Chcem sa objednať

Cenník Trnava

Zachovať si kvalitný a zdravý zrak je jednoduché. Stačí si nájsť čas a vyhľadať skutočných špecialistov, ktorí disponujú tými najmodernejšími technológiami a vedomosťami umožňujúcimi odhaliť akékoľvek príznaky ochorenia včas.

Špecializované očné vyšetrenia - ambulancia pre dospelých

Špecializované vstupné očné vyšetrenie s OCT Špecializované vstupné vyšetrenie vrátane konzultácie - rozsah stanovuje lekár

VšZP: 50 €

Dôvera: 50 €

UNION: 0 € Samoplatca: 80 €
Špecializované kontrolné vyšetrenie Špecializované kontrolné vyšetrenie vrátane konzultácie - rozsah stanovuje lekár VšZP: 20 € Dôvera: 20 € UNION: 20 € Samoplatca: 60 €
OCT Optická koherentná tomografia VšZP: 30 € Dôvera: 30 € UNION: 0 € Samoplatca: 30 €
Perimeter   VšZP: 30 € Dôvera: 30 € UNION: 0 € Samoplatca: 30 €
Vyšetrenie pre potreby vodičského oprávnenia   VšZP: 50 € Dôvera: 50 € UNION: 50 € Samoplatca: 50 €

 

Špecializované očné vyšetrenia - detská ambulancia

Špecializované očné vyšetrenie - strabologické (s odporúčaním od oftalmológa)

VšZP: 20 €

Dôvera: 20 €

UNION: 0 € Samoplatca: 50 €
Špecializované vstupné očné vyšetrenie (bez odporúčania oftalmológa) VšZP: 50 € Dôvera: 50 € UNION: 0 € Samoplatca: 80 €
Špecializované kontrolné očné vyšetrenie VšZP: 20 € Dôvera: 20 € UNION: 0 € Samoplatca: 50 €
OCT - Optická koherentná tomografia VšZP: 30 € Dôvera: 30 € UNION: 0 € Samoplatca: 30 €
Vyhľadávanie v archíve VšZP: 5 € Dôvera: 5 € UNION: 5 € Samoplatca: 5 €
Potvrdenie pre účely školy VšZP: 5 € Dôvera: 5 € UNION: 5 € Samoplatca: 5 €

Ceny všetkých očných vyšetrení platia len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Cenník platný od 01.09.2021.

Poplatky zahrňujú vyšetrenie mimo zmluvný rozsah starostlivosti alebo výkony, ktoré zdravotná poisťovňa odmieta uhradiť z dôvodu interných pravidiel danej zdravotnej poisťovni.