Objednajte sa Opýtajte sa

Cenník Trnava

Zachovať si kvalitný a zdravý zrak je jednoduché. Stačí si nájsť čas a vyhľadať skutočných špecialistov, ktorí disponujú tými najmodernejšími technológiami a vedomosťami umožňujúcimi odhaliť akékoľvek príznaky ochorenia včas.

Špecializované očné vyšetrenia - ambulancia pre dospelých

Špecializované vstupné očné vyšetrenie s OCT a konzultáciou špecializované vstupné vyšetrenie vrátane konzultácie - rozsah stanovuje lekár

VšZP: 50€    

Dôvera: 50€

UNION: 0€ Samoplatca: 80€
Špecializované kontrolné vyšetrenie s konzultáciou špecializované kontrolné vyšetrenie vrátane konzultácie - rozsah stanovuje lekár VšZP: 20€ Dôvera:  20€ UNION:  20€ Samoplatca: 60€
OCT optická koherentná tomografia VšZP: 30€ Dôvera: 30€ UNION: 0€ Samoplatca: 30 
Perimeter   VšZP: 30€ Dôvera: 30€ UNION: 0€ Samoplatca:30€
Vyšetrenie pre potreby vodičského oprávnenia   VšZP: 50€ Dôvera: 50€ UNION: 50€ Samoplatca:50€

 

Špecializované očné vyšetrenia - detská ambulancia

Špecializované očné vyšetrenie - strabologické (s odporúčaním od oftalmológa) s konzultáciou

VšZP: 20€

Dôvera: 20€

UNION:0€ Samoplatca: 50€
Špecializované vstupné očné vyšetrenie (bez odporúčania oftalmológa) s konzultáciou VšZP: 50€ Dôvera: 50€ UNION: 0€ Samoplatca: 80€
Špecializované kontrolné očné vyšetrenie s konzultáciou VšZP: 20€ Dôvera: 20€ UNION: 0€ Samoplatca: 50€
OCT - Optická koherentná tomografia VšZP: 30€ Dôvera: 30€ UNION: 0€ Samoplatca: 30€
Vyhľadávanie v archíve VšZP:  5€ Dôvera: 5€ UNION: 5€ Samoplatca: 5€
Potvrdenie pre účely školy VšZP: 5€ Dôvera: 5€ UNION: 5€ Samoplatca: 5€
 
Storno poplatok
 
V prípade nedostavenia sa na dohodnuté vyšetrenie bez predchádzajúceho ospravedlnenia Vám bude účtovaný poplatok vo výške 20 EUR pri ďalšej návšteve kliniky. Ospravedlnenie musí byť realizované minimálne 24 hodín pred vyšetrením, iba v pracovné dni. T.j. pokiaľ je vyšetrenie naplánované v pondelok o 9.00 hodine, najneskorším možným termínom ospravedlnenia je piatok o 9.00 hodine. Upozorňujeme tiež, že od pacientov, ktorí sa viac ako raz nedostavili bez ospravedlnenia na plánované vyšetrenie, účtujeme cenu za vyšetrenie dopredu.

Storno poplatok účtujeme s ohľadom na obmedzenú kapacitu vyšetrenia a zvyšujúci sa počet pacientov, ktorí sa nedostavia bez predchádzajúceho ospravedlnenia.


Ceny všetkých očných vyšetrení platia len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Cenník platný od 01.09
.2021.

(1) Príplatok sa vyšetrenie v cudzom jazyku od 100 EUR (angličtina, nemčina, ruština dostupné na klinike, ostatné budú zabezpečené externe). Požiadavku prosíme nahlásiť pri objednaní. 

Poplatky zahrňujú vyšetrenie mimo zmluvný rozsah starostlivosti alebo výkony, ktoré zdravotná poisťovňa odmieta uhradiť z dôvodu interných pravidiel danej zdravotnej poisťovni.