Objednajte sa Opýtajte sa

Bc. Eva Michnová
Vrchná sestra, vedúca operačných sál, inštrumentárka kliniky NeoVízia Bratislava

Bc. Eva Michnová - Očná klinika NeoVízia

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Lučenci, odbor zdravotnícky asistent. Získala špecializáciu v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce Nové Zámky. Absolvovala kurz AMOS 1, Manažment v zdravotníctve.

Pracovala ako zdravotnícky asistent na urgentnom príjme a ako sestra pri lôžku na koronárnej a metabolickej  JIS (VšNsP Lučenec n.o.).

V NeoVízii pôsobí od marca 2015 ako inštrumentárka na vnútroočnej a laserovej operačnej sále a od mája 2017 jej prináleží pracovná funkcia vrchnej sestry a vedúcej operačných sál