Objednajte sa Opýtajte sa

Venujme pozornosť detským očiam

08.01.2022
Venujme pozornosť detským očiam

Oči patria medzi najdôležitejší zmyslový orgán, pomocou ktorého vnímame 80% informácií. Zaujímavé je, že aj novorodenci postupne zlepšujú svoje zrakové vnímanie rovnako ako sa postupne učia chodiť alebo rozprávať. Každý prvý krok, alebo slovo rodičia sledujú, avšak to, ako ich dieťa vidí im zostáva do určitej miery ukryté. Dve zdravé oči majú pre vývoj vášho dieťaťa zásadný význam, pretože nekorigované očné chyby môžu mať za následok zhoršenie školského prospechu, alebo obmedzenia vo výbere budúcich povolaní.

Ako sa deti učia vidieť?

Proces videnia je možné jednoducho rozdeliť na dve časti. Prvou je prijatie obrazu očami a druhým je prenos obrazu do zrakového centra v mozgu. Súhru medzi očami a mozgom si musia novorodenci vytvoriť, aby správne fungovali nervové spojenia medzi očami, zrakovým centrom a očnou motorikou. Z tohoto dôvodu je prvý rok u dieťaťa najdôležitejší pre správny vývoj binokulárneho videnia a teda videnia obomi očami.
Výskyt očného ochorenia v tomto veku vedie k nenapraviteľným chybám vo vývoji. Oči a mozog nie sú správne zohraté a dieťa nedosahuje optimálne zrakové schopnosti, čo môže viesť k slabozrakosti, tupozrakosti, škúleniu, alebo poruchám očnej spolupráce. Malé deti nemajú možnosť porovnávať, nakoľko svet vnímajú okolo seba len svojimi očami.

Túto otázku môže zodpovedať screeningový očný test. Pokiaľ zostane očná chyba neliečená, môže pre dieťa znamenať následky na celý život.

Čo môžete urobiť?

Navštívte NeoVíziu Bratislava alebo NeoVízia Trnava, aby ste so svojim dieťaťom podstúpili preventívny očný test prístrojom Plusoptix. Preventívny očný test slúži k včasnej diagnostike očnej chyby. Zachytenie ochorenia už v rannom štádiu je kľúčovým faktorom k úspešnej liečbe. Dioptrická chyba, ktorá nie je korigovaná okuliarmi, alebo inými zdravotníckymi pomôckami, môže viesť k tupozrakosti.

"Vaše dieťa nemusí mať viditeľné problémy, dokonca môže vidieť posledný riadok optotypu, to ale neznamená, že nemá očnú chybu. Čím skôr je očná chyba zistená a liečená, tým je väčšia pravdepodobnosť úspešného vyliečenia," vysvetľuje MUDr. Natália Dubeňová.

Kedy je vhodné urobiť preventívny očný test?

Najlepšie v prvom roku života dieťaťa. Zrak u dieťaťa sa však neustále vyvíja a preto je potrebné podľa odporučení lekára vyšetrenia opakovať.

Ako sa robí preventívny očný test?

Meranie prístrojom Plusoptix trvá len niekoľko sekúnd a robí sa vo vzdialenosti jedného metra. Príčiny, ktoré majú vplyv na vznik tupozrakosti:

  • Refrakčná (dioptrická) chyba – pokiaľ je v jednom oku refrakčná chyba (neostrý alebo zmenený obraz), potláča mozog jeho vnímanie a dochádza k poruche vývoja tohto oka. Túto chybu dokáže odhaliť prístroj PlusOptix.
  • Škúlenie – zrakový vnem škúliaceho oka je tlmený a zrak sa u škúliaceho oka prestáva vyvíjať.
  • Zákaly v optických prostrediach oka – zakalenie priehľadných častí oka.

vyšetrenie Plusoptix

Prečo nestačí bežné vyšetrenie zraku?

Dieťa dokáže dioptrické (refrakčné) chyby vo vysokej miere samo doostrovať a vidí dobre. Prvým prejavom môže byť napr. škúlenie. V mnohých prípadoch je veľmi ťažké rozpoznať začínajúcu tupozrakosť a postihnutie sa dlhú dobu môže vyvíjať bez akýchkoľvek príznakov, zvlášť u malých detí, kde nie je veľmi možné počítať s ich spoluprácou pri samotnom vyšetrení. Normálne vyšetrenie zraku vie lekár vykonať, keď je dieťa schopné komunikovať.

Objednajte svoje dieťa na preventívny test prístrojom Plusoptix a predíďte tak možným očným ochoreniam včas. Vyšetrenie môžete podstúpiť na našich pracoviskách: