Objednajte sa Opýtajte sa

Detská očná ambulancia Bratislava

V našej detskej očnej ambulancii Bratislava sa venujeme diagnostike, prevencii a liečbe detských očí od útleho veku. Zakladáme si na individuálnom prístupe k našim pacientom, preto ich vyšetreniu venujeme dostatočné množstvo času a pozornosti. Rodičom všetko vysvetlíme a navrhneme najvhodnejšie riešenie s prihliadnutím na vek a zdravotný stav dieťaťa.

Vyšetrenie je robené špičkovými detskými očními lekármi s praxou v detskej oftalmológii. V našej ambulancii nájdete moderne vybavené ordinácie s najmodernejšími prístrojmi.

Detská očná ambulancia sa špecializuje na detské očné vady:

 • Astigmatismus
 • Ďalekozrakosť
 • Krátkozrakosť
 • Škúlenie
 • Tupozrakosť
 • Upchaté očné kanáliky
 • Zápal spojiviek
 • Zápal očí
 • Jačmeň na oku
 • Retinopatia nedonosených detí

Okrem detských očných vád riešime tiež:

 • Predpísanie správnych dioptrií do detských okuliarov
 • Detské okluzory
 • Ortoptické cvičenia
 • Pleoptické cvičenia

Deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov môžu v bratislavskej aj trnavskej NeoVízii podstúpiť preventívne screeningové vyšetrenie prístrojom PlusOptix. Vyšetrenie je realizované špecializovaným zdravotníckym pracovníkom.

Deti od 3 rokov podstupujú komplexné vyšetrenie zraku. Čo zahŕňa?  

Komplexné vyšetrenie zraku detí trvá takmer 3 hodiny. Vieme, že očné vyšetrenie je pre deti náročné ako na ich trpezlivosť, tak na spoluprácu. Preto všetci naši lekári a odborníci postupujú tak, aby sa dieťa po celú dobu vyšetrenia cítilo čo najlepšie a dbajú na jeho možnosti s prihliadnutím na vek. I z toho dôvodu môže počas celého procesu dôjsť k zdržaniu a následnému čakaniu ďalších detských pacientov.

Priebeh komplexného očného vyšetrenia dieťaťa

          1.       Založenie karty a spísanie anamnézy

 • Dieťaťu je založená karta pacienta, vrátane zadania do elektronického systému. V rámci založenia karty sa zdravotníci dotazujú i na anamnézu. Rodičia môžu čakať otázky na videnie dieťaťa, škúlenie, očné vady, ktoré sa vyskytujú v rodine, priebeh pôrodu a prekonané ochorenia dieťaťa.

  2.       Základné prístrojové merania (odvýjajú sa od veku detského pacienta)
 • Meranie vnútroočného tlaku
 • Meranie hodnoty dioptrií

  3.       Vyšetrenie pred rozkvapkaním
 • Skúška ostrosti videnia - rozpoznávanie obrázkov alebo iných značiek
 • Zakrývacie testy, podsvietenie bodového zdroja svetla, zhodnotenie postavenia očí, prípadné stanovenie druhu škúlenia
 • Meranie na synoptofore - posúdenie spolupráce očí, stanovenie uhlovej odchýlky osí obidvoch očí, zhodnotenie priestorového videnia

  4.       Cykloplégia - rozkvapkanie očí
 • Do každého oka sú kvapnuté kvapky, ktoré začínajú účinkovať po cca 45 minútach. Cykloplégia dočasne vyraďuje funkciu svalu, ktorý drží očnú šošovku, s ktorého pomocou sa oko prispôsobí videniu nablízko. Vďaka tomu je možné skontrolovať zadný segment oka.
 • Následne prebiehajú prístrojové merania dioptrií, presvietenie očných médií a kontrola očného pozadia.

  5.       Konzultácia s očným lekárom
 • Zoznámenie sa s výsledkami vyšetrenia a merania
 • Stanovenie prognózy vývoja a postupu liečby
 • Prípadné predpísanie okuliarov a objednanie na dalšie vyšetrenie

Prvá návšteva detského očného lekára môže byť sprevádzaná strachom z neznámych a nových vnemov, či už zo strany dieťaťa alebo rodiča. Naša lekárka, MUDr. Natália Dubeňová preto pripravila pár rád, ako sa do ordinácie detskej očnej ambulancie prichystať.

Rodičia môžu s deťmi cca od 3 rokov naskúšať ukazovanie smerov, pomocou E-hákov, čo zjednoduší priebeh vyšetrenia. Ďalej môžu rodičia týždeň pred vyšetrením skúsiť kvapnúť umelú slzu bez konzervačných látok, stačí 2-3x za týždeň. To preto, aby dieťa nebolo zaskočené pri vyšetrení, keď ho pôjdeme rozkvapkávať. Vyšetrenie videnia sa obvykle vykonáva pre každé oko zvlášť. Striedavým zakrývaním jedného a druhého oka môžu rodičia vyšetrenie nacvičiť. V ordinácii nepôjde o neznámy zážitok.

Rodičia by si mali vyhradiť na vyšetrenie s dieťaťom čas, pretože naozaj strávia približne 3 hodiny na klinike. Je dobré sa pripraviť na rôzne situácie - mať pre dieťa pripravenú desiatu, ak by bolo hladné, vziať obľúbenú hračku. V prípade, ak už nosí okuliare, priniesť ich so sebou. Pokiaľ bolo dieťa sledované u iného očného lekára vziať so sebou dokumentáciu, ako sa stav dieťaťa vyvíjal, vziať mu okuliare na vyšetrenie. Pribaliť si úsmev a trpezlivosť.

Deti sú od troch rokov veku schopné absolvovať očné vyšetrenie a vtedy dokážeme väčšinou včas zachytiť problém a aj ho začať liečiť. Najneskôr by vyšetrenie malo absolvovať pred nástupom do školy. Samozrejme, ak je v rodine prítomné očné ochorenie o to viac by rodičia na to mali myslieť a nic nezanedbať.

Detskú očnú ambulanciu nájdete v Bratislavskej klinike NeoVízia, na adrese Röntgenová 26, Bratislava-Petržalka. Pre online objednanie kliknite tu