Chcem sa objednať

Špecializované vyšetrenia

Dôkladné vyšetrenie zraku je nevyhnutné pre vhodnú korekciu refrakčnej vady, diagnostiku, liečbu očných ochorení a nevyhnutným podkladov pre akýkoľvek typ očnej operácie.

Pravidelné prehliadky a meranie zraku je vhodné absolvovať raz za jeden až dva roky. Pri bežnej prehliadke sa očný lekár zameriava na riešenie aktuálnych problémov, kontrolu zrakovej ostrosti, meranie vnútroočného tlaku a radu ďalších prístrojových meraní, ktoré podávajú podrobné informácie o refrakčných vadách, očných ale aj celkových ochoreniach, ktoré so zrakom na prvý pohľad nesúvisia.

Na našej klinike kladieme na dôkladné, presné a komplexné vyšetrenie veľký dôraz. Vyšetrenie je vždy dôležitým podkladom pre správne rozhodnutie lekára o najlepšej liečbe a vhodnom type operácie. Komplexné vyšetrenie u nás môžete absolvovať nielen z dôvodu akútnych problémov či uvažovanej operácie, ale tiež ako preventívna prehliadka vašich očí. 

Ako u nás prebieha celkové očné vyšetrenie?

Súčasťou každého vyšetrenia a merania zraku je anamnéza – zoznámenie sa so súčasný zdravotným stavom, informácie o aktuálnych zdravotných problémoch, zrakových vadách, úrazoch, celkových ochoreniach, operáciách a z hľadiska genetiky tiež o zdravotnom stave a ochoreniach najbližších príbuzných. Pokiaľ zvažujete operáciu očí, sú dôležité tiež informácie o vašom životnom štýle, profesii, záujmoch a zrakových preferenciách.


Podrobné vyšetrenie potom zahŕňa vyšetrenie zrakovej ostrosti, meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie rohovky, vyšetrenie binokulárneho videnia (spolupráca oboch očí) a zmereania subjektívnej refrakcie, vyšetrenie okolia oka, predného segmentu oka a očného pozadia a Schirmerov test (meria množstvo sĺz). Radu meraní na našej klinike realizujeme pomocou najmodernejších prístrojov a špeciálnej počítačovej technicky – napr. fakometru, autorefraktometru, štrbinovej lampy, pentacamu, aberometru a prístroje pre bezkontaktnú tonometriu. Jednotlivé vyšetrenia poskytujú veľmi presné údaje, s podkladom pre presnú diagnostiku, správnu korekciu očných vad, liečbu očných ochorení i dobrý výsledok akejkoľvek očnej operácie.


Pre niektoré merania je v rámci vyšetrení nutné oko tzv. rozkvapkať pomocou špeciálnych kvapiek, ktoré zaisťujú rozšírenie zreničky a uvoľnenie akomodačných svalov. To umožňuje vyšetrenie očného pozadia (sietnice, sklovca a zrakový nerv) a odhalenie skrytých dioptirí. Podrobné sledovanie stavu sietnice je dôležité aj pre odhalenie takých ochorení, ktoré nemusia byť zjavné, ale postupne zhoršujú videnie, spôsobujú výpadky zorného poľa alebo dokonca stratu zraku a v rozvinutej fáze sa ťažko naprávajú.
Prehliadku vykonáva očný lekár v spolupráci so špeciálne vyškolenou zdravotnou sestrou a skúseným optometristom. Na návštevuý kliniky si rezervujte 2 až 3 hodiny času – samozrejme súčasťou vyšetrenia je konzultácia a zoznámenie sa so zákrokom, ktorý vám lekár doporučí, jeho priebehom aj liečbou. Očné vyšetrenie však u nás nie je žiadným záväzkom, zákrok podstúpiť nemusíte. Pokiaľ sa pre operáciu rozhodnete, môžete ju absolvovať hneď v najbližšíh dňoch, nikdy však nie v rovnaký deň ako vyšetrenie. Termín operácie by nemal presiahnuť 12 týždňov od vyšetrenia, nakoľko je pre operáciu potrebné poznať aktuálny stav a parametre oka. V prípade dlhšieho časového odstupuje doporučujeme vyšetrenie a meranie zraku zopakovať.


Na Očnej klinike NeoVízia kladieme veľký dôraz na dôkladnosť, presnosť a podrobnosť vyšetrení.
Presné výsledky z kvalitných vyšetrení sú dôležitým podkladom pre správne rozhodnutie lekára o tej najlepšej liečbe pre vás.


Na Očnej klinike NeoVízia vieme, že každý má svoje individuálne požiadavky na videnie, každý má svoje záľuby a prácu, a tiež že každé oko je iné. Preto venujeme každému pacientovi plne individuálnu starostlivosť a prístup.


Do prístrojovej technicky neustále investujeme a rozširujeme naše vybavenie, aby sme vám mohli vždy poskytnúť starostlivosť na najvyššej úrovni.


Vyšetrenie na našej klinike sú vždy dôkladné a starostlivé. Pre kvalitný výsledok potrebujeme vašu spoluprácu a preto sa počas vyšetrenia riaďte pokynmi lekára, sestričiek a optometristov.


Vyšetrenie pred operáciou dioptrickej chyby robíme vždy v iný deň ako je deň operácie. Aj keď je pre kliniku výhodnejšie a lacnejšie robiť vyšetrenie v rovnaký deň ako operáciu. Chceme pre vás len to najlepšie a najbezpečnejšie a naše výsledky to potvrdzujú.