Objednajte sa Opýtajte sa

Ortopticko-pleoptické cvičenia

Čo je pleoptické cvičenie?

Pleoptické cvičenie je zamerané na liečbu tupozrakosti.

Pacient má počas cvičenia pred vedúcim (zdravým) okom okluzor. Je to zdôvodu, aby sme čo najviac stimulovali a posilňovali tupozraké oko.

V liečbe sa uplatňujú aktívne a pasívne metódy:

  • Aktívna metoda je založená na koordinácii oko-ruka, oko-pamäť. Môžu sa vykonávať aj v domácom prostredí.
  • Pri pasívnej metóde sa využívajú špeciálne prístroje či pomôcky, ktoré musia byť pod dohľadom odborníka.

Cieľom pleoptického cvičenia je dosiahnuť čo najlepšie videnie pre tupozraké (slabšie) oko. Čím je dieťa staršie, tým je pomalejšia obnova zrakových funkcií. Je dôležité dodržiavať pravidelné preventívne prehliadky a liečbu, ktorá je indikovaná lekárom. Tupozrakosť nie je možné vyriešiť operačne, ale pomocou dioptrických okuliarov, oklúzie a pleoptických cvičení.

Čo je ortoptické cvičenie?

Ortoptické cvičenie je zamerané pre nácvik binokulárneho videnia (spolupráca oboch očí). Cvičenie prebieha na špeciálnych prístrojoch pod dohľadom ortoptistky. Sú vhodné pre deti aj dospelých, ktorí majú poruchu binokulárnych funkcií, sú po úrazoch, majú alebo sú po operácii strabizmu (škúlenia).  

Lokalita

Vyšetrenie vykonávame na pobočke v Bratislave.

Cena zákroku

Cenu zákroku nájdete v našom cenníku

Objednanie

Pre termín objednania nás stačí kontaktovať prostredníctvom e-mailu cvicenie@neovizia.sk.