Objednajte sa Opýtajte sa

MUDr. Denisa Jurenová
Očná lekárka kliniky NeoVízia Bratislava

MUDr. Denisa Jurenová - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Denisa Jurenová absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa počas štúdia začala venovať vedeckej práci v odbore oftalmológia.

Od septembra 2020 pracovala na Klinike oftalmológie LF UK a UNB, kde pracovala na očnom oddelení, podieľala sa na výučbe medikov a venovala sa publikačnej a prednáškovej činnosti.

Od februára 2022 pracovala v súkromnom očnom centre zameranom na refrakčnú chirurgiu. Súčasťou tímu očnej kliniky NeoVízia Bratislava sa stala v októbri 2022.