Objednajte sa Opýtajte sa

MUDr. Miroslava Chomová
Očná lekárka kliniky NeoVízia Poprad

MUDr. Miroslava Chomová - Očná klinika NeoVízia

Pani doktorka Miroslava Chomová pracuje na Očnej klinike NeoVízia Poprad od augusta 2023.

Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú ukončila v roku 2015.

Po skončení štúdia pracovala od roku 2015 ako lekár v Psychiatrickej nemocnici Pezinok a následne ako lekár v PZS Falck. 

Od roku 2019 sa začala venovať oftalmológii a pracovala na Klinike oftalmológie LFUK a UNB Ružinovskej nemocnice v Bratislave, kde sa venovala liečbe chorôb sietnice a aplikácii anti VEGF preparátov pri liečbe diabetickej retinopatie a vekom podmienenej makulárnej degenerácii (VPMD). V rokoch 2022 - 2023 pracovala na súkromnej očnej klinike zameranej na refrakčnú chirurgiu.

V roku 2023 získala špecializáciu v odbore oftalmológia úspešným zložením atestačnej skúšky. Neustále sa vzdeláva a pravidelne sa zúčastňuje na kongresoch doma aj v zahraničí.

Vo voľnom čase sa venuje cestovaniu a turistike a celkovo rada trávi čas v prírode.