Objednajte sa Opýtajte sa

Glaukóm (zelený zákal) je ochorenie, pri ktorom nastáva postupné poškodzovanie zrakového nervu. Zrakový nerv je tvorený cca miliónom nervových vlákien, ktorá prevádzajú zrakový vnem z očnej sietnice do mozgu.

Podstatou glaukómu je zvýšenie tlaku tekutiny vo vnútri oka (vnútroočný tlak, NOT, AT). Vysoký tlak utláča vlákna zrakového nervu a spôsobuje ich postupné odumieranie. Odumieranie vlákien zrakového nervu sa prejavuje zužovaním zorného poľa a neskôr aj znížením zrakovej ostrosti.

Neliečený glaukóm môže skončiť úplnou slepotou.

 •  Prečo sa glaukómu hovorí zelený zákal?

Zelený zákal je iný názov pre glaukóm. Označenie zelený zákal je mierne zavádzajúce. Podstatou ochorenia totiž nie je zakalenie nejakej štruktúry vo vnútri oka.

Názov zelený zákal sa zaužíval v minulosti, keď ľudia s pokročilým neliečeným glaukómom mávali sivasto zahmlenú rohovku a bledú dúhovku, čo dohromady oku dávalo zelený nádych.

 •  Čo je to vnútroočný tlak?

Do vnútra oka je neustále vylučovaná tzv. vnútroočná tekutina. U zdravého oka vnútroočná tekutina z vnútra oka primerane odchádza odtokovými cestami umiestnenými medzi rohovkou a dúhovkou. To udržuje v oku normálny vnútroočný tlak.

Ak odtok vnútroočnej tekutiny viazne alebo je jej tvorba vyššia ako normálne, môže dôjsť k vzostupu vnútroočného tlaku. Vysoký vnútroočný tlak môže vyvolať glaukómové ochorenie. 

 • Čo je to glaukóm s nízkou tenziou?

  Glaukómové zmeny niekedy nachádzame aj u ľudí, ktorých vnútroočný tlak bez liečby je nižšií ako 18 torrov. Glaukómové ochorenie v tomto prípade označujeme ako glaukóm s nízkou tenziou (glaukóm s nízkym tlakom). 

 • Čo je to očná hypertenzia? 

  U niektorých pacientov nevzniká glaukóm, hoci ich vnútroočný tlak je dlhodobo vyšší ako normálne. Tento stav potom označujeme ako vnútroočná hypertenzia.

  Diagnózu očnej hypertenzie nemôžeme nikdy považovať za definitívnu. Týchto pacientov je však nutné dlouhodobo a starostlivo sledovať. Pri akýchkoľvek známkach začínajúceho glaukómového ochorenia je potrebné začať liečbu. Zmeny zrakového nervu môžu totiž u niektorých pacientov prichádzať až mnoho rokov po zachytení zvýšeného vnútroočného tlaku.
  Preto lekári NeoVízie odporučujú monitorovanie stavu oka pravidelným vyšetrením prístrojom OCT. 

 • Koľko percent obyvateľov má glaukóm?

  Udáva sa, že na glaukóm sa lieči 1 až 5% ľudí. Bohužiaľ, u časti ľudí nie je glaukóm rozpoznaný, a preto sa nelieči.

  Ešte väčšia časť ľudí sa lieči zbytočne, pretože u nich nejde o glaukóm, ale o očnú hypertenziu.

  Preto lekári NeoVízie odporučujú vyšetrenie stavu oka prístrojom OCT, ktorého výsledky lekárovi umožní urobiť správne rozhodnutie. 

 • Ako spoznám, že mám glaukóm?

  Väčšina pacientov nemá šancu svoje ochorenie sama rozpoznať. Glaukóm spočiatku prebieha úplne bez príznakov. Až neskôr nastávajú výpady zorného poľa a pokles zrakovej ostrosti. To už však býva glaukómové ochorenie vo veľmi pokročilom štádiu.

  Glaukóm býva väčšinou rozpoznaný očným lekárom pri očnom vyšetrení. Preto by mal každý človek starší  ako štyridsať rokov absolvovať aspoň raz za dva roky preventívne očné vyšetrenie, ktorého súčasťou je pátranie po prvotných príznakoch glaukómu.

