Objednajte sa Opýtajte sa

Alena Ševčíková
Zdravotná sestra ambulancie NeoVízia Trnava

Alena Ševčíková - Očná klinika NeoVízia

V NeoVízii pracuje od októbra 2019 na pozícii ortoptistky.

Alena vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Trnave. V roku 2016 získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v odbore ortoptika a Pleoptika. Pracovala na internom oddelení endokrinologickej a závodnej ambulancii. V roku 2007 pracovala na očnom oddelení FN Trnava. Od roku 2007 pracovala s MUDr. Piovarčiovou na detskej očnej ambulancii v Trnave.

V roku 2019 prešla táto ambulancia pod krídla NeoVízie, kde sa nad'alej venuje zdraviu detských očiek.