Chcem sa objednať

Cenník Trnava

Zachovať si kvalitný a zdravý zrak je jednoduché. Stačí si nájsť čas a vyhľadať skutočných špecialistov, ktorí disponujú tými najmodernejšími technológiami a vedomosťami umožňujúcimi odhaliť akékoľvek príznaky ochorenia včas.

Očná ambulancia pre dospelých

Vstupné vyšetrenie - operácia sivého zákalu

Komplexné očné vyšetrenie s indikáciou k operácii sivého zákalu. 

VšZP: 30 €

Dôvera: 30 €

UNION:30 €

Samoplatca:60 €

Kompletné očné vyšetrenie 

bez optometrie 

VšZP: 30 €

Dôvera:30 €

UNION: 30 € Samoplatca:60 €
Kompletné očné vyšetrenie   

s optometriou 

VšZP: 30 €

Dôvera:30 €

UNION: 30 € Samoplatca: 80 €
Kontrolné vyšetrenie po operácii sivého zákalu

kontrolné vyšetrenie po operácii sivého zákalu

VšZP: 0 € 

Dôvera:  0 €

UNION: 0 €

Samoplatca: 30-60 €
Akútne ošetrenie

rozsah a obsah vyšetrení stanoví lekár

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 30 €
Predpis okuliarov

stanovenie dioptrickej korekcie optometristom

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 30 €
Kontaktné šošovky

aplikácia / naskúšanie kontaktných šošoviek

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 30 €
Perimeter

vyšetrenie periférneho videnia

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 30 €
Rohovková topografia pri podozrení na keratokonus  

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 20 €
Test osmolarity zisťovnie tukovej zložky v slzách (pri syndrome suchého oka)

VšZP: 17 €

Dôvera: 17 €

UNION: 17 € Samoplatca: 17 €
Endotelový mikroskop vyšetrenie endotelu rohovky

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 20 €
Očný tlak + Pentacam pachymetria

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 30 €
Glaukomový balíček pri podozrení alebo liečbe zeleného zákalu

VšZP: 30 €

Dôvera: 30 €

UNION: 30 € Samoplatca: 90 €
Sietnicový balíček pri podozreniach na ochorenia sietnice

VšZP: 30 €

Dôvera: 30 €

UNION: 30 € Samoplatca: 90 €
OCT vyšetrenie sietnice na očnom tomografe

VšZP: 30 €

Dôvera: 30 €

UNION: 30 € Samoplatca: 30 €
YAG ambulantný zákrok pri sekundárnej katarakte 

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 100-250 €
Drobný výkon vstupné vyšetrenie pred drobným výkonom

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 60 €
Konzultácia u lekára - druhý názor konzultácia pre pacientov vrátane základného očného vyšetrenia

VšZP: 75 €

Dôvera: 75 €

UNION: 75 € Samoplatca: 75 €

 

Detská očná ambulancia

Vstupné vyšetrenie dieťa 3-12 rokov

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 80 €
Kontrola okuliare

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 30 €
Kontrola strabizmus

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 50 €
Kontrola polročná

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 50 €
Kontrola s rozkvapkaním dieťa

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 50 €
Akútny prípad dieťa

VšZP: 0 €

Dôvera: 0 €

UNION: 0 € Samoplatca: 30 €
Plusoptix

VšZP: 12 €

Dôvera: 12 €

UNION: 12 € Samoplatca: 30 €
Potvrdenie - Oslobodenie od TV

VšZP: 5 €

Dôvera: 5 €

UNION: 5 € Samoplatca: 5 €
Vyhľadanie v archíve

VšZP: 5 €

Dôvera: 5 €

UNION: 5 € Samoplatca: 5 €

 *Ceny všetkých očných vyšetrení platia len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Cenník platný od 29.01.2020.

Poplatky zahrňujú vyšetrenie mimo zmluvný rozsah starostlivosti alebo výkony, ktoré zdravotná poisťovňa odmieta uhradiť z dôvodu interných pravidiel danej zdravotnej poisťovni.