  Rozpoznať spoľahlivo glaukóm a neliečiť pacienta zbytočne je niekedy ťažké.
  Preto lekári NeoVízie odporučujú vyšetrenie stavu oka prístrojom OCT, ktorého výsledky lekárom umožní urobiť správne rozhodnutie. 

 • Je možné kvôli glaukómu oslepnúť? 

  Áno, neliečený glaukóm môže viesť k úplnej slepote.

  Zákerné na glaukóme je, že človek s pokročilým glaukómom a s veľmi pokročilým zúžením zorného poľa môže mať dobrú centrálnu zrakovú ostrosť. Pri ďalšom zhoršení potom rýchlo príde o tento malý, ale dobre použiteľný zbytok zorného poľa.
  Z použiteľného videnia sa tak môže razom stať úplná slepota. 

 • Čo je to glaukóm s otvoreným uhlom?

  Glaukomové ochorenie má viacero foriem.

  Najčastejšie je tzv. chronický jednoduchý glaukóm. U chronického jednoduchého glaukómu preteká vnútroočná tekutina voľne zreničkou do prednej očnej komory a ďalej do tzv. komorového uhla tvoreného dúhovkou a rohovkou.

  Komorový uhol je pri tejto forme glaukómu otvorený a pre komorovú tekutinu voľne prístupný.
  Glaukóm s otvoreným uhlom nebolí, nebývajú pri ňom záchvaty, prebieha dlho bez zjavných príznakov.

  Čo je to angulárny glaukóm?
  U glaukómu ostrého uhla dochádza k ´priľahnutiu ´dúhovky na rohovku a tým k uzáveru komorového uhla (angulus = latinky uhol - odtiaľ angulárny glaukóm).
  Uzavretým uhlom nemôže pretekať vnútroočná tekutina smerom k odtokovým cestám. Tekutina sa v oku hromadí, jej tlak prudko stúpa. Objavujú sa záchvatovité pocity zahmleného videnia a bolesti oka, ktoré môžu vyústiť až do akútneho glaukómového záchvatu. 

Čo je to glaukómový záchvat?

U malého percenta pacientov môže ochorenie prepuknúť ako záchvat prudkej bolesti postihnutého oka a jeho okolia. Náhly vysoký vzostup tlaku vo vnútri oka vyvoláva krutú bolesť oka a hlavy v jeho okolí. Bolesť je sprevádzaná silne zahmleným videním.
Typické sú farebné, dúhové kruhy okolo zdrojov svetla. Silná bolesť často vyvoláva nevoľnosť a zvracenie.

Ide  o veľmi závažný stav, ktorý si vyžaduje okamžitý lekársky zásah. Pacient musí byť rýchlo transportovaný k očnému lekárovi. Po zvládnutí akútnych ťažkostí pomocou kvapiek, tabletiek a niekedy aj infúziou býva väčšinou nutné vykonať laserový či chirurgický operačný zákrok, ktorého cieľom je zabrániť vzniku ďalších záchvatov.

 •  Môžu glaukómom ochorieť deti?

Glaukóm je chorobou predovšetkým starších ľudí.

Vídame ho ale aj u detí. Vrodený glaukóm sa objavuje v prvom roku života. Na rozdiel od glaukómu dospelých sa vrodený glaukóm prejavuje viacerými ťažkosťami. Postihnuté oko slzí, je citlivé na svetlo, rohovka je sivasto zakalená. Mladé tkanivo postihnutého oka ustupuje zvýšenému vnútroočnému tlaku, oko tak môže byť vo všetkých rozmeroch väčšie. 

 • Je možné glaukóm vyliečiť?

  Nie, žiaľ, glaukóm sa vyliečiť nedá. Možno ho iba zastaviť
  Zmeny na zrakovom nerve sú nezvratné. V tom spočíva zákernosť glaukómového ochorenia. Glaukóm je možné iba zastaviť vo fáze, v ktorej sa nachádza. Škody, ktoré vznikli, sa už nedajú napraviť ani kvapkami ani operáciou.

  Preto je tak dôležité zachytiť glaukómové ochorenie v jeho počiatku. Preto lekári NeoVízia odporučujú vyšetrenie stavu oka prístrojom OCT, ktorého výsledky lekárom umožnia urobiť správne rozhodnutie.

