Objednajte sa Opýtajte sa

Petr Kocian
Generálny riaditeľ

Petr Kocian - Očná klinika NeoVízia

(*1973 v Prahe) Je spoluzakladateľom Očnej kliniky NeoVízia a pôsobí v nej vo funkcii riaditeľa kliniky.

Petr Kocian vyštudoval odbor Ekonomika a management v zdravotníctve na Ekonomicko správnej fakulte MU v Brne. V roku 1996 absolvoval kurz managementu v zdravotníctve americkej nadácie H.O.P.E. V roku 2016 úspešne ukončil štúdium Master of Healtcare Administration na Advance Healtcare Management Institute. Absolvoval odborné stáže v zdravotníckych zariadeniach v Nemecku a Veľkej Británii.

V roku 1983 bol v skupine 66 Čechov a Slovákov zajatých v Angole vojakmi protikomunistickej opozície UNITA. S touto skupinou absolvoval trojmesačné zajatie a 1300 km dlhý pochod naprieč Angolou.

V rokoch 1994 až 1999 viedol Městskou nemocnici v Neratovicích. Od roku 1999 do roku 2002 sa spolupodieľal na vedení Plánu riadenej starostlivosti v spoločnosti Klient Pro s.r.o. Střešovice a ďalších aktivit v oblasti zdravotného poistenia a riadenia zdravotníctva. Od roku 2000 pôsobil na Očnej klinike Lexum, kde vytvoril koncept súkromného kataraktového pracoviska a postupne vybudoval nové pracovisko v Prahe, Hradci Králové, Ostrave a Českých Budějovicích. Po odchode z Lexum v júli 2008 založil Očnú kliniku NeoVize, následne Očnú kliniku DuoVize Praha, v roku 2010 Očnú kliniku NeoVízia Bratislava, urologickú kliniku UroKlinikum v Prahe (2011), Očnú kliniku NeoVize v Českom Těšíně (2013) a urologickú ambulanciu UroVize v Prahe (2016).

Petr Kocian je členom Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie, Českej vitreoretinálnej spoločnosti a Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ESCRS). V rokoch 2013-2016 bol členom dozornej rady ČSRKCH. Pravidelne sa zúčastňuje odborných domácich aj mezinárodných konferencií v odbore oftalmológie a managementu v zdravotníctve. Petr Kocian je lektorom Advance Institute - Healthcare Mangement Institute.