Chcem sa objednať

Cenník operácií sivého zákalu

OPERÁCIA ÚPLNE BEZ DOPLATKU PRE ZMLUVNÝCH POISTENCOV

Operácia sivého zákalu s monofokálnou vnútroočnou šošovkou AcrySof Natural** s filtrom chrániacim sietnicu. Odstráni sivý zákal a jeden typ dioptrií. Pacientovi zostanú okuliare na čítanie. 

SK Poistenci: 0 € (v rámci zdravotného poistenia)

OPERÁCIA S DOPLATKOM ZA NADŠTANDARDNÉ PRÉMIOVÉ ŠOŠOVKY - MULTIFOKÁLNE A TRIFOKÁLNE 

Videnie po operácii sivého zákalu so znížením závoslosti na okuliaroch - na blízko, stred i diaľku - korekcia zraku multifokálnou vnútročnou šošovkou. Úplná alebo takmer úplná nezávislosť na okuliaroch. Táto služba v sebe zahŕňa nadštandardnú staroslivosť.*

Trifokálna vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov. Šošovka PanOptix** (so žltým filtrom pre ochranu sietnice) alebo Zeiss AcryLisa Tri***), Mplus*****. SK Poistenci: od 800€ Samoplatca: od 1450€
Trifokálna torická vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie na blízko, do diaľky aj na strednú vzdialenosť bez okuliarov. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Šošovka PanOptix** (so žltým filtrom pre ochranu sietnice) alebo Zeiss AcryLisa Tri***), Mplus*****. SK Poistenci: od 1020€ Samoplatca: od 1550€
Šošovka Vivity s predĺženou ohniskovou vzdialenosťou (EDoF)* SK Poistenci: od 750€

Samoplatca: od 1450€

Šošovka Vivity Toric s predĺženou ohniskovou vzdialenosťou (EDoF)** pre korekciu astigmatizmu SK Poistenci: 1020€
Samoplatca: od 1550€
Multifokálna torická vnútroočná šošovka (Mplus Toric****) pro riešenie extrémných dioptrických vád kombinovaných s astigmatismom.*  SK Poistenci: od 1020€

Samoplatca: 1400€

Bifokálna vnútroočná šošovka Zeiss AT LISA 809M** pre korekciu dioptrií a videnie na blizko a dialku. Kompromísne riešenie závislosti na okuliaroch.* SK Poistenci: 440  
Samoplatca: 1100€ 

   

MONOFOKÁLNE, TORICKÉ A ASFÉRICKÉ ŠOŠOVKY

Videnie s okuliarmi na čítanie 

Korekcia zraku do jednej vzdialenosti. Čiastočná nezávislosť na okuliaroch a korekcia astigmatismu. Táto služba v sebe zahŕňa nadštandardnú staroslivosť.* 

Asferická vnútroočná šošovka Clareon s aplikátorom AutonoMe** je najmodernejšia prémiová šošovka pre odstránenie sivého zákalu so špeciálnou asferickou optikou, ktorá umožňuje lepšie videnie do diaľky, na TV a za zhoršených svetelných podmienok. Šošovka je vyrobená z úplne nového materiálu, vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice. Implantuje sa pomocou unikátneho jednorazového pneumatického zavádzača, v ktorom je uložená. To zabezpečuje bezpečnú bezdotykovú implantáciu.* 

SK Poistenci: 80

Samoplatca: 800€

Torická monofokálna vnútroočná šošovka AcrySof Toric pre korekciu nižšieho astigmatizmu neplniaceho kritéria úhrady** - vnútroočná šošovka pre odstránenie sivého zákalu poskytujúca kvalitné ostré videnie do diaľky. Zároveň odstraňuje astigmatizmus (tzv. cylindre). Zároveň má asferickú optiku a je vybavená UV a žltým filtrom pre ochranu sietnice.*

SK Poistenci: 130

Samoplatca: od 1000€

Cenník platný od 10.10.2022 len pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach. Ceny sú uvádzané vždy za 1 oko.

 

Cena zákroku zahŕňa:

  • vykonanie zákroku vysoko kvalifikovaným chirurgom
  • lieky potrebné pred a počas zákroku
  • pooperačnú starostlivosť
  • operácia bude vykonaná mikrorezom 2,2mm, ktorý zaistí rýchle hojenie
  • po celú dobu operácie budú krehké štruktúry oka chránené kvalitným operačnym gélom
 
Rozhodli ste sa? OBJEDNAJTE SA NA VSTUPNÉ VYŠETRENIE a nájdeme pre vás riešenie, ktoré splní vaše požiadavky na videnie. 
 

(1) Príplatok sa vyšetrenie v cudzom jazyku od 100 EUR (angličtina, nemčina, ruština dostupné na klinike, ostatné budú zabezpečené externe). Požiadavku prosíme nahlásiť pri objednaní. 

* Nadštandardná starostlivosť - zahŕňa doplatky podľa zákona / výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia / použitie navigačného systému VERION (bežná cena vyšetrenia s použitím navigačného systému je 60 EUR.) .

**Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.

***Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke zeiss.com.

****Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránkclarionmedical.com

konzultace