Chcem sa objednať

prim. MUDr. Radovan Piovarči
Primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava

prim. MUDr. Radovan Piovarči - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Piovarči je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (2000). V roku 2003 získal na Katedre Oftalmológie SZU atestáciu I. stupňa v odbore oftalmológia a v roku 2007 atestáciu II. stupňa v odbore oftalmológia v súlade s EU.

Pracoval na Klinike oftalmológie SZU a UNB v Bratislave - Petržalke. Od roku 2009 pôsobil v NsP Medissimo ako hlavný oftalmológ a hlavný očný chirurg.

MUDr. Piovarči sa aktívne zúčastňuje ako prednášajúci na odborných kongresoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

  • ESCRS Európska spoločnosť pre kataraktovú a refrakčnú chirurgiu 

Je autorom niekoľkých slovenských publikácií. 

Od roku 2011 pracuje na Očnej klinike NeoVize Brno ako operatér pre kataraktovú a vitroretinalnu chirurgiu.

Prímár Piovarči je členom Českej vitreoretinálnej spoločnosti, pôsobí ako školiteľ na Katedre oftalmológie Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

Odborné skúsenosti a schopnosti:

 

V slovenskej očnej chirurgii mu patria tieto prvenstvá:

  • prvé laserové operácie dioptrií s použitím femtosekundového lasera
  • prvé laserové operácie sivého zákalu s použitím femtosekundového laseru LenSx®
  • početné implantácie fakických šošoviek ICL a Cachet
  • široké používanie multifokálnych šošoviek 
 
V Očnej klinike Neovízia Bratislava a NeoVize Brno sa venuje najmä chirurgii predného a zadného segmentu, vykonáva operácie sivého zákalu, operácie PRELEX, CLE, implatuje fakické šošovky ICL. Vykonáva vitrektómie.
 
V oblasti refrakčných chýb sa venuje diagnostike dioptrických chýb a a vykonáva laserové operácie metódami femtoLasikBasic, NeoLasik HD, NeoSMILE 3D s použitím femtosekundového laseru, PRK a LASEK. Venuje sa aj diagnostike a liečbe keratokonusu, vykonáva implantácie rohovkových prstencov- ICRS, CXL operácie.
 
V oblasti diagnostiky sa venuje ochoreniam sietnice, makuly, diagnostike pomocou OCT prístroja (OCT TZN a makuly), vykonáva SLT (selektívnu laserovú trabekuloplastiku), LI (laserovú iridotómiu), YAG (YAG kapsulotomiu), ALK (argon laser koaguláciu), FAG (fluoresceínovú angiografiu), USG (ultrasonografiu).

Absolvoval množstvo kurzov a stáží doma a v zahraničí. Je členom Českej oftalmologickej spoločnosti, Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie a Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej spoločnosti (ESCRS).

Do konca roku 2018 vykonal viac ako 9000 laserových operačných zákrokov, viac ako 10000 vnútroočných operácií šošovky a viac ako 1500 operácií sietnice

  

Podstúpil laserovú operáciu očí femtosekudnovým laserom

MUDr. Piovarči podstúpil 20.10.2010 v NeoVízii laserovú operáciu očí s femtosekudnovým laserom. Zákrok vykonal MUDr. Josef Hycl, CSc.

„To, že som sa laserovou operáciu očí zbavil krátkozrakosti s - 3,75 dioptriami, je pre mňa obrovská pomôcka. Pacienti sa ma pýtajú na detaily, na ktoré by som im iba ako chirurg nedokázal odpovedať. Vďaka operácií im viem aj z pohľadu pacienta presne opísať, čo budú počas zákroku cítiť a upokojiť ich, ak majú strach.V roku 2010 som podstúpil bezbolestný NeoLASIK HD s femtolaserom, ktorý sme ako prví priniesli. Za ten čas sme sa v technológiách posunuli míľovými krokmi vpred. Dnes by som ho podstúpil v jeho dokonalejšej podobe – volil by som NeoSMILE 3D.“  hovorí MUDr. Piovarči.