Objednajte sa Opýtajte sa

Cenník operácií sivého zákalu

OPERÁCIA ÚPLNE BEZ DOPLATKU PRE ZMLUVNÝCH POISTENCOV

Operácia sivého zákalu s monofokálnou vnútroočnou šošovkou AcrySof Natural** s filtrom chrániacim sietnicu. Odstráni sivý zákal a jeden typ dioptrií. Pacientovi zostanú okuliare na čítanie. 

SK Poistenci: 0 € (v rámci zdravotného poistenia)

OPERÁCIA S DOPLATKOM ZA NADŠTANDARDNÉ PRÉMIOVÉ ŠOŠOVKY - MULTIFOKÁLNE A TRIFOKÁLNE 

Videnie po operácii sivého zákalu so znížením závoslosti na okuliaroch - na blízko, stred i diaľku - korekcia zraku multifokálnou vnútročnou šošovkou. Úplná alebo takmer úplná nezávislosť na okuliaroch. Táto služba v sebe zahŕňa nadštandardnú staroslivosť.*

Trifokálna vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov. Šošovka PanOptix** (so žltým filtrom pre ochranu sietnice) alebo Zeiss AcryLisa Tri***), Mplus*****. SK Poistenci: od 800€ Samoplatca: od 1450€
Trifokálna torická vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Šošovka PanOptix** (so žltým filtrom pre ochranu sietnice) alebo Zeiss AcryLisa Tri***), Mplus*****. SK Poistenci: od 1020€ Samoplatca: od 1550€
Šošovka Vivity s predĺženou ohniskovou vzdialenosťou (EDoF)* SK Poistenci: od 750€

Samoplatca: od 1450€

Šošovka Vivity Toric s predĺženou ohniskovou vzdialenosťou (EDoF)** pre korekciu astigmatizmu SK Poistenci: 1020€
Samoplatca: od 1550€
Multifokálna torická vnútroočná šošovka (Mplus Toric****) pro riešenie extrémných dioptrických vád kombinovaných s astigmatismom.*  SK Poistenci: od 1020€

Samoplatca: 1400€

Bifokálna vnútroočná šošovka Zeiss AT LISA 809M** pre korekciu dioptrií a videnie na blizko a dialku. Kompromísne riešenie závislosti na okuliaroch.* SK Poistenci: 440  
Samoplatca: 1100€ 

   

MONOFOKÁLNE, TORICKÉ A ASFÉRICKÉ ŠOŠOVKY

Videnie s okuliarmi na čítanie 

Korekcia zraku do jednej vzdialenosti. Čiastočná nezávislosť na okuliaroch a korekcia astigmatismu. Táto služba v sebe zahŕňa nadštandardnú staroslivosť.* 

Asferická vnútroočná šošovka Clareon s aplikátorom AutonoMe** je najmodernejšia prémiová šošovka pre odstránenie sivého zákalu so špeciálnou asferickou optikou, ktorá umožňuje lepšie videnie do diaľky, na TV a za zhoršených svetelných podmienok. Šošovka je vyrobená z úplne nového materiálu, vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice. Implantuje sa pomocou unikátneho jednorazového pneumatického zavádzača, v ktorom je uložená. To zabezpečuje bezpečnú bezdotykovú implantáciu.* 

SK Poistenci: 80

Samoplatca: 800€

Torická monofokálna vnútroočná šošovka Clareon Toric** pre korekciu astigmatizmu - najmodernňajšia vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie do diaľky. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Zároveň má asferickú optiku a je vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice.*

SK Poistenci: 180

Samoplatca: od 1080€

Cenník platný od 1. 8. 2023 len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Ceny sú uvádzané vždy za 1 oko.

 

*Cena zákroku zahŕňa štandardnů a nadštandardnú starostľivosť:

  • vykonanie zákroku vysoko kvalifikovaným chirurgom
  • lieky potrebné pred a počas zákroku
  • pooperačnú starostlivosť
  • operácia bude vykonaná mikrorezom 2,2mm, ktorý zaistí rýchle hojenie
  • po celú dobu operácie budú krehké štruktúry oka chránené kvalitným operačnym gélom
  • individuálna kalkulácia a indikácia torickej šošovky vrátane výberu kalkulátora
  • individuálny výber prémiovej šošovky na mieru pacientovi vrátane poučenia a zhodnotenia vhodnosti
  • využite digitálného navigačného systému Verion počas operácie pre precíznu operáciu

 

Rozhodli ste sa? OBJEDNAJTE SA NA VSTUPNÉ VYŠETRENIE a nájdeme pre vás riešenie, ktoré splní vaše požiadavky na videnie. 
 

Storno poplatok
 
V prípade nedostavenia sa na dohodnuté vyšetrenie bez predchádzajúceho ospravedlnenia Vám bude účtovaný poplatok vo výške 20 EUROspravedlnenie musí byť realizované minimálne 24 hodín pred vyšetrením, iba v pracovné dni. T.j. pokiaľ je vyšetrenie naplánované v pondelok o 9.00 hodine, najneskorším možným termínom ospravedlnenia je piatok o 9.00 hodine. Upozorňujeme tiež, že od pacientov, ktorí sa viac ako raz nedostavili bez ospravedlnenia na plánované vyšetrenie, účtujeme cenu za vyšetrenie dopredu.

Storno poplatok účtujeme s ohľadom na obmedzenú kapacitu vyšetrenia a zvyšujúci sa počet pacientov, ktorí sa nedostavia bez predchádzajúceho ospravedlnenia.

(1) Príplatok sa vyšetrenie v cudzom jazyku od 100 EUR (angličtina, nemčina, ruština dostupné na klinike, ostatné budú zabezpečené externe). Požiadavku prosíme nahlásiť pri objednaní. 

* Nadštandardná starostlivosť - zahŕňa doplatky podľa zákona / výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia / použitie navigačného systému VERION (bežná cena vyšetrenia s použitím navigačného systému je 60 EUR.) .

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

***Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke zeiss.com.

****Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránkclarionmedical.com

konzultace