Objednajte sa Opýtajte sa

Nový sietnicový laser VISULAS 532s

04.03.2019
Nový sietnicový laser VISULAS 532s

Zradnosť radu chorôb sietnice spočíva v riziku rýchleho vzniku nezvratného poškodenia zraku. Medzi časté choroby patrí poškodenie sietnice cukrovkou (diabetes mellitus). Relatívne častým rizikovým nálezom sú drobné trhliny sietnice, ktoré by mohli postupne spôsobiť odlúpenie sietnice (amóciu). Iným druhom ochorenia je napr. opuch oblasti žltej škvrny po očnom infarkte. 

"Tieto choroby sietnice možno liečiť a zabrániť ich zhoršovaniu. Čím skôr sú príznaky chorôb rozpoznané pomocou preventívnych vyšetrení, tým väčšia je nádej na záchranu zraku," upozorňuje primár MUDr. Radovan Piovarči.

Liečba

"S liečbou je potrebné začať hneď pri zistení prvotných zmien, teda ešte predtým ako sa videnie zhorší. V prvotnom štádiu sa pristupuje k laserovému ošetreniu sietnice a to na základe výsledkov napr. OCT (optická koherenčná tomografia) a FAG (kontrastné vyšetrenie sietnice) vyšetrení. Laser sa používa opakovane až do stabilizácie ochorenia. Pozitívne výsledky sú často evidované už počas prvej fázy liečby, pričom nedochádza k ďalšiemu zhoršovaniu videnia," vysveľtuje odborníčka na ochorenia sietnice MUDr. Júlia Belinská.

MUDr. Belinská špecialistka na liečbu ochorení sietnice

„Najmodernejšie terapeutické lasery dokážu vykonávať podprahové zásahy, ktoré sú veľmi šetrné pre sietnicu a nespôsobujú nadmerné zjazvenie, pričom efekt ošetrenia je rovnaký ako predtým. V súčasnosti ide celosvetový trend pri ošetrení sietnice,“ dopĺňa primár. 

Priebeh ošetrenia

Laserové ošetrenie nemusí byť pre pacienta najpríjemnejšie. Nový laserový prístroj VISULAS 532s od nemeckej spoločnosti Carl Zeiss, ktorý máme v NeoVízii, skracuje čas laserovania až o polovicu, napr. z pôvodných 6 na 3 minúty. Vyšetrenie sa tak stáva pre pacienta kratším a príjemnejším. 

Počas vyšetrenia má pacient priloženú k povrchu oka vyšetrovaciu šošovku, ktorá funguje ako zväčšovacie sklo a zároveň mu bráni žmurkať. Čím dlhšie v tejto pozícii pacient zostáva, tým nepríjemnejšie to pre neho je. Preto skrátenie trvania ošetrenia má pre pacienta veľký význam.

U diabetikov s diabetickými zmenami sietnice je ošetrenie zároveň výbornou prevenciou budúcich komplikácií s krvácaním do sklovca a do sietnice, a tým pádom aj prevenciou nutnosti chirurgického zákroku.