divadlo, hudbu a astronómiu. Z literatúry dáva prednosť poézii. Cestovanie, turistiku a lyžovanie v poslednej dobe nahradila nordic walkingom.