Chcem sa objednať

Cenník Trnava

Zachovať si kvalitný a zdravý zrak je jednoduché. Stačí si nájsť čas a vyhľadať skutočných špecialistov, ktorí disponujú tými najmodernejšími technológiami a vedomosťami umožňujúcimi odhaliť akékoľvek príznaky ochorenia včas.

Špecializované očné vyšetrenia - ambulancia pre dospelých

Špecializované vstupné očné vyšetrenie s OCT špecializované vstupné vyšetrenie vrátane konzultácie - rozsah stanovuje lekár

VšZP: 50€    

Dôvera: 50€

UNION: 0€ Samoplatca: 80€
Špecializované kontrolné vyšetrenie špecializované kontrolné vyšetrenie vrátane konzultácie - rozsah stanovuje lekár VšZP: 20€ Dôvera:  20€ UNION:  20€ Samoplatca: 60€
OCT optická koherentná tomografia VšZP: 30€ Dôvera: 30€ UNION: 0€ Samoplatca: 30 
Perimeter   VšZP: 30€ Dôvera: 30€ UNION: 0€ Samoplatca:30€
Vyšetrenie pre potreby vodičského oprávnenia   VšZP: 50€ Dôvera: 50€ UNION: 50€ Samoplatca:50€

 

Špecializované očné vyšetrenia - detská ambulancia

Špecializované očné vyšetrenie - strabologické (s odporúčaním od oftalmológa)

VšZP: 20€

Dôvera: 20€

UNION:0€ Samoplatca: 50€
Špecializované vstupné očné vyšetrenie (bez odporúčania oftalmológa) VšZP: 50€ Dôvera: 50€ UNION: 0€ Samoplatca: 80€
Špecializované kontrolné očné vyšetrenie VšZP: 20€ Dôvera: 20€ UNION: 0€ Samoplatca: 50€
OCT - Optická koherentná tomografia VšZP: 30€ Dôvera: 30€ UNION: 0€ Samoplatca: 30€
Vyhľadávanie v archíve VšZP:  5€ Dôvera: 5€ UNION: 5€ Samoplatca: 5€
Potvrdenie pre účely školy VšZP: 5€ Dôvera: 5€ UNION: 5€ Samoplatca: 5€

Ceny všetkých očných vyšetrení platia len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Cenník platný od 01.09.2021.

(1) Príplatok sa vyšetrenie v cudzom jazyku od 100 EUR (angličtina, nemčina, ruština dostupné na klinike, ostatné budú zabezpečené externe). Požiadavku prosíme nahlásiť pri objednaní. 

Poplatky zahrňujú vyšetrenie mimo zmluvný rozsah starostlivosti alebo výkony, ktoré zdravotná poisťovňa odmieta uhradiť z dôvodu interných pravidiel danej zdravotnej poisťovni.