  Liečba kvapkami alebo operáciou potom väčšinou dokáže zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu zrakových funkcií. 

 • V čom spočíva podstata liečby glaukómu?

  Cieľom liečby je znížiť vnútroočný tlak na takú cieľovú hodnotu, ktorá nebude vyvolávať ďalšie poškodenie zrakového nervu.

  Táto cieľová hodnota môže byť u každého človeka iná. Či je zníženie tlaku dostatočné, ukáže pravidelné sledovanie zrakových funkcií.

  Pri znižovaní vnútroočného tlaku sa postupuje od najjednoduchších a menej zaťažujúcich opatrení ku zložitejším a viac zaťažujúcim zákrokom. Liečba začína kvapkami či kombináciou rôznych kvapiek. Ak nie je liečba kvapkami úspešná, pristupuje sa k laserovej či chirurgickej operácii oka. 

 • Je glaukóm dedičný?

  Je pravdou, že 50% chorých glaukómom má aspoň jedného rodiča postihnutého glaukómom.
  Ak máte glaukóm v rodine, je určite vhodné najneskôr v 40 rokoch podstúpiť vyšetrenie vnútroočného tlaku a vyšetrenie prístrojom OCT. 

 • Môže glaukóm vzniknúť úrazom?

  Áno, glaukóm vzniká často po ťažkých tupých poraneniach oka.

  Po zasiahnutí oka napríklad loptou, zátkou od šampanského alebo snehovou guľou dôjde ku pomliaždení tkanív vo vnútri oka. S hojením je spojené jazvenie, ktoré môže vyvolať glaukóm.

  Tento glaukóm sa nazýva traumatický sekundárny glaukóm.

 • Aký je rozdiel medzi sivým a zeleným zákalom?

  Sivý zákal je laické pomenovanie pre kataraktu.
  Sivý zákal znamená zníženú priehľadnosť (zakalenie)normálnej, čírej očnej šošovky. Zakalená šošovka bráni priechodu lúčov svetla na sietnicu.

  Zelený zákal je laické pomenovanie pre glaukóm. Označenie zelený zákal je mierne zavádzajúce. Podstatou ochorenia totiž nie je zakalenie nejakej štruktúry vo vnútri oka. Hlavným prejavom zeleného zákalu je zvýšený tlak vo vnútri oka, ktorý vedie k poškodeniu zrakového nervu. Poškodenie nervových vlákien sa prejavuje zužovaním zorného poľa a poklesom zrakovej ostrosti. Glaukóm je zákerné ochorenie. Prebieha pomaly a nepozorovane.
  Na rozdiel do sivého zákalu, kde je možné operáciou videnie prakticky dokonale obnoviť, je pri liečbe glaukómu možné chorobný proces v najlepšom prípade iba zastaviť. Zmeny, ktoré nastali v dôsledku poškodenia zrakového nervu sú nezvratné.

  Glaukóm postihuje dve až päť percent obyvateľov Slovenskej republiky. Operáciu sivého zákalu podstúpi v priebehu života asi 1/3 ľudí. Kým sivý zákal sa na vzniku trvalej neliečiteľné slepoty prakticky nepodieľa (videnie možno obnoviť operáciou), je glaukóm jednou z jej najčastejších príčin. 

 • Mal by pacient s glaukómom svoje oči šetriť? Škodí čítanie a televízia? 

  Nie, nemusí.

  Čítanie, ručné práce a sledovanie televízie, práca s počítačom ani iné "používanie očí" nemôže glaukóm zhoršiť ani vyvolať. 

 • Prečo je tak dôležité OCT vyšetrenie?

  OCT vyšetrenie lekárovi výrazne uľahčuje nasledujúce rozhodnutie:

  1) Má pacient glaukóm alebo nie?
  2) Ide o glaukóm alebo o očnú hypertenziu?
  3) Je liečba glaukómu úspešná?
  4) Neliečime pacienta zbytočne?
  5) Neliečime pacienta nedostatočne?
  OCT vyšetrenie by mal podstúpiť každý pacient s podozrením na glaukóm a raz ročne každý pacient liečený pre glaukóm aj pacient s podozrením na glaukóm.

konzultace