Objednajte sa Opýtajte sa

MUDr. Radovan Piovarči
Primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava

MUDr. Radovan Piovarči - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Radovan Piovarči je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (2000). V roku 2003 získal na Katedre Oftalmológie SZU atestáciu I. stupňa v odbore oftalmológia a v roku 2007 atestáciu II. stupňa v odbore oftalmológia v súlade s EU. Pracoval na Klinike oftalmológie SZU a UNB v Bratislave - Petržalke. Od roku 2009 pôsobil v NsP Medissimo ako hlavný oftalmológ a hlavný očný chirurg.

Od roku 2010 je primárom Očnej kliniky NeoVízia v Bratislave. Vrátane komplexnej očnej diagnostiky sa venuje najmä chirurgii predného a zadného segmentu a refrakčnej chirurgii. 

Vykonáva:

Spolou už vykonal skoro 10 000 laserových operačných zákrokov, viac ako 12000 vnútroočných operácií šošovky a viac ako 1500 operácií sietnice

V oblasti diagnostiky sa venuje ochoreniam sietnice, makuly, diagnostike pomocou OCT prístroja (OCT TZN a makuly), vykonáva SLT (selektívnu laserovú trabekuloplastiku), LI (laserovú iridotómiu), YAG (YAG kapsulotomiu), ALK (argon laser koaguláciu), FAG (fluoresceínovú angiografiu), USG (ultrasonografiu).

V slovenskej očnej chirurgii mu patrí viacero prvenstiev:

  • prvé laserové operácie dioptrií s použitím femtosekundového lasera
  • prvé laserové operácie sivého zákalu s použitím femtosekundového lasera LenSx®
  • najviac implantácií fakických šošoviek ICL* a Cachet** v rámci SR a ČR
  • prednostný prístup k novinkám a technológiám refrakčnej chirurgie vďaka NeoVízii ako Centru excelentnosti spoločnosti Alcon
MUDr. Piovarči sa aktívne zúčastňuje ako prednášajúci na odborných kongresoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je členom Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, členom predstavenstva Slovenskej spoločnosti katarakty a refrakčnej chirurgie (SKSCRS), Českej oftalmologickej spoločnostiČeskej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie (ČSRKCH) a Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej spoločnosti (ESCRS).
Je autorom niekoľkých slovenských publikácií. 
 
  

Už roku 2010 podstúpil laserovú operáciu očí femtosekudnovým laserom NeoLASIK HD s doživotnou zárukou na klinike NeoVízia

MUDr. Piovarči podstúpil 20.10.2010 v NeoVízii laserovú operáciu očí s femtosekudnovým laserom. Zákrok vykonal MUDr. Josef Hycl, CSc.

„To, že som sa laserovou operáciu očí zbavil krátkozrakosti s - 3,75 dioptriami, je pre mňa obrovská pomôcka. Pacienti sa ma pýtajú na detaily, na ktoré by som im iba ako chirurg nedokázal odpovedať. Vďaka operácií im viem aj z pohľadu pacienta presne opísať, čo budú počas zákroku cítiť a upokojiť ich, ak majú strach.V roku 2010 som podstúpil bezbolestný NeoLASIK HD s femtolaserom, ktorý sme ako prví priniesli. Za ten čas sme sa v technológiách posunuli míľovými krokmi vpred. Dnes by som ho podstúpil v jeho dokonalejšej podobe – volil by som NeoSMILE PRO.“  hovorí MUDr. Piovarči.

*Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke edfu.staar.com.

